text.skipToContent text.skipToNavigation

PRIVACYBELEID VAN BELKIN

Bij Belkin streven we ernaar om uw privacy te beschermen. Wij willen u een positieve ervaring bieden op onze websites en tijdens het gebruik van onze apps, producten en diensten. Tegelijkertijd zullen we uw persoonlijke gegevens, zoals hieronder gedefinieerd, veilig houden. Hieronder worden onze privacypraktijken beschreven. We geven deze informatie mogelijk ook in afzonderlijke kennisgevingen wanneer een app, product of dienst wordt gekocht of gedownload (ons "Privacybeleid"). Dit Privacybeleid is van toepassing op alle producten en websites van Belkin. Door de websites van Belkin te bezoeken, producten van Belkin te gebruiken of ons uw persoonlijke gegevens (zoals hieronder gedefinieerd) te verstrekken, aanvaardt u en stemt u in met de werkwijzen en voorwaarden die staan beschreven in dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid is toegankelijk via audiolezers.

U hoeft niet met dit Privacybeleid in te stemmen, maar u dient wel de voorwaarden die erin staan, te hebben gelezen en begrepen.

Voor de duidelijkheid volgt hier een overzicht van de gebruikte termen in dit Privacybeleid:

"Belkin", "wij", "we", “ons" of "onze" betekent Belkin International, Inc., met inbegrip van zijn dochterondernemingen en gelieerde bedrijven wereldwijd (waaronder Linksys en Wemo); "Belkin-producten” omvatten alle apps, producten en diensten van Belkin, Linksys en Wemo; en; "Belkin-websites" omvatten alle wereldwijde websites van Belkin, Linksys en Wemo.

Als u zich in de Europese Economische Ruimte ("EER") bevindt, dan is voor de doeleinden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU 2016/679 ("AVG") de verwerkingsverantwoordelijke Belkin Limited te Shipton Way, Express Park, Rushden, Northants, NN10 6GL, Verenigd Koninkrijk.

Soorten informatie waarop dit Privacybeleid betrekking heeft

Persoonlijke gegevens: Dit betekent alle gegevens die (afzonderlijk of in combinatie met andere gegevens) gebruikt kunnen worden om u direct of indirect te identificeren. Enkele voorbeelden van persoonlijke gegevens zijn uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, een identificatienummer of locatiegegevens.

Samengevoegde gegevens: Gegevens kunnen worden samengevoegd en/of geanonimiseerd. Bij het samenvoegen van gegevens worden deze gecombineerd met informatie over andere klanten en gebruikers. Samengevoegde gegevens die persoonlijke gegevens bevatten, worden beschouwd als persoonlijke gegevens totdat ze zijn geanonimiseerd.

Geanonimiseerde gegevens: Bij het anonimiseren van gegevens worden persoonlijke gegevens verwijderd uit verzamelde gegevens en wordt het resterende deel van de gegevens opnieuw ingezet voor intern en extern gebruik om bijvoorbeeld te bepalen hoeveel gebruikers van een bepaalde router een televisie met internettoegang in een thuisnetwerk hebben of hoeveel gebruikers een bepaalde video of advertentie op een website hebben bekeken. Dergelijke gegevens kunnen niet worden gebruikt om u te identificeren. Enkele voorbeelden zijn gegevens over het gebruik van de Belkin-websites en Belkin-producten, taalvoorkeuren en paginabezoeken op Belkin-websites.

Gebruiksgegevens die worden verzameld wanneer u Belkin-websites bezoekt of Belkin-producten gebruikt, worden in de meeste gevallen zowel samengevoegd als geanonimiseerd. U bent daarmee dus niet persoonlijk te identificeren en derhalve is er geen sprake van persoonlijke gegevens. Bepaalde Belkin-producten hebben privacyverklaringen die aangeven wanneer gebruiksgegevens persoonlijke gegevens bevatten.

Persoonlijke gegevens van kinderen: De Belkin-websites en Belkin-producten zijn niet bestemd voor kinderen, noch verzamelt Belkin bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Indien we er weet van krijgen dat we toch gegevens hebben verzameld van een kind onder de 16 jaar, zullen we deze persoonlijke gegevens uit onze systemen verwijderen. Als u denkt dat we onbedoeld persoonlijke gegevens hebben verzameld van of over een kind jonger dan 16 jaar, neem dan hier contact met ons op. We verkopen geen informatie van minderjarigen jonger dan 16 jaar.

Hoe we informatie verzamelen

Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens over u:

Gegevens die u aan ons verstrekt: Als u de formulieren invult op de websites van Belkin of met ons communiceert via telefoon, e-mail of op een andere manier, dan verstrekt u ons mogelijk persoonlijke gegevens over uzelf. Dit betreft onder meer gegevens die u verstrekt tijdens uw registratie op Belkin-websites, bij de registratie en retourzending van een Belkin-product, bij uw inschrijving voor een van onze diensten, tijdens het zoeken naar een product, het plaatsen van een bestelling op Belkin-websites, deelname aan discussieforums of andere functies voor sociale media op Belkin-websites, evenals deelname aan een wedstrijd, actie of enquête, een opleiding of enig ander evenement, of het downloaden van firmware, software en apps of als u een probleem met de Belkin-websites of Belkin-producten meldt of op een andere manier ondersteuning vraagt. Persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, bevatten mogelijk uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens, plus financiële gegevens en creditcardgegevens en enige andere informatie die kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

Gegevens die wij over u verzamelen: Wij verzamelen automatisch gegevens over u als u Belkin-websites of Belkin-producten gebruikt, waaronder:

 • technische gegevens, waaronder het internetprotocol ("IP") adres dat wordt gebruikt om met uw computer of ander apparaat verbinding te maken met het internet, het type en de versie van uw browser, de tijdzone, de types en versies van uw browser-invoegtoepassingen, besturingssysteem en platform, plus taalvoorkeuren. Al deze gegevens worden gewoonlijk door uw webbrowser verstrekt. Wij vragen niet uitdrukkelijk om deze gegevens;
 • gegevens over uw bezoek aan Belkin-websites, waaronder de volledige Uniform Resource Locators (URL) clickstream naar, door en van de Belkin-websites (waaronder datum en tijd), de producten die u bekijkt en zoekt, de responstijden van de pagina's, downloadfouten, duur van bezoek aan bepaalde pagina's, bekeken video's, interactie op pagina's (zoals scrollen, klikken en muisbewegingen) en methoden gebruikt om de pagina te verlaten;
 • elk telefoonnummer of e-mailadres dat wordt gebruikt om contact op te nemen met de klantenservice;
 • gebruiksgegevens over hoe en wanneer u gebruikmaakt van Belkin-producten en van andere producten die met Belkin-producten verbonden zijn, en welke functies van Belkin-producten u gebruikt;
 • technische informatie en gegevens die worden verzameld terwijl uw Belkin-producten verbonden zijn met het internet, zoals hoeveel en welke apparaten verbonden zijn met uw thuisnetwerk, wanneer u uw apparaten gebruikt en de hoeveelheid netwerkverkeer. Wij verzamelen ook omgevingsinformatie tijdens het gebruik van bepaalde Belkin-producten, zoals energie-instellingen, temperatuur- en lichtmetingen in huis, bewegingsdetectie en alarmen; en
 • als u daar toestemming voor geeft, gegevens die bepaalde apps over uw locatie verzamelen. Als u niet wenst dat deze gegevens worden verzameld, geef dan geen toestemming of raadpleeg de handleiding van uw apparaat om de locatie-instellingen te wijzigen.

Informatie die wij ontvangen van andere bronnen: Wij werken nauw samen met derde partijen die diensten aan ons verlenen (bijvoorbeeld bedrijfspartners, onderaannemers voor technische, betalings- en bezorgdiensten, advertentienetwerken, analyseproviders, zoekinformatieproviders, kredietinformatiebureaus) en wij kunnen van hen informatie ontvangen over u.

Hoe we informatie gebruiken

Wij gebruiken de gegevens die we verzamelen voor een aantal doeleinden. Deze doeleinden komen overeen met de reden waarom u de gegevens aan ons heeft verstrekt of voor een doeleinde dat hiermee rechtstreeks verband houdt. We maken gebruik van dergelijke gegevens om:

 • een account voor u in te stellen op Belkin-websites of Belkin-producten;
 • uw aankoop en/of download van Belkin-producten te vergemakkelijken;
 • het gebruik van uw account of uw aankopen en/of het gebruik van een Belkin-product te verifiëren;
 • uw Belkin-product te registreren in onze productdatabase;
 • te voldoen aan onze verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen u en ons en om u de door u aan ons gevraagde informatie, producten en diensten te leveren;
 • u klantenservice te bieden;
 • te communiceren over en deelname mogelijk te maken aan klantenacties en enquêtes;
 • de door u gewenste Belkin-producten te leveren;
 • u informatie te geven over de Belkin-producten die u gebruikt, zoals nieuwe functies, opgeloste problemen, serveruitvaltijden en upgrades;
 • ons te helpen nieuwe Belkin-producten te ontwikkelen en de huidige Belkin-producten te verbeteren;
 • u informatie te verstrekken over goederen en diensten waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren, of om geselecteerde derde partijen hiervoor toestemming te geven. Wij (of geselecteerde derde partijen) zullen alleen via elektronische middelen contact met u opnemen als u ervoor heeft gekozen (opt-in) om marketinginformatie te ontvangen. "Opt-in" betekent dat u een actieve handeling heeft verricht om informatie te ontvangen, bijvoorbeeld door een vakje aan te vinken of op een knop te klikken;
 • u op de hoogte te brengen van wijzigingen aan Belkin-websites en Belkin-producten en wijzigingen in onze voorwaarden, bepalingen en beleidsregels;
 • Belkin-websites en Belkin-producten te beheren voor interne operationele doeleinden, waaronder het oplossen van problemen, gegevens- en statistische analyse, testen, onderzoek en enquêtes;
 • Belkin-websites en Belkin-producten te verbeteren en zo inhoud op de meest doeltreffende manier voor u en voor uw computer of apparaat te presenteren;
 • de veiligheid van Belkin-websites en Belkin-producten te waarborgen;
 • interactieve functies te bewaken en te regelen van Belkin-websites en Belkin-producten waaraan u wenst deel te nemen, waaronder online forums en chatrooms die betrekking hebben op Belkin-producten;
 • u te helpen door Belkin-websites te navigeren;
 • u op afstand te helpen bij het openen en gebruiken van bepaalde functies van Belkin-producten en om u te helpen uw huis en thuisnetwerk te bewaken en te beveiligen;
 • u te voorzien van informatie en aanbevelingen over het internet- en energieverbruik in uw huis;
 • de effectiviteit te meten van advertenties die we aan u en andere bezoekers van Belkin-websites tonen, of om daar inzicht in te krijgen, en om relevante aangepaste advertenties aan u en anderen aan te bieden; en
 • te bepalen welke aspecten van Belkin-websites en Belkin-producten voor u en andere gebruikers van Belkin-websites en Belkin-producten het nuttigst zijn.

Waarom we informatie gebruiken

Wanneer we uw persoonlijke gegevens verwerken om een product of dienst te leveren, doen we dit om contractuele verplichtingen na te komen die we u verschuldigd zijn en ten behoeve van onze legitieme belangen om producten en diensten te leveren, teneinde onze relatie met u te behouden en ons bedrijf te beschermen. Als u ervoor kiest om ons niet de persoonlijke gegevens te verstrekken die we nodig hebben om een product of dienst aan u te leveren, dan kunnen wij het product of de dienst niet leveren. Als u nieuwe Belkin-producten koopt en/of downloadt, zullen wij uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de in dit Privacybeleid uiteengezette doeleinden en eventuele kennisgevingen aan u op het moment van aankoop of download.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens ook om ons bedrijf te beschermen (bijvoorbeeld tegen fraude) of om te voldoen aan de wettelijke vereisten die voor ons gelden (bijvoorbeeld op het gebied van belastingen of financiële verslaglegging).

We zullen altijd uw toestemming vragen voordat we u via direct marketing benaderen.

Informatie delen

In geen enkel geval verhuren of verkopen wij persoonlijke gegevens. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen delen met derden voor marketingdoeleinden als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven, en in overeenstemming met het bepaalde in Marketing hieronder. We delen uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren:

 • binnen Belkin ten behoeve van de verwerking of opslag van gegevens;
 • binnen de ondernemingsgroep van Belkin, met inbegrip van onze dochterondernemingen, gelieerde bedrijven en divisies, mogen uw gegevens gebruikt worden voor de doeleinden die vermeld staan in dit Privacybeleid;
 • met zakenpartners, dienstverleners, erkende externe agenten of opdrachtnemers om een gevraagde dienst of transactie te leveren, waaronder het verwerken van opdrachten, het hosten van websites, het opslaan van uw gegevens, het verzenden van e-mails namens ons en het ondersteunen van klanten. Als u bijvoorbeeld aankopen doet in de webwinkels van Belkin, dan gebruikt Belkin een betalingsverwerker om uw betaalkaartgegevens te verifiëren. Uw betaalkaartgegevens worden doorgegeven aan de betalingsverwerker en niet verzameld of opgeslagen door Belkin. De betalingsverwerker mag deze informatie alleen gebruiken om uw aankoop te verifiëren en voor geen enkel ander doeleinde. We verstrekken deze derde partijen alleen de minimale hoeveelheid persoonlijke informatie die nodig is om de gevraagde dienst of transactie te voltooien of uit te voeren en wij staan niet toe dat derden uw persoonlijke gegevens gebruiken voor een ander doel dan aangegeven;
 • met dienstverleners, adviseurs of andere derde partijen voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de voortzetting van de onderhandeling over of voltooiing van een fusie, overname of verkoop van alle of een deel van onze bedrijfsmiddelen. Bij een fusie van Belkin met een andere entiteit of bij overname van of door een andere entiteit worden de persoonlijke gegevens als geheel overgedragen aan de rechtsopvolger;
 • om de wet of juridische procedures (zoals een dagvaarding of gerechtelijk bevel) na te leven, om te voldoen aan rapportageverplichtingen aan de overheid en om onze wettelijke rechten uit te oefenen of om ons te verdedigen tegen juridische claims; en
 • om onze wettelijke rechten of die van anderen te beschermen, zoals het beschermen van het merk Belkin of het onderzoeken van schendingen van de gebruiksvoorwaarden van Belkin, schendingen van de wet, schending van intellectueel eigendom, misbruik van Belkin-websites, fraude of omstandigheden waar de persoonlijke veiligheid in het gedrang komt.

Bovendien delen we samengevoegde of geanonimiseerde gegevens, waaronder gebruiksgegevens over Belkin-producten, met derde partijen voor allerlei doeleinden, waaronder het analyseren van trends met betrekking tot thuisnetwerken en energieverbruik, om derden te laten zien hoe hun producten kunnen werken met Belkin-producten en om thuisnetwerken in het algemeen te verbeteren. We hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat deze gegevens niet naar u te herleiden zijn, en eisen van derden dat ze alle gedeelde gegevens in geanonimiseerde vorm bewaren.

Voor bepaalde Wemo- en Linksys-producten kan Belkin u de mogelijkheid bieden om Belkin-producten te verbinden en te laten samenwerken met een of meer producten en diensten van derde partijen, waarbij informatie wordt uitgewisseld tussen uw Belkin-product en het product of de dienst van de derde partij. Uw uitdrukkelijke toestemming en autorisatie is vereist om verbinding te maken met het product of de dienst van de derde partij, en kan op elk moment door u worden ingetrokken door daartoe hier een verzoek in te dienen. In sommige gevallen, indien u een product of dienst van een derde partij aanschaft, gebruikt of downloadt en daarmee verbinding maakt met een Belkin-product, geldt ook het privacybeleid van deze derde partij. Belkin is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derde partijen. Indien u op deze manier via een product van een derde partij toegang verkrijgt tot een Belkin-product, gaat u akkoord met het privacybeleid van deze derde partij. Wij raden u aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van producten van derden die verbinding maken met Belkin-producten zorgvuldig te lezen.

Derden met wie wij uw persoonlijke gegevens delen, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de informatie te waarborgen. En het is hun verboden deze gegevens te gebruiken voor enig ander doel. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat deze derde partijen zich houden aan onze privacybeginselen voor het verzamelen van uw persoonlijke gegevens.

We vragen om uw toestemming, bijvoorbeeld door middel van een reactie per e-mail, opt-in-vakje of click-through-overeenkomst, voordat we uw persoonlijke informatie gebruiken of delen voor enig ander doel.

Marketing

U heeft het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. Wij zullen u op de hoogte stellen (voordat wij uw persoonlijke gegevens verzamelen) als wij van plan zijn om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden, of als we van plan zijn om uw persoonlijke gegevens vrij te geven aan enige derde partij voor marketingdoeleinden.

Wij zullen u keuzes geven als het gaat om uw persoonlijke gegevens. Sommige keuzes worden vooraf gepresenteerd in de vorm van opt-in-meldingen of aankruisvakjes voor marketing aan u of voor het delen van uw persoonlijke informatie met derden. U heeft altijd de keuze om u af te melden als u later van gedachten verandert. Eén vorm van opt-out is klikken op de link Afmelden in een marketing-e-mail. Dan wordt u verwijderd van onze mailinglijst voor marketing. Houd er rekening mee dat deze opt-in/opt-out keuzes niet van toepassing zijn op de ontvangst van verplichte communicatie van websites, diensten of software, zoals informatie over updates en downtime of bestel- of verzendbevestigingen op websitewinkels van Belkin, die u mogelijk periodiek ontvangt als onderdeel van de uitvoering van de overeenkomst van Belkin met u, tenzij u uw dienst of bestelling annuleert of het gebruik van de software beëindigt in overeenstemming met de toepasselijke gebruiksvoorwaarden of licentieovereenkomst.

Indien u geen marketingmateriaal van ons of een derde partij wenst te ontvangen, kunt u de instructies voor "Afmelden" in een marketing-e-mail volgen of ons hier een bericht sturen met het verzoek afgemeld te worden.

Waar wij uw informatie bewaren

De gegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden doorgegeven aan en opgeslagen op verschillende locaties wereldwijd, met inbegrip van de Verenigde Staten. Ze kunnen ook worden verwerkt door personeel of opdrachtnemers van Belkin, die actief zijn buiten uw land van verblijf (waaronder, indien u in Europa verblijft, buiten de EER of, indien u in Australië of Nieuw-Zeeland (“ANZ”) verblijft, buiten ANZ) en voor ons of een van onze leveranciers werken. Dit personeel kan betrokken zijn bij onder andere de vervulling van uw bestelling, de verwerking van uw betaalgegevens en de levering van ondersteuningsdiensten. Wij gebruiken ook cloudapplicaties en -diensten om uw persoonlijke gegevens te bewaren en te verwerken, waardoor uw persoonlijke gegevens mogelijk opgeslagen worden buiten uw land van verblijf (de EER of ANZ).

Wij zullen binnen het redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat wij en onze dienstverleners onze privacybeginselen voor het verzamelen van uw persoonlijke gegevens niet schenden en dat uw persoonlijke gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid en de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming worden behandeld. Door uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken verklaart u volledig te begrijpen dat Belkin uw persoonlijke gegevens overdraagt, verwerkt en opslaat buiten uw land van verblijf, waar de normen voor gegevensbescherming kunnen afwijken, en uw persoonlijke gegevens bekendmaakt aan dienstverleners in het buitenland, die mogelijk niet volledig voldoen aan de specifieke wetten van uw land.

