Leren over Ping test

Ping is een diagnostisch instrument waarmee een gebruiker kan controleren of een bepaald IP-adres bestaat en verzoeken kan accepteren.

Een ping test helpt de communicatie op te sporen tussen de computer en de router of elk ander apparaat verbonden met het netwerk.  De ping opdracht kan ook worden gebruikt bij het oplossen van problemen om verbindingen te controleren en de reactietijd te meten.

Het uitvoeren van een ping-test als onderdeel van de stappen voor uw probleemoplossing zal u enorm helpen bij het oplossen van problemen met de verbinding voor zowel bedrade en draadloze computers.

In dit artikel krijgt u drie fundamentele dingen die u moet weten over een ping test:

Top scenarios wanneer u Pingtest gebruikt
De Ping reacties
Algemene Ping resultaten


Top scenarios wanneer u Pingtest gebruikt

 
 • Om uw computer verbinding met uw router te controleren.  Ping het IP-adres van uw router.  Voor instructies over hoe uw de verbinding van uw computers met uw router kunt testen met behulp van de Ping opdracht, klik dan hier.
 • Om uw netwerkactiviteit controleren.  Voordat u gaat pingen zorg er voor dat u de ingebouwde firewall van uw computer heeft uitgeschakeld.  
 • Om de verbinding met het internet te controleren.  U kunt ook een IP-adres gebruiken (zoals 4.2.2.2 of 8.8.8.8) om te controleren of uw router online is.  Dit is handig als u een IP-adres van uw Internet Service Provider (ISP) kunt zien op de router statuspagina, maar kunt niet naar alle web-paginas surfen.  Om dit te doen, typ in “ping 4.2.2.2” in het scherm om de verbinding te controleren.  U kunt ook een webpagina (zoals www.yahoo.com) pingen om volledige internet verbinding te controleren.  Als u een webpagina kunt pingen en reactie krijgt, en uw computer kan nog steeds niet naar andere webpagina surfen, dit vertelt u dat er een probleem is met uw computer en geen probleem met uw router.
De Ping reacties

Ping werkt door het sturen van een Internet Control Message Protocol (ICMP) Echo Request naar een opgegeven interface op het netwerk en in ruil, stuurt het antwoorden om de verbinding te valideren.

De ping response (Ping reactie) is het meest belangrijke ding om in de gaten te houden bij het uitvoeren van een ping test.  Te weten wat elke reactie betekent helpt en begeleidt u de juiste probleemoplossing te identificeren.

Onderaan staan de top reacties die u vaak ziet als u pingt.

 
 • Reply from (Reactie van) – Wanneer u deze reactie van een adres die u pingt ziet, betekent dit dat de verbinding goed is.  Neem notie van de reactietijd die u ontvangt.  De meer reacties u ontvangt hoe beter uw verbinding is met uw router.  
OPMERKING:  De Reply from (Reactie van) reactie kan lastig zijn dus onthoud dat u altijd moet controleren of u een reactie krijgt van hetzelfde IP-adres dat u heeft gepingd.  Bijvoorbeeld, u typt in "ping 4.2.2.2", zorg ervoor dat altijd een reactie ziet van “4.2.2.2”en niet van een ander nummer.  Als een reactie krijgt van een ander IP-adres, kan dit betekenen dat het IP-adres u pingt niet beschikbaar is.
 
 • Request Timed Out (Time-out bij Aanvraag) – De ping opdracht was timed out omdat er geen antwoord was van de host of de bestemming host is uitgeschakeld.
 • Unknown Host (Onbekende host) – Deze reactie betekent dat uw computer het IP-adres dat u probeert te pingen niet herkent.  Meestal, zal deze foutmelding de gebruiker aanraden om de spelling van de host naam te controleren.
 • Destination Network / Host unreachable (Bestemming netwerk/ Host onbereikbaar) – Dit betekent dat de host die u probeert te pingen uitgeschakeld is of niet op het netwerk functioneert.
 • Hardware Error (Hardware fout) – Dit betekent meestal dat uw netwerk adaptar is uitgeschakeld of dat u de Ethernet-kabel heeft losgekoppeld.
Algemene Ping resultaten

Er zijn vele andere dingen die ping u kunt zeggen, hieronder zijn enkele van de mogelijke problemen die kunnen optreden tijdens het uitvoeren van een ping test en wat te doen:
 
 1. ls u uw router vanaf een computer op een Local Area Network (LAN) probeert te pingen en de reactie is – destination host unreachable (Bestemmings-host onbereikbaar), dit betekent dat uw computer niet een IP-adres van de router krijgt.  U kunt vervolgens de instellingen van het IP-adres op het apparaat onderzoeken en de verbindingen controleren.  Om meer te leren over het controleren van uw computers verbinding met de router, klik dan hier.
 1. Een destination host unreachable response (Bestemmings-host onbereikbaar reactie) kan ook betekenen dat uw Internet Service Provider (ISP) de router geen IP-adres heeft geven.  U kunt de internet verbinding op uw modem controleren.  Neem contact op met uw Internet provider voor assistentie met betrekking tot deze zaak.
 1. Als u uw router kunt pingen met behulp van een IP-adres maar u ontvangt een Unknown Host (Onbekende host) reactie, betekent dit dat uw router een IP-adres krijgt en dat het is verbonden is met het internet maar dat er problemen zijn met Domain Name System (DNS).  Om dit op te lossen, kunt u het IP-adres van de computer vrijgeven en vernieuwen of instellen op een static (Vast) DNS-adres.  Klik hier om te zien hoe u het IP-adres op uw computer kunt vernieuwen.
 1. Als u de router, een IP-adres, en een webpagina (www.yahoo.com) met succes kunt pingen, maar uw computer kan nog steeds niet browsen op andere web-paginas, dan kan het betekenen dit dat er een probleem is met uw internet browser.  Het kan zijn dat er een proxy server is ingeschakeld of dat er een hoge beveiliginginstellings-problemen op de computer geeft.  Om na te gaan of dit een computer probleem is, kunt u een andere browser of andere computer gebruiken.

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken