text.skipToContent text.skipToNavigation

Ik krijg het bericht “Cannot access your router” bericht in Linksys Connect

Scenario:

Wanneer u probeert toegang te krijgen tot de instellingen van de router via Linksys Connect, kan het zijn dat u de melding Cannot access your router (Kan geen toegang krijgen tot de router).
krijgt.

 

U kunt deze foutmelding krijgen om drie (3) redenen:
 
  • U probeert toegang te krijgen tot de de draadloze instellingen van uw router met een draadloze computer die verbonden is met een ander netwerk.
  • De draadloze instellingen van uw router kunnen gewijzigd zijn via de webgebaseerde opstartpagina in plaats van met Linksys Connect Software.
  • Het wachtwoord van uw router kan gewijzigd zijn met behulp van een andere computer in uw netwerk.
OPMERKING:  De laatste versie van Linksys Connect synchroniseert automatisch alle wijzigingen in de draadloze instellingen die zijn gemaakt op de webgebaseerde opstartpagina.

Oplossing:

Er zijn drie (3) manieren om dit probleem op te lossen:

 
  1. Handmatig verbinden met uw draadloze netwerk
  2. Uw Easy Setup Key updaten
  3. Uw router resetten en Linksys Connect opnieuw installeren op uw hoofdcomputer

Handmatig verbinden met uw draadloze netwerk

Een van de redenen waarom u geen toegang krijgt tot de routerinstellingen via Linksys Connect, kan zijn dat uw computer verbonden is met een ander draadloos netwerk.  Kijk na of u wel degelijk verbonden bent met het hoofdnetwerk en niet met het -guest netwerk.  Om te weten hoe u handmatig kunt verbinden met uw draadloze netwerk, zonder de Easy Setup Key te gebruiken, klikt u hier.

OPMERKING:  Het is aangeraden uw computer met uw router te verbinden met behulp van een Ethernet-kabel wanneer u de instellingen van de router configureert met behulp van Linksys Connect of via de webgebaseerde opstartpagina.

Uw Easy Setup Key updaten

Om uw Easy Setup Key te updaten, zal u uw computer tijdelijk moeten verbinden met de router met behulp van een Ethernet-kabel.

OPMERKING:  De afbeelding van de apparaten kan variëren naargelang het model van uw router of het type computer dat u gebruikt. 

 


Nadat u uw computer heeft verbonden met de router, zou u toegang moeten krijgen tot de Linksys Connect software.  U kunt uw Easy Setup Key updaten en dan herverbinden met uw draadloos netwerk.  Voor meer informatie over het updaten van uw Easy Setup Key, klikt u hier.  Zodra u klaar bent met de update, kunt u de Ethernet-kabel ontkoppelen en de instructies op het scherm volgen in de Easy Setup Key wizard.

SNELLE TIP:  Als u nog steeds geen toegang krijgt tot de Linksys Connect software, ga dan verder met het resetten en opnieuw installeren van Linksys Connect.

Uw router resetten en Linksys Connect opnieuw installeren op uw hoofdcomputer

Het wijzigen van het wachtwoord van de router via de webgebaseerde opstartpagina kan ertoe leiden dat u geen toegang meer heeft tot de router instellingen in de Linksys Connect-software.  Om dit probleem op te lossen, kunt u uw router resetten naar de fabrieksinstellingen, Linksys Connect verwijderen van uw hoofdcomputer en opnieuw installeren, en ten slotte uw router instellingen opnieuw configureren via Linksys Connect.  Om te weten hoe u uw router kunt resetten naar de fabrieksinstellingen terugzetten, klikt u hier.  Om meer te weten over het herconfigureren van uw router met Linksys Connect, klikt u hier.

SNELLE TIP:  Wanneer u uw router herconfigureert met behulp van Linksys Connect is het aangeraden uw computer met uw router te verbinden met een Ethernet-kabel.

OPMERKING:  De meest recente versie van Linksys Connect zal automatisch synchroniseren met alle wijzigingen van de router instellingen die worden uitgevoerd via de webgebaseerde opstartpagina.


Gerelateerde artikelen:

Linksys Connect - Veelgestelde vragen
Hoe extra computers aan te sluiten op uw Linksys Wi-Fi Router met behulp van Linksys Connect
Een Linksys Wi-Fi Router voor de eerste keer configureren via Linksys Connect

Was dit artikel nuttig?

Aanvullende vragen?

Opnieuw zoeken