Ons Privacybeleid en onze werkwijzen zijn bedoeld om wereldwijd een consistent niveau van bescherming van persoonlijke gegevens te kunnen bieden. Dit betekent dat zelfs in landen waar de wetgeving minder bescherming biedt, Belkin uw gegevens zal behandelen in overeenstemming met dit Privacybeleid en het Toepasselijk recht. Dit omvat, waar van toepassing, het aangaan van contractuele standaardbepalingen van de EU (of gelijkwaardige maatregelen) met de partij buiten de EER (here beschikbaar).

Toegang tot en bijwerken van uw persoonlijke gegevens

Omdat we uw persoonlijke gegevens zo nauwkeurig en actueel mogelijk willen houden, verzoeken we u om eventuele wijzigingen van uw persoonlijke gegevens aan ons te melden. U kunt op elk moment uw persoonlijke gegevens en communicatievoorkeuren op de volgende manieren inzien en bijwerken:

 • door te klikken op de link "Afmelden" in een e-mail die u van ons ontvangt;
 • door ons hier een bericht te sturen met het verzoek u af te melden. Vermeld uw naam, e-mailadres en specifieke relevante informatie over de gegevens die u wenst te wijzigen of het materiaal dat u niet langer wenst te ontvangen; of
 • voor veel Belkin-websites en Belkin-producten, door in te loggen op uw online account via de URL die u heeft ontvangen toen u zich registreerde voor de Belkin-website of -dienst.

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze kunnen per land en rechtsgebied verschillen. U heeft mogelijk het recht om:

 • uw gegevens door ons te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn;
 • de door u aan ons verstrekte persoonlijke gegevens aan een derde partij over te laten dragen als wij die gegevens verwerken op grond van uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst met u;
 • uw persoonlijke gegevens door ons te laten verwijderen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om deze te bewaren of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in het kader van een rechtsvordering, of voor een van onze andere zakelijke doeleinden; en/of
 • een kopie te ontvangen van uw persoonlijke gegevens zoals die op dat moment in onze administratie zijn vastgelegd. Als u zich buiten de EER of Californië bevindt, kunnen we een redelijke vergoeding vragen als gegevens uit een gegevensback-up of -archief gehaald moeten worden. Inwoners van Californië hebben mogelijk het recht om ons om een kennisgeving te vragen waarin wordt beschreven welke categorieën persoonlijke informatie (indien van toepassing) we met derden of gelieerde ondernemingen delen voor direct marketing.

Als u woonachtig bent in de EER, heeft u ook het recht om:

 • uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens te allen tijde in te trekken nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven, waaronder het kenbaar maken dat u geen marketingmateriaal wenst te ontvangen. De eenvoudigste manier om dit te doen is door te klikken op de link "Afmelden" in een e-mail die u van ons ontvangt;
 • onze verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken wanneer u van mening bent dat deze gegevens onjuist zijn, onze verwerking onwettig is of dat we deze gegevens niet langer voor een bepaald doel hoeven te verwerken (tenzij we de gegevens niet kunnen verwijderen vanwege een wettelijke of andere verplichting, of omdat u niet wilt dat wij deze verwijderen); en/of
 • bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, waarbij de wettelijke rechtvaardiging voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens ons legitieme belang is. We zullen aan uw verzoek gehoor geven, tenzij we dwingende en legitieme redenen hebben voor de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten, of als we genoodzaakt zijn de gegevens te blijven verwerken in verband met de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in het kader van rechtsvorderingen.

U kunt hier een verzoek indienen om een van deze rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uit te oefenen of, als u zich in Californië bevindt, contact met ons opnemen via telefoonnummer 877-460-2323.

Wij zullen zo snel mogelijk na ontvangst reageren op uw verzoek. Als u zich binnen de EER bevindt, zullen we binnen één maand na ontvangst reageren of, als er meer tijd nodig is, zullen we u hierover en over de reden voor de vertraging informeren. Wij kunnen u vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we uw verzoek kunnen inwilligen. De verificatie van uw identiteit doen we in dat geval per telefoon of e-mail. Afhankelijk van uw verzoek vragen we u mogelijk om informatie zoals uw naam, het laatste artikel dat u bij ons heeft gekocht of de datum van uw laatste aankoop bij ons. We kunnen u ook vragen om een ondertekende verklaring die uw identiteit bevestigt.

