Het verschil tussen Port Forwarding en Port Triggering

Wat is Port Triggering en Port Forwarding?

Port Triggering
 (Poorttriggers) stelt de router zo in dat computers toegang kunnen verkrijgen tot publieke diensten buiten het netwerk of via het Internet, zoals webservers, File Transfer Protocol (FTP)-servers, e-mail-servers, gameservers of andere Internetapplicaties.

Port Forwarding (Poortdoorschakeling) stelt publieke diensten, zoals webservers, FTP-servers, e-mail-servers, of andere gespecialiseerde internetapplicaties, in op uw netwerk. Wanneer een gebruiker dit soort verzoeken naar uw netwerk stuurt via het internet, zal de router dit verzoek doorsturen naar de daarvoor ingestelde computer. Wanneer clients geen toegang hebben tot een FTP-server die is verbonden met een Linksys router, moeten de poorten voor FTP worden doorgestuurd naar de server zodat het verzoek kan worden herkend. Dit wordt geconfigureerd op een router als u een server computer of game server gebruikt.

Er zijn twee (2) soorten Port Forwarding:


1. Single Port Forwarding (Eén poort doorschakelen)

Deze optie laat u toe publieke diensten zoals webservers, FTP-servers, e-mail-servers, of andere gespecialiseerde internetapplicaties één voor één in te stellen op uw netwerk. Voor u forwarding kunt toepassen, dient u een statisch IP-adres aan de toegewezen computers toe te wijzen.

OPMERKING: Gespecialiseerde internetapplicaties zijn applicaties die de toegang tot het Internet gebruiken om functies zoals videoconferenties of online games uit te voeren. Er zijn internetapplicaties die geen forwarding vereisen.

2. Port Range Forwarding (Poortbereik doorschakelen)

Deze optie laat u toe publieke diensten in groepen in te stellen, wat betekent voor een bepaald poortbereik, bijvoorbeeld van 20 ~ 25. Voor bepaalde applicaties kan het nodig zijn specifieke poorten te openen zodat het juist kan functioneren. Voorbeelden hiervan zijn servers en bepaalde online games. Wanneer er een verzoek voor een bepaalde poort binnenkomt via het Internet, zal de router de data doorsturen naar de door u aangewezen computer.

OPMERKING: Om veiligheidsredenen wordt het aanbevolen het Port Forwarding te beperken tot de poorten die u gebruikt en de optie Enable (Inschakelen) uit te vinken wanneer u klaar bent. 

Raadpleeg de onderstaande scenario's om het verschil tussen de twee (2) te begrijpen.

Scenario 1:

Het verzoek van de spelspeler om toegang te krijgen tot een spelserver. Het verzoek wordt eerst van de computer naar de router gestuurd en vervolgens rechtstreeks naar internet geleid. Wanneer dit gebeurt, wordt het verzoek, afkomstig van internet, door de router doorgestuurd naar de spelserver. Dit wordt Port Forwarding (Poortdoorschakeling) genoemd.

Scenario 2:

Een ander voorbeeld waarin u Port Triggering (Poorttriggers) kunt gebruiken, is wanneer u geen bestanden kunt downloaden terwijl u bent verbonden met een Linksys router. Dit proces voor het downloaden van bestanden wordt een FTP-verzoek genoemd. Een FTP-verzoek gebruikt Port 20 en Port 21, die standaard zijn gesloten in een Linksys router. Omdat de computer is verbonden met een Linksys router, moeten beide ports 20 en 21 worden geactiveerd door Port Triggering (Poorttriggers) in te schakelen.


Gerelateerde video:

Het instellen van Port Triggering op uw Linksys Router (VIDEO)

Gerelateerde artikel:

Poort doorsturen instellen voor een PSP-game op een router

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken