text.skipToContent text.skipToNavigation

Privacybeleid

Bij Belkin streven we ernaar om uw privacy te beschermen. Wij willen u een positieve ervaring bieden op onze websites en tijdens uw gebruik van onze apps, producten en diensten. Tegelijkertijd zullen we uw persoonlijke gegevens, zoals hieronder gedefinieerd, veilig houden. Hieronder worden onze privacypraktijken beschreven. We geven deze informatie mogelijk ook in afzonderlijke kennisgevingen bij de aankoop of download van een app, product of service (ons "Privacybeleid") Dit privacybeleid is van toepassing op alle producten en websites van Belkin. Door de Belkin-websites te bezoeken, de Belkin-producten te gebruiken of ons uw persoonlijke gegevens te verlenen (zoals hieronder gedefinieerd), accepteert u en geeft u uw toestemming voor de praktijken en voorwaarden beschreven in dit privacybeleid.

Belkin wil haar websites gemakkelijker maken voor u om te navigeren en de Belkin-producten zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken. Wij verbeteren de websites en producten van Belkin constant om ze meer gebruikersvriendelijk te maken.

Voor eenvoudige raadpleging zullen we de volgende termen gebruiken in dit privacybeleid: “Belkin”, “onze”, “ons” of “wij” betekent Belkin International, Inc., inclusief onze globale dochtermaatschappijen en aangesloten bedrijven (inclusief Linksys en WeMo). “Belkin-websites” omvatten alle globale websites van Belkin, Linksys en WeMo. “Belkin-producten” omvatten alle apps, producten en diensten van Belkin, Linksys en WeMo.

Als u zich in de Europese Economische Ruimte bevindt (“EER”), dan is de gegevenscontroller voor de Europese wetgeving betreffende gegevensbescherming Belkin Limited of Shipton Way, Express Park, Rushden, Northants, NN10 6GL, Verenigd Koninkrijk.

Informatietypes behandeld door dit privacybeleid

Belkin kan zowel persoonlijke gegevens als niet-persoonlijke gegevens verzamelen. “Persoonlijke gegevens ” betekent alle informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren. Enkele voorbeelden van persoonlijke gegevens zijn uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. “Niet-persoonlijke gegevens” betekent informatie die op zich niet kan worden gebruikt om u te identificeren. Enkele voorbeelden van niet-persoonlijke gegevens zijn gegevens over uw gebruik van de Belkin-websites en Belkin-producten, taalvoorkeursinstellingen en paginaweergaven op de Belkin-website.

De informatie kan worden samengevoegd en/of anoniem worden gemaakt. Als de informatie wordt samengevoegd, dan wordt deze gecombineerd met informatie over andere klanten en gebruikers. Als de informatie anoniem wordt gemaakt, dan worden de persoonlijke gegevens verwijderd uit de verzamelde gegevens. Het overblijvende deel van de gegevens, met uitsluitend niet-persoonlijke gegevens, wordt intern en extern gebruikt om bijvoorbeeld te bepalen hoeveel gebruikers een bepaalde router gebruiken met internettelevisie in een thuisnetwerk, of hoeveel gebruikers een bepaalde video of advertentie hebben gezien op een website. Samengevoegde gegevens met persoonlijke gegevens worden beschouwd als persoonlijke gegevens tot ze anoniem worden gemaakt. Anoniem gemaakte gegevens worden beschouwd als niet-persoonlijke gegevens. Over het algemeen worden de gebruiksgegevens verzameld tijdens uw bezoek aan Belkin-websites of door uw gebruik van Belkin-producten zowel samengevoegd als anoniem gemaakt. Deze gegevens kunnen u daarom niet persoonlijk identificeren en worden beschouwd als niet-persoonlijke gegevens.

De Belkin-websites en Belkin-producten zijn niet bestemd voor kinderen, noch verzamelt Belkin bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13. Indien we er weet van krijgen dat we toch gegevens hebben verzameld van een kind onder de 13 jaar, zullen we deze persoonlijke gegevens uit onze systemen verwijderen. Als u denkt dat wij onbewust persoonlijke gegevens hebben verzameld van of over een kind jonger dan 13, neem dan contact met ons op via privacy@belkin.com.

Hoe we informatie verzamelen

Wij verzamelen en verwerken mogelijk de volgende gegevens over u:

Informatie die u ons geeft. Als u de formulieren invult op de websites van Belkin of met ons communiceert via telefoon, e-mail of op een andere manier, dan geeft u ons mogelijk persoonlijke gegevens over uzelf. Dit omvat informatie die u geeft tijdens uw registratie op Belkin-websites, bij de registratie en retourzending van een Belkin-product, bij uw inschrijving voor één van onze services, tijdens het zoeken naar een product, het plaatsen van een bestelling op Belkin-websites, deelname aan gespreksforums of andere functies voor sociale media op Belkin-websites, evenals deelname aan een wedstrijd, promotie of enquête, een opleiding of enig ander evenement, of het downloaden van firmware, software en apps of bij het melden van een probleem met de websites van Belkin of Belkin-producten of tijdens uw verzoek voor ondersteuning. De persoonlijke gegevens de u ons geeft kunnen uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens omvatten, naast financiële gegevens en creditcardgegevens en enige andere informatie die kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

Gegevens die we over u verzamelen. Wij verzamelen mogelijk automatisch gegevens over u tijdens uw gebruik van de Belkin-websites of Belkin-producten, waaronder:

 • Technische gegevens, waaronder het internetprotocol (“IP”) adres dat u heeft gebruikt om met uw computer of ander apparaat verbinding te maken met het internet, het type en de versie van uw browser, de tijdzone, de types en versies van uw browser-invoegtoepassingen, besturingssysteem en platform en taalvoorkeursinstellingen. Deze informatie wordt allemaal normaal gegeven door uw webbrowser en wij hoeven dit niet specifiek te verzoeken.
 • Informatie over uw bezoek aan Belkin-websites, waaronder de volledige Uniform Resource Locators (“URL”) clickstream naar, door en van de Belkin-websites (inclusief datum en tijd), de producten die u bekijkt en zoekt, de responstijden van de pagina's, downloadfouten, duur van bezoek aan bepaalde pagina's, bekeken video's, interactie op pagina's (zoals scrollen, klikken en muisbewegingen) en methoden gebruikt om de pagina te verlaten.
 • Het telefoonnummer of e-mailadres gebruikt om contact op te nemen met de klantondersteuning.
 • Gebruiksgegevens over hoe en wanneer u Belkin-producten gebruikt, alsook enige andere apparaten aangesloten op Belkin-producten en de functies van de Belkin-producten die u gebruikt.
 • Technische informatie en gegevens die worden verzameld terwijl uw Belkin-producten verbonden zijn met het internet, zoals de hoeveelheid en het soort apparaten aangesloten op uw thuisnetwerk, wanneer u uw apparaten gebruikt en de hoeveelheid netwerkverkeer. Wij verzamelen ook milieugegevens tijdens uw gebruik van Belkin-producten, zoals uw instellingen, temperatuur en lichtgegevens in uw huis, bewegingsdetectie en alarmen.
 • Als u hiermee akkoord gaat, kunnen bepaalde apps informatie verzamelen over uw locatie. Als u niet wenst dat deze informatie wordt verzameld, geef dan geen toestemming of raadpleeg de handleiding van uw apparaat om de locatie-instellingen te veranderen.

Informatie die wij ontvangen van andere bronnen. Wij werken nauw samen met derde partijen die diensten aan ons verlenen (bijvoorbeeld bedrijfspartners, onderaannemers voor technische services, betaalservices en leveringservices, advertentienetwerken, analyseproviders, zoekinformatieproviders, creditreferentieagentschappen) en wij kunnen van hen informatie ontvangen over u.

Hoe we informatie gebruiken

Wij kunnen de informatie die we verzamelen gebruiken voor een aantal doeleinden. Deze doeleinden zijn in overeenstemming met de reden waarom u de informatie aan ons heeft verstrekt of voor een doeleinde dat hiermee rechtstreeks verband houdt. Wij gebruiken dergelijke informatie voor onder meer het volgende:

 • Instellen van een account voor u op Belkin-websites of Belkin-producten.
 • Uw aankoop en/of download van Belkin-producten vergemakkelijken.
 • Het gebruik van uw account of aankoop en/of gebruik van een Belkin-product authenticeren.
 • Uw Belkin-product registreren in onze productdatabase.
 • Onze verplichtingen vervullen die voortkomen uit een contract tussen u en ons en u de informatie, producten en services verlenen die u van ons verzoekt.
 • U bijstaan met klantondersteuning.
 • Communiceren over en deelname mogelijk maken aan klantpromoties en enquêtes.
 • De Belkin-producten leveren die u aanvraagt.
 • U informatie geven over de Belkin-producten die u gebruikt, zoals nieuwe functies, bugfixes, downtimes en upgrades.
 • U helpen nieuwe Belkin-producten te ontwikkelen en de huidige Belkin-producten te verbeteren.
 • U informatie geven over goederen en diensten waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren of toestaan dat bepaalde derde partijen deze informatie geeft. Wij (of geselecteerde derde partijen) zullen alleen via elektronische middelen contact met u opnemen als u ervoor heeft gekozen (opt-in) om marketinginformatie te ontvangen. "Opt-in" betekent dat u actief toestemming heeft gegeven om informatie te ontvangen, bijvoorbeeld door een vakje aan te vinken of op een knop te klikken.
 • U op de hoogte houden van enige veranderingen aan Belkin-websites en Belkin-producten en wijzigingen aan onze voorwaarden en ons beleid.
 • Intern de werking van Belkin-websites en Belkin-producten beheren, inclusief het oplossen van problemen, gegevens- en statistische analyse, testen, onderzoek en enquêtes.
 • De Belkin-websites en Belkin-producten verbeteren en verzekeren dat de inhoud op de meest doeltreffende manier wordt gepresenteerd voor u en uw computer of apparaat.
 • De veiligheid van Belkin-websites en Belkin-producten verzekeren.
 • De controle en regulering voorzien van interactieve functies van Belkin-websites en Belkin-producten waaraan u wenst deel te nemen, inclusief online forums en chatrooms met betrekking tot Belkin-producten.
 • U helpen door Belkin-websites te navigeren.
 • U op afstand helpen bij het openen en gebruiken van bepaalde functies van Belkin-producten en u helpen uw thuis en thuisnetwerk te controleren en beveiligen.
 • U informatie en aanbevelingen geven over het internet en energieverbruik van uw woning.
 • Meten en tonen van de doeltreffendheid van advertenties die we aan u en andere bezoekers van Belkin-websites tonen en om relevante aangepaste advertenties te tonen aan u en anderen.
 • Bepalen welke aspecten van Belkin-websites en Belkin-producten het nuttigst zijn voor u en andere gebruikers van Belkin-websites en Belkin-producten.

Informatie delen

Onder geen enkele omstandigheid verhuren of verkopen wij persoonlijke gegevens aan derde partijen voor marketingdoeleinden. Wij delen uw persoonlijke gegevens met derde partijen alleen voor marketingdoeleinden als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Wij vragen u om uw toestemming te geven, via e-mail, opt-in-vakje of through-click-aanvaarding voordat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken of delen om enige andere reden dan diegene waarvoor u de gegevens heeft verleend of zoals voorzien in dit privacybeleid. We kunnen persoonlijke gegevens delen in de volgende gevallen:

 • Binnen Belkin voor gegevensverwerking of opslag.
 • Binnen de ondernemingsgroep van Belkin, met inbegrip van onze dochterondernemingen, gelieerde bedrijven en divisies, mogen uw gegevens gebruikt worden voor de doeleinden die vermeld staan in dit privacybeleid.
 • Met zakenpartners, leveranciers van diensten, geautoriseerde vertegenwoordigers of opdrachtnemers met als doel een gevraagde dienst of transactie te leveren, waaronder opdrachtverwerking, hosting van websites, opslaan van uw informatie, verzenden van e-mails in onze naam en het leveren van klantondersteuning. Wij geven deze derde partijen alleen de minimaal vereiste hoeveelheid persoonlijke gegevens om de aangevraagde service of transactie uit te voeren of af te leveren. Wij staan niet toe dat derde partijen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor een ander doeleinde dan wat aan u werd meegedeeld.
 • Met serviceproviders, adviseurs of andere derde partijen tot in de redelijke mate dat dit nodig is voor de verdere onderhandeling of voltooiing van een fusie, overname of verkoop van alle of een deel van onze bedrijfsmiddelen. Als Belkin fusioneert met een andere entiteit of een andere entiteit overneemt of wordt overgenomen door een andere entiteit, dan worden de persoonlijke gegevens in zijn geheel overgedragen aan de entiteit in kwestie.
 • Om te kunnen voldoen aan de wetgeving of juridische processen (zoals een dagvaarding of gerechtelijk bevel), om te voldoen aan onze verplichtingen voor rapportage aan de overheid en om onze wettelijke rechten uit te oefenen of om ons te verdedigen tegen juridische claims.
 • Om onze wettelijke rechten en die van anderen te beschermen, zoals het beschermen van het Belkin-merk of om overtredingen te onderzoeken van de gebruiksrechtovereenkomst van Belkin, misbruik van de Belkin-websites, fraude of mogelijke dreigingen van de persoonlijke veiligheid.

Bovendien kunnen wij samengevoegde of anoniem gemaakte niet-persoonlijke informatie delen, inclusief gebruiksgegevens over Belkin-producten, met derde partijen om verschillende doeleinden, inclusief de analyse van trends over thuisnetwerken en gebruik van nutsvoorzieningen, om derde partijen aan te tonen dat hun producten zouden kunnen werken met Belkin-producten en om het thuisnetwerk te verbeteren. We hebben stappen ondernomen om te verzekeren dat deze informatie niet kan worden teruggekoppeld naar u en wij vereisen dat derde partijen alle gedeelde informatie in hun anonieme formaat houden.

Voor bepaalde WeMo en Linksys Smart Wi-Fi producten kan Belkin u de mogelijkheid bieden om verbinding te maken en een interface te vormen tussen Belkin-producten en één of meer producten en services van derde partijen. Hierbij zal informatie worden uitgewisseld tussen uw Belkin-product en het product of de service van de derde partij. Uw uitdrukkelijke toestemming en autorisatie zal vereist zijn om verbinding te maken met het product of de service van de derde partij. U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. In sommige gevallen, indien u een product of dienst van een derde partij aanschaft, gebruikt of downloadt en daarmee verbinding maakt met een Belkin-product, geldt mogelijk ook het privacybeleid van die derde partij. Belkin is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derde partijen. Indien u op deze manier via een product van een derde partij toegang verkrijgt tot een Belkin-product, stemt u in en gaat u akkoord met het privacybeleid van deze derde partij. Wij raden u aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van producten van derden die verbinding maken met Belkin-producten zorgvuldig te lezen.

Derden met wie wij uw persoonlijke gegevens delen, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de informatie te waarborgen. En het is hun verboden deze gegevens te gebruiken voor enig ander doel. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat deze derde partijen zich houden aan onze privacybeginselen voor het verzamelen van uw persoonlijke gegevens.

Als u aankopen uitvoert op de Belkin-websitewinkels, dan gebruikt Belkin een betalingsprocessor om uw betaalkaartgegevens te verifiëren. Uw betaalkaartgegevens worden door de betalingsprocessor verwerkt en niet verzameld of opgeslagen door Belkin. De betalingsprocessor heeft alleen autorisatie om deze informatie te gebruiken om de authenticiteit van uw aankoop te bevestigen en voor geen enkel ander doeleinde.

Onze Europese websitewinkels worden beheerd door een derde serviceprovider, Trojan Electronics Ltd. (“Trojan”). Trojan verwerkt uw persoonlijke gegevens alleen om bestellingen te verwerken die worden geplaatst op onze Belkin-websitewinkels in Europa, en in overeenstemming met de Europese wetgeving betreffende gegevensbescherming.

Marketing

U heeft het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. Wij zullen u op de hoogte stellen (voordat wij uw persoonlijke gegevens verzamelen) als wij van plan zijn om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden, of als we van plan zijn om uw persoonlijke gegevens vrij te geven aan enige derde partij voor marketingdoeleinden.

Wij zullen u altijd keuzes geven over uw persoonlijke gegevens. Sommige keuzes worden op voorhand gepresenteerd in de vorm van opt-in-meldingen of acceptatievakjes voor marketing aan u of het delen van uw persoonlijke gegevens met derde partijen. In bepaalde gevallen kunnen wij, waar dit wettelijk toegestaan is, u ook de keuze geven tot "opt-out". “Opt-out” betekent dat u eerder voor opt-in heeft gekozen, maar dat u later van gedacht verandert. Een manier van opt-out is door te klikken op de link "Afmelden" in een marketing-e-mail. Hierdoor wordt u verwijderd van onze malinglijst voor marketing. Het algemene beleid van Belkin is om gebruikers voor opt-in te laten kiezen, in de plaats van opt-out, om marketinginformatie te ontvangen en het delen van informatie met derde partijen toe te staan. Houd er rekening mee dat deze opt-in/opt-out keuzes niet van toepassing zijn op de ontvangst van verplichte communicatie van websites, services of software, zoals informatie over updates en downtime of bevestiging van bestelling of verzendingsgegevens op websitewinkels van Belkin. U ontvangt deze berichten mogelijk periodiek tot u uw service of bestelling annuleert of het gebruik van de software beëindigt in overeenstemming met de toepasselijke gebruiksvoorwaarden of licentieovereenkomst.

Indien u geen marketingmateriaal van ons of een derde partij wenst te ontvangen, kunt u de instructies voor “Afmelden” in een marketing-e-mail volgen en ons daarnaast een e-mailverzoek sturen via privacy@belkin.com.

Nieuwe Belkin-producten:

Bij uw aankoop en/of download van nieuwe Belkin-producten, zullen wij uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor het doeleinde vermeld (i) in dit privacybeleid en (ii) in enige melding aan u gegeven op het moment van uw aankoop of download.

Waar wij uw informatie bewaren

De gegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden overgezet naar en opgeslagen op verschillende locaties wereldwijd, waaronder de Verenigde Staten. Ze kunnen ook worden verwerkt door personeel of opdrachtnemers van Belkin, die actief zijn buiten uw land van verblijf (waaronder, indien u in Europa verblijft, buiten de EER of, indien u in Australië of Nieuw-Zeeland (ANZ) verblijft, buiten ANZ) en voor ons of een van onze leveranciers werken. Dit personeel kan betrokken zijn bij onder andere de vervulling van uw bestelling, de verwerking van uw betaalgegevens en de levering van ondersteuningsdiensten. Wij gebruiken ook cloud-applicaties en -diensten om uw persoonlijke gegevens te bewaren en te verwerken, waardoor uw persoonlijke gegevens mogelijk opgeslagen worden buiten uw land van verblijf (de EER of ANZ).

Wij zullen binnen het redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat wij en onze dienstverleners onze privacybeginselen voor het verzamelen van uw persoonlijke gegevens niet schenden. Door uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken verklaart u volledig te begrijpen en in te stemmen met de overdracht, verwerking en opslag van persoonlijke gegevens buiten uw land van verblijf, waar de normen voor gegevensbescherming kunnen afwijken, en stemt u in met bekendmaking van uw persoonlijke gegevens aan en gebruikmaking ervan door dienstverleners in het buitenland, die mogelijk niet volledig voldoen aan de specifieke wetten van uw land. Ons privacybeleid en werkwijzen zijn bedoeld om wereldwijd een consistent niveau van bescherming van persoonlijke gegevens te kunnen bieden. Dit betekent dat zelfs in landen waar de wetgeving minder bescherming biedt voor uw informatie, Belkin uw informatie nog altijd zal behandelen in overeenstemming met dit privacybeleid en alle toepasselijke wetten.

Toegang tot en bijwerken van uw persoonlijke gegevens

Omdat we uw persoonlijke gegevens zo nauwkeurig en actueel mogelijk willen houden, verzoeken we u om eventuele wijzigingen van uw persoonlijke gegevens aan ons te melden. U kunt op elk moment uw persoonlijke gegevens en communicatievoorkeuren inzien en bijwerken, u kunt dit doen op de volgende manieren:

 • Door te klikken op de link "Afmelden" in een e-mail die u van ons ontvangt.
 • Door een e-mail te sturen naar privacy@belkin.com. Vergeet niet uw naam, e-mailadres en specifieke relevante informatie te geven over de informatie die u wenst te veranderen of het materiaal dat u niet langer wenst te ontvangen.
 • Voor veel van de Belkin-websites en Belkin-producten, door aan te melden op uw online account op de URL voorzien bij uw inschrijving voor de Belkin-website of service.

Wij zullen uw redelijk verzoek inwilligen om:

 • Uw gegevens te corrigeren als deze niet correct zijn.
 • Uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een derde partij.
 • Uw persoonlijke gegevens te wissen, tenzij we wettelijk vereist zijn om deze te bewaren.
 • U een kopie te verstrekken van uw persoonlijke gegevens zoals die op dat moment in onze administratie zijn vastgelegd, hetzij kosteloos hetzij tegen een redelijke vergoeding, indien deze gegevens alleen toegankelijk zijn via een back-up van de administratie of gearchiveerde gegevens.

Wij zullen zo snel mogelijk na ontvangst reageren op uw verzoek. Wij kunnen u vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we uw verzoek kunnen inwilligen. Indien uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid bekend zijn gemaakt aan een derde partij, zullen we redelijke stappen ondernemen om de derde partij op de hoogte te stellen van bijgewerkte gegevens die u aan ons vertrekt.

We benadrukken opnieuw dat als u ervoor kiest om geen marketinginformatie meer van ons te ontvangen, wij u nog steeds communicatie kunnen verzenden betreffende enige andere zaken, zoals product- en service-updates voor Belkin-producten die u heeft aangekocht en klantondersteuning.

Bewaren van persoonlijke gegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of wanneer dit wordt vereist voor legitieme zakelijke doeleinden zoals beschreven in dit privacybeleid of zoals anders toegestaan door de wet.

Cookies, webbakens en andere webtools

Wij gebruiken hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling zoals cookies, embedded weblinks en widgets (samen "webtools"). Deze webtools verzamelen bepaalde gegevens die uw browser of mobiele apparaat naar de Belkin-websites en Belkin-producten stuurt, zoals het IP-adres van uw computer, het type browser en de serviceprovider. Bovendien gebruikt Belkin kleine stukjes code of webbakens. Webbakens staan een website toe om informatie te verzenden of verzamelen via een grafische image-request. Op deze manier kan Belkin informatie verzamelen zoals het adres van de pagina die u bezoekt, het adres van de doorverwijzende pagina die u eerder bezocht, de browser of het mobiele apparaat dat u gebruikt en uw scherminstellingen. Belkin en diens advertentiepartners gebruiken webbakens om bijvoorbeeld te weten of de advertenties op de websites van Belkin en enige andere websites met advertenties van Belkin effectief zijn en of video's op Belkin-websites worden bekeken.

Belkin kan webtools gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om het land en de taal van de gebruiker te identificeren en om u te onderscheiden van andere gebruikers van Belkin-websites.
 • Om uw registratiegegevens op te slaan voor toekomstig gebruik op Belkin-websites en services.
 • Om klantenquêtes wel of niet te laten verschijnen voor klanten.
 • Om uw ervaring te optimaliseren door bepaalde functies van Belkin-websites en services op voorhand te laden en de laadtijden sneller en meer efficiënt te maken.
 • Om uw gebruik van en interactie met Belkin-websites en services te begrijpen.
 • Om uw ervaring aan te passen en u een meer persoonlijke ervaring te bieden bij uw bezoek aan Belkin-websites of de websites van onze advertentiepartners of bij het gebruik van Belkin-producten.
 • Om onze websites en services te verbeteren.
 • Om bezoekers aan Belkin-websites en Belkin-producten te tellen en websiteverkeer te analyseren, bijvoorbeeld hoeveel bezoekers er naar de Belkin-websites zijn gekomen via advertenties of adverterende partnerwebsites.