Indien uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid bekend zijn gemaakt aan een derde partij, zullen we redelijke stappen ondernemen om de derde partij op de hoogte te stellen van de bijgewerkte gegevens die u aan ons vertrekt.

Als u zich in de EER bevindt, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de lokale autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat wij niet hebben voldaan aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Klik hier voor een lijst met contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten in de EER.

Gevolmachtigde

U kunt iemand anders machtigen om een verzoek in te dienen om inzage te krijgen in uw informatie, uw informatie te verwijderen of u af te melden voor de verkoop van uw informatie. Voor het aanwijzen van een gevolmachtigde geldt het volgende:

 • U moet ons een kopie verstrekken van een schriftelijke en ondertekende toestemming die u aan uw gevolmachtigde heeft gegeven; en
 • U moet uw identiteit rechtstreeks bij ons bevestigen.

Informatie voor inwoners van Californië

In artikel 1798.115(c), 1798.130(a)(5)(c), 1798.130(c) en 1798.140 van het Burgerlijk Wetboek van Californië staat dat organisaties openbaar moeten maken of bepaalde categorieën informatie worden verzameld, “verkocht” of overgedragen voor een “zakelijk doel” van een organisatie (zoals deze begrippen zijn omschreven in de wetgeving van Californië). U kunt hier een lijst vinden met de categorieën van informatie die we verzamelen en delen. Omdat deze lijst uitgebreid is, kan deze verwijzen naar soorten informatie die we delen over andere mensen dan u. Als u meer wilt weten over de categorieën persoonlijke informatie (indien van toepassing) die we delen met derden of gelieerde partijen ten behoeve hun direct marketing, kunt u een schriftelijk verzoek indienen. Raadpleeg hiervoor de informatie in “Contactgegevens” hieronder. We zullen inwoners van Californië die een van hun rechten uitoefenen zoals beschreven in dit privacybeleid, niet benadelen of anders behandelen.

Bewaren van persoonlijke gegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, voor zover dit nodig is voor legitieme zakelijke doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid of anderszins wettelijk is toegestaan. Als verder gebruik van persoonlijke gegevens niet meer nodig is, zullen we deze van onze systemen en records verwijderen en/of stappen ondernemen om deze te anonimiseren, zodat u op basis daarvan niet meer te identificeren bent.

Om de juiste bewaartermijn voor persoonlijke gegevens te bepalen houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens verwerken en of we deze met andere middelen kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Cookies, webbakens en andere webtools

Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over hoe we cookies, webbakens en andere webtools gebruiken en hoe u kunt bepalen welke cookies, webbakens en andere webtools worden gebruikt.

Beveiliging

We streven ernaar om passende administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen te handhaven die ontworpen zijn om de informatie te beschermen die wordt verzameld door de Belkin-websites en Belkin-producten. De overdracht van informatie via het internet is echter nooit 100% veilig. Indien we wettelijk verplicht zijn om u op de hoogte te stellen van een inbreuk in verband met uw persoonlijke informatie, kunnen we u elektronisch, schriftelijk of telefonisch op de hoogte stellen, als dit wettelijk is toegestaan.

Het is belangrijk om te weten dat als u een computer of apparaat gebruikt dat voor anderen toegankelijk is, anderen mogelijk toegang hebben tot onversleutelde persoonlijke gegevens. Als u niet wil dat uw informatie beschikbaar is voor anderen, wees dan voorzichtig als u openbare computers of apparaten gebruikt of als u een computer of apparaat gebruikt waar gebruikers zonder uw toestemming toegang toe hebben.

We raden u aan om alle mogelijke maatregelen te treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer u online bent. Zo is het verstandig om regelmatig uw wachtwoord te wijzigen, hierbij een combinatie van letters en cijfers te gebruiken en ervoor te zorgen dat u een veilige browser gebruikt. U dient er ook rekening mee te houden dat namen die u geeft aan uw Wi-Fi-apparaten, thuisnetwerken en diensten met Wi-Fi-toegang (ook wel bekend als "beschrijvende namen") door anderen buiten uw huis kunnen worden gezien. Gebruik daarom geen persoonlijke gegevens als onderdeel van uw beschrijvende namen.

