text.skipToContent text.skipToNavigation

File sharing inschakelen op een Windows-based computer

Na het succesvol veranderen van de Workgroep naam van uw computer en sharing inschakelen op uw mappen, kunt u nu file sharing inschakelen op uw computers.

OPMERKING:  Als u geen Workgroep naam voor uw computers en uw mappen delen heeft ingesteld, klik op de onderstaande links voordat u verder gaat met de stappen in dit artikel.

De Workgroup naam van de Windows-gebaseerde computer wijzigen
Map delen met behulp van een Windows-gebaseerde computer


Selecteer het besturings systeem (OS) van uw computer:

Windows 10
Windows 8
Windows 7
Windows Vista

Windows 10

Stap 1:

Klik op het pictogram Search User-added image (Zoeken) in het systeemvak.

Stap 2:
Voer in settings (Instellingen) in het zoekveld en klik op Settings (Instellingen) op de gevonden resultaat.

 

User-added image


Stap 3:
Selecteer Network & Internet.

 

User-added image


Stap 4:
Selecteer Ethernet en klik op HomeGroup.

 

User-added image


Stap 5:
Selecteer de optie Change advanced sharing settings… (Wijzig geavanceerd delen instellingen).

 

User-added image


Stap 6:
Selecteer de opties Turn on network discovery (Schakel network discovery in) en Turn on file and printer sharing (Schakel bestand en printer delen in).

 

User-added image


Stap 7:
Klik op de chevron  knop om All Networks (Alle netwerken) uit te breiden.

Stap 8:
In Public folder sharing (Openbaar bestand delen), klik op Turn on sharing so anyone with network access can read and write files in the Public folders (Delen inschakelen, zodat iedereen met netwerktoegang bestanden in de openbare mappen kan lezen en schrijven).

 

User-added image


Stap 9:
Klik op de knop User-added image (Wijzigen opslaan).

OPMERKING:  Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of een bevestiging, voert u het wachtwoord of een bevestiging in.

Windows 8

Stap 1:
Open de Charms bar en klik op de Settings (Instellingen) charm.

Stap 2:
Selecteer Control Panel (Configuratiescherm).

 

User-added image


Stap 3:
Selecteer de optie Network en Internet.

SNELLE TIP:  Zorg ervoor dat View by: (Bekijk door:) is ingesteld op Category (Categorie).

 

User-added image


Stap 4:
Selecteer HomeGroup.

 

User-added image


Stap 5:
Selecteer de optie Change advanced sharing settings… (Wijzig geavanceerde instellingen voor het delen ...).

 

User-added image


Stap 6:
Selecteer de opties Turn on network discovery (Schakel network discovery in) en Turn on file and printer sharing (Schakel bestand en printer delen in).

 

User-added image


Stap 7:
Klik op de chevron  knop om All Networks (Alle netwerken) uit te breiden.

Stap 8:
In Public folder sharing (Openbaar bestand delen), klik op Turn on sharing so anyone with network access can read and write files in the Public folders (Delen inschakelen, zodat iedereen met netwerktoegang bestanden in de openbare mappen kan lezen en schrijven).

 

User-added image


Stap 9:
Klik op de knop User-added image (Wijzigen opslaan).

OPMERKING:  Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of een bevestiging, voert u het wachtwoord of een bevestiging in.

Windows 7

Stap 1:
Klik op Start > Control Panel > Network and Sharing Center (Start > Configuratiescherm > Netwerk en Sharing center).

Stap 2:
In Configuratiescherm, klik op Change advanced sharing settings (Wijzig geavanceerd delen instellingen).

 


Stap 3:

Klik op de chevron  knop om Home or Work (Thuis of Werk) uit te breiden.

Stap 4:
In Public folder sharing (Openbaar bestand delen), klik op Turn on sharing so anyone with network access can read and write files in the Public folders (Delen inschakelen, zodat iedereen met netwerktoegang bestanden in de openbare mappen kan lezen en schrijven).

 


Stap 5:
Onder File and printer sharing (Bestand en printer delen), klik op Turn on file and printer sharing (Bestand en printer delen inschakelen).

 


Stap 6:

Klik op de knop User-added image (Wijzigen opslaan).

OPMERKING:  Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of een bevestiging, voert u het wachtwoord of een bevestiging in.

Windows Vista

Stap1:
Klik op Start > Control Panel > Network and Sharing Center (Start > Configuratiescherm > Netwerk en Sharing center).

Stap 2:
In Sharing and Discovery (Delen en verkennen), klik op de chevron  knop naast File sharing om deze sectie uit te breiden, klik op Turn on file sharing (Bestand delen inschakelen), en klik vervolgens op Apply (Toepassen).

OPMERKING:  Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of een bevestiging, voert u het wachtwoord of een bevestiging in.

Stap 3:
Klik op de chevron  knop naast de Public folder sharing (Openbare bestan delen) om de sectie uit te breiden, en doe doen één van de volgende:

 
  • Om de Public folder (Openbare map) te delen zodat de mensen op een andere computers in het netwerk bestanden kan openen zonder dat ze bestanden kunnen creëren of wijzigen, klik op Turn on sharing so anyone with network access can open files (Delen inschakelen, zodat iedereen met netwerktoegang bestanden kan openen) en klik vervolgens op Apply (Toepassen).
  • Om de Public folder (Openbare map) te delen zodat de mensen op een andere computers in het netwerk bestanden kan openen en deze ook bestanden kunnen creëren of wijzigen klik op Turn on sharing so anyone with network access can open, change, and create files (Delen inschakelen, zodat iedereen met netwerktoegang bestanden kan openen,creëren of wijzigen) en klik vervolgens op Apply (Toepassen).
Stap 4:

Klik op chevron  knop naast Printer sharing om de sectie uit te breiden, klik op Turn on printer sharing (Printer delen inschakelen) klik vervolgens op Apply (Toepassen).

OPMERKING:  Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of een bevestiging, voert u het wachtwoord of een bevestiging in.

OPMERKING:  Zorg ervoor dat u een minimum niveau van beveiliging op uw antivirus- of internetbeveiligingssoftware heeft genoeg om te kunnen communiceren met andere computers in uw netwerk.  Als u problemen heeft met het verkrijgen van toegang tot gedeelde mappen in het netwerk, controleert u of u behoort tot dezelfde werkgroep en u heeft een unieke computernaam voor elke computer.  U kunt ook proberen uw Windows firewall tijdelijk uitschakelen en iedere andere derde partij firewall.

Voor meer informatie, raadpleeg de Microsoft support pagina.


Gerelateerde artikel:


Bestanden delen tussen computers met computers Windows OS

Was dit artikel nuttig?

Aanvullende vragen?

Opnieuw zoeken

CONTACT MET DE KLANTENSERVICE