U heeft de volgende keuzes met betrekking tot het gebruik van de webtools van Belkin:

 • U kunt cookies weigeren door de desbetreffende instelling in uw browser of mobiele apparaat in te schakelen. Veel functies van de Belkin-websites en Belkin-producten werken echter mogelijk niet naar behoren als u cookies uitschakelt en mogelijk krijgt u geen toegang tot de delen waarvoor registratie of authenticatie vereist is en transacties in Belkin-websitewinkels.
 • Voor sommige Belkin-producten kunt u naar de accountinstellingen gaan en een optie selecteren waarmee u aangepaste advertenties verwijdert. Als u deze optie selecteert, dan ontvangt u generische advertenties als onderdeel van deze Belkin-producten in de plaats van advertenties die werden aangepast aan uw voorkeuren.
 • Veel reclamebedrijven zijn lid van de Digital Advertising Alliance of de Network Advertising Initiative en voorzien opt-out keuzes op hun websites.

Wij reageren momenteel niet op "do not track'-signalen van webbrowsers of andere mechanismen die een methode vormen voor opt-out van de verzameling informatie over de netwerken van websites en online services waaraan we deelnemen. Als we dit in de toekomst wel gaan doen, dan beschrijven we hoe we dit doen in dit privacybeleid. Bezoek de volgende website, www.allaboutdnt.org voor meer informatie over dit onderwerp.

Naast het gebruik van webbakens op de Belkin-websites staan wij bepaalde derde partijen met Belkin-advertenties op hun websites toe hun eigen webbakens te gebruiken binnen de Belkin-websites. Als u in dit geval op de website van één van onze adverterende partners een advertentie van Belkin bekijkt of erop klikt, dan zal de adverterende partner een webbaken plaatsen op uw browser zodat we advertentieconversies kunnen volgen (deze laten ons weten of een advertentie effectief was). Deze webbakens zullen ook verschijnen op uw browser als u cookies heeft geweigerd of heeft aangegeven niet te worden gevolgd op Belkin-websites of over het algemeen op het internet. Ze worden echter alleen beperkt gebruikt door Belkin om advertentieconversies te volgen en identificeren u op geen enkele manier persoonlijk.

Derde partijen verzamelen mogelijk informatie over uw online activiteiten in de tijd en op verschillende websites tijdens uw gebruik van Belkin-websites. Om tracking van deze derde partijen uit te schakelen, kunt u de keuzes hierboven instellen om cookies te weigeren. Belkin heeft hier echter geen controle over en kan niet garanderen dat deze derde partijen de keuzes zal naleven die u maakt.

Beveiliging

Wij streven ernaar om redelijke administratieve, technische en fysieke beveiligingen te voorzien om de informatie te beschermen die wordt verzameld door de Belkin-websites en Belkin-producten. De overdracht van informatie via het internet is echter nooit 100% veilig. Wij zullen ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, maar kunnen de veiligheid echter niet absoluut garanderen. U geeft daarom al uw informatie op eigen risico.

Het is belangrijk om te weten dat als u een computer of apparaat gebruikt dat voor anderen toegankelijk is, anderen mogelijk toegang hebben tot gecodeerde persoonlijke gegevens. Als u niet wil dat uw informatie beschikbaar wordt voor anderen, wees dan voorzichtig als u openbare computers of apparaten gebruikt of als u enige computers of apparaten gebruikt waartoe onbevoegde gebruikers toegang kunnen hebben.

We raden u aan om alle mogelijke maatregelen te treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer u online bent. Zo is het verstandig om regelmatig uw wachtwoord te wijzigen, waarbij u een combinatie van letters en cijfers gebruikt, en dat u een veilige browser gebruikt. Houd er ook rekening mee dat de namen die u geeft aan uw apparaten, thuisnetwerken en services met Wi-Fi-toegang (ook gekend als "vriendelijke namen") door anderen buiten uw huis kunnen worden gezien. Gebruik daarom geen persoonlijke gegevens als onderdeel van uw vriendelijk namen.

Updates en upgrades

Belkin-producten ontvangen mogelijk regelmatige updates of upgrades om extra functies toe te voegen, technische problemen op te lossen en de algehele gebruikerservaring te verbeteren. Sommige Belkin-producten beschikken over een functie voor automatische updates, waarmee dit automatisch wordt uitgevoerd. U kunt de opties voor automatische updates veranderen in uw instellingen in de accountgegevens van uw Belkin-product. In heel zeldzame gevallen worden de updates toch nog altijd automatisch toegepast, ongeacht uw instellingen voor automatische updates. We kunnen bijvoorbeeld een automatische update doorvoeren die een inbreuk op de kwetsbaarheid of beveiliging van uw netwerk voorkomt of herstelt.

Gekoppelde websites van derde partijen en sociale media

Belkin-websites en online services bevatten mogelijk links naar websites of online services beheerd door derde partijen. Belkin-producten maken mogelijk ook gebruik van of bieden producten en services aan van derde partijen, zoals een app van een derde partij die werkt met een Belkin-product. Nadat u de Belkin-websites en Belkin-producten verlaat, worden uw activiteiten beheerd door de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de website en online service van de derde partij. Belkin is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van deze websites en online services. Wij raden daarom aan om zorgvuldig de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid te lezen van elke website of online service die u bezoekt.

Belkin-websites en Belkin-producten bevatten mogelijk functies voor sociale media zoals de "Vind ik leuk"-knop van Facebook. Deze functies verzamelen mogelijk het IP-adres van uw apparaat, stellen cookies in voor interactie met functies van sociale media of koppelen u naar de website van sociale media waar u persoonlijke gegevens kunt plaatsen. Alle interacties met functie van sociale media worden beheerd door het privacybeleid van het sociale mediabedrijf dat de functie voorziet.

Forums/chatrooms

Als u deelneemt aan of informatie plaatst op een discussieforum of chatroom op een Belkin-website of Belkin-product, dient u er rekening mee te houden dat de gegevens die u daar verstrekt volledig beschikbaar zijn voor anderen en kunnen worden gelezen, verzameld, doorgestuurd of gebruikt door andere gebruikers van deze forums, binnen of buiten Belkin, die toegang hebben tot de desbetreffende forums. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om u ongevraagd berichten te sturen. Houd er ook rekening mee dat er aanvullende regels en voorwaarden van toepassing kunnen zijn op individuele forums. De mening van elke deelnemer in een forum of chatroom is zijn of haar eigen mening en mag niet worden beschouwd als de mening van Belkin. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de Persoonlijke gegevens of enige andere informatie die u besluit te verstrekken op deze forums, of de gevolgen daarvan. Als u een bericht wilt verwijderen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@belkin.com. Bedenk wel dat het verwijderen van een bericht van een forum of chatroom niet betekent dat het bericht uit onze systemen wordt verwijderd of dat het volledig is verwijderd van het internet.

Wijzigingen van dit privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid te allen tijde wijzigen en raden u dan ook aan dit privacybeleid regelmatig te raadplegen. Wanneer we een wijziging aanbrengen aan ons privacybeleid, zullen we de nieuwe versie hier plaatsen met een bijgewerkte wijzigingsdatum. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons privacybeleid, dan zullen we u via e-mail op de hoogte stellen of een bericht plaatsen op deze website.

Contact

Neem voor alle vragen of opmerking met betrekking tot privacy of dit privacybeleid contact met ons op via privacy@belkin.com. Als u zich in Singapore bevindt, kunt u contact opnemen met Alison Tan via privacy.sg@belkin.com voor vragen of opmerkingen over privacy.

Voor klachten of opmerkingen over dit privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via het bovenstaande e-mailadres. Wij behandelen alle klachten over inbreuk op de privacywetgeving serieus. Iemand van Belkin zal uw klacht onderzoeken en binnen een redelijke termijn reageren.

Bijgewerkt op 20 oktober 2014