Updates en upgrades

Belkin-producten ontvangen mogelijk regelmatige updates of upgrades om extra functies toe te voegen, technische problemen op te lossen en de algehele gebruikerservaring te verbeteren. Sommige Belkin-producten beschikken over een functie voor automatische updates, waarmee we updates automatisch kunnen uitvoeren. U kunt de opties voor automatische updates wijzigen in uw instellingen in de accountgegevens van uw Belkin-product. In heel zeldzame gevallen worden de updates toch nog automatisch toegepast, ongeacht uw instellingen voor automatische updates. We kunnen bijvoorbeeld een automatische update doorvoeren die een inbreuk op de beveiliging of kwetsbaarheid van uw netwerk voorkomt of herstelt.

Gekoppelde websites van derden en sociale media

Belkin-websites en online diensten kunnen links bevatten naar websites of online diensten die worden beheerd door derden. Belkin-producten kunnen ook producten en diensten van derden gebruiken of aanbieden, zoals een app van derden die met een Belkin-product werkt. Zodra u Belkin-websites en Belkin-producten verlaat, zijn uw activiteiten onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de website en online dienst van de derde partij. Belkin is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van deze websites en online diensten. Wij raden daarom aan om zorgvuldig de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid te lezen van elke website of online dienst die u bezoekt.

Belkin-websites en Belkin-producten bevatten mogelijk functies voor sociale media zoals de "Vind ik leuk"-knop van Facebook. Deze functies verzamelen mogelijk het IP-adres van uw apparaat, stellen cookies in voor interactie met functies van sociale media of koppelen u naar de website van sociale media waar u persoonlijke gegevens kunt plaatsen. Alle interacties met functie van sociale media worden beheerd door het privacybeleid van het sociale mediabedrijf dat de functie aanbiedt.

Forums/chatrooms

Als u deelneemt aan of informatie plaatst op een discussieforum of chatroom op een Belkin-website of Belkin-product, dient u er rekening mee te houden dat de gegevens die u daar verstrekt volledig beschikbaar zijn voor anderen en kunnen worden gelezen, verzameld, doorgestuurd of gebruikt door andere gebruikers van deze forums, binnen of buiten Belkin, die toegang hebben tot het desbetreffende forum. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om u ongevraagd berichten te sturen. Houd er ook rekening mee dat er aanvullende regels en voorwaarden van toepassing kunnen zijn op individuele forums. De mening van elke deelnemer in een forum of chatroom is zijn of haar eigen mening en mag niet worden beschouwd als de mening van Belkin. Wij zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens of enige andere informatie die u op deze forums plaatst, of de gevolgen daarvan. Als u een bericht wilt verwijderen, kunt u hier contact met ons opnemen. Bedenk wel dat het verwijderen van een bericht van een forum of chatroom niet betekent dat het bericht uit onze systemen wordt verwijderd of dat het volledig is verwijderd van het internet.

Wijzigingen van dit Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen en raden u dan ook aan dit regelmatig te raadplegen. Wanneer we een wijziging aanbrengen aan ons Privacybeleid, zullen we de nieuwe versie hier plaatsen met een bijgewerkte wijzigingsdatum. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons Privacybeleid, dan zullen we u via e-mail op de hoogte stellen of een bericht plaatsen op deze website.

Contact

Neem voor alle vragen of opmerkingen met betrekking tot privacy of dit Privacybeleid hier contact met ons op, of als u zich in Californië bevindt, via telefoonnummer 877-460-2323.

Voor klachten of opmerkingen over dit privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via het bovenstaande e-mailadres. Wij behandelen alle klachten over inbreuk op de privacywetgeving serieus. Iemand van Belkin zal uw klacht onderzoeken en binnen een redelijke termijn reageren.

Bijgewerkt per 1 januari 2020