Documentatie


Informatie over garantie en ondersteuning

Elk product van Linksys wordt geleverd met een beperkte garantie. De voordelen die we in onze garanties geven, zijn een aanvulling op de rechten en rechtsmiddelen die je kunt hebben op grond van de lokale wetgeving inzake consumentenbescherming.


Garantie zoeken

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Dit juridische document bevat de voorwaarden waaronder je de beperkte licentie krijgt voor het gebruik van bepaalde software die werkt met het product. Je moet akkoord gaan met de licentieovereenkomst voor eindgebruikers voordat je software downloadt.


Nu bekijken

Voorwaarden en aanvaardbaar gebruik

We hanteren gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van de Linksys-website, evenals servicevoorwaarden voor het gebruik van bepaalde Linksys-diensten.


Meer informatie

Beleid voor einde levenscyclus

Technologieproducten bereiken om verschillende redenen het einde van hun productlevenscyclus. We hebben een beleid om deze overgang in goede banen te leiden, informatie te verstrekken over waar je product zich in zijn levenscyclus bevindt en gebruikers te helpen bij het vinden van alternatieve Linksys-producten en -diensten.


Meer informatie

Britse PSTI-conformiteitsverklaring

Linksys voldoet aan de Britse Product Security and Telecommunications Infrastructure Act 2022 (PSTI). We hebben een conformiteitsverklaring verstrekt voor producten die in het Verenigd Koninkrijk worden verkocht.


Bekijk nu

Opensourcelicenties

Linksys gebruikt veel verschillende soorten opensourcesoftware onder verschillende opensourcelicenties. Voor bepaalde opensourcelicenties met auteursplicht, zoals de General Public License of GPL, verstrekken we op verzoek ook de broncode.


Nu bekijken

Verantwoordelijkheid van de leverancier

Linksys houdt onze leveranciers aan dezelfde hoge normen op het gebied van arbeid, milieu, mensenrechten en ethiek waar wij ons aan verbinden.


Lees verder