Bestanden delen op een Windows-computer inschakelen

Na het succesvol veranderen van de Werkgroep naam van uw computer en sharing inschakelen op uw mappen, kunt u nu file sharing (bestand delen) inschakelen op uw computers.

Als u geen Workgroep naam voor uw computers en uw mappen delen heeft ingesteld, klik op de onderstaande links voordat u verder gaat met de stappen in dit artikel.

De Workgroup naam van de Windows-gebaseerde computer wijzigen
Map delen met behulp van een Windows-gebaseerde computer


Windows® 11
Windows 10
Windows®11

1. Klik op het Windows-pictogram en voer Settings (Instellingen) in het zoekveld.
 
image.png

2. Selecteer Network & Internet (Netwerk en internet) en klik vervolgens op Advanced network settings (Geavanceerde netwerkinstellingen).
 
image.png

image.png

3. Klik op Advanced sharing settings (Geavanceerde instellingen voor delen).
 
image.png

4. Schakel Network discovery (Netwerkdetectie) in op zowel privé- als openbare netwerken.
 
image.png

5. Klik onder alle netwerken op het droppdown-pictogram image.png en schakel het delen van openbare mappen IN.
 
image.png

Windows 10

1. Klik op het pictogram Search User-added image (Zoeken) in het systeemvak.

2. Voer in Settings (Instellingen) in het zoekveld en klik op Settings (Instellingen) op de gevonden resultaat.

3. Selecteer Network & Internet (Netwerk & Internet).
 
image.png

4. Selecteer Ethernet.
 
image.png
 
5. Klik op HomeGroup.
 
image.png
 
6. Selecteer de optie Change advanced sharing settings (Wijzig geavanceerd delen instellingen).
 
image.png

7. Selecteer de opties Turn on network discovery (Schakel network discovery in) en Turn on file and printer sharing (Schakel bestand en printer delen in).
 
image.png
 
8. Klik op de chevron  knop om All Networks (Alle netwerken) uit te breiden.
 
9. In Public folder sharing (Openbaar bestand delen), klik op Turn on sharing so anyone with network access can read and write files in the Public folders (Delen inschakelen, zodat iedereen met netwerktoegang bestanden in de openbare mappen kan lezen en schrijven).
 
image.png

10. Klik op de knop User-added image (Wijzigen opslaan). Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of een bevestiging, voert u het wachtwoord of een bevestiging in.

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken