text.skipToContent text.skipToNavigation

Overzicht van het hulpprogramma Wireless van Linksys Smart Wi-Fi

Met het hulpprogramma Wireless in Linksys Smart Wi-Fi kunt u de draadloze instellingen van uw Linksys Smart Wi-Fi router vanaf elke plaats configureren en beheren.  De instellingen die u hier opgeeft, zijn nodig om verbinding met uw draadloos netwerk te maken. 

Toegang krijgen tot het hulpprogramma Wireless 

Stap 1:
Open uw Linksys Smart Wi-Fi Account.  Voor instructies klik hier.

Stap 2:
In het menu Router Settings (Router instellingen) klik op Wireless.

 

 
 

U kunt het hulpprogramma Wireless nu configureren volgens uw eigen keuze.

Het hulppropgramma Wireless Tool biedt u toegang tot de volgende tabbladen voor draadloze beveiliging om de instellingen te beheren.  Kies welke in uw netwerk installatie van toepassing is.

Draadloos
MAC-filtering
Wi-Fi Protected Setup™
Wireless Scheduler

Draadloos

Weergave 1: 
User-added image
 
OPMERKING:  De Smart Connect functie is alleen beschikbaar op ondersteunde routers.
 
Weergave 2:
 
User-added image
 
Het tabblad Wireless bevat de draadloze instellingen, die u kunt opgeven of wijzigen om uw draadloze netwerk te beveiligen.  Het wijzigen van de instellingen is nu veel eenvoudiger en gemakkelijker omdat u deze ook op afstand kunt bijwerken of wijzigen via Linksys Smart Wi-Fi.  Voor video instructies over hoe u de draadloze instellingen via de Linksys Smart Wi-Fi kunt wijzigen klik hier.
 
Op deze pagina kunt u de instellingen voor de draadloze radio's van uw router voor de 2,4 GHz-band en de 5,0 GHz-band wijzigen.  Schuif de schuifknop User-added image om elk netwerk AAN of UIT te schakelen.  Voor elke netwerkband kunt u de volgende basisinstellingen voor draadloze beveiliging instellen of wijzigen:

OPMERKING:  De opties kunnen variëren afhankelijk van de versie van de firmware van uw router.
 
  • Network Name (SSID) (Netwerknaam (SSID)) - Dit is de naam die wordt weergegeven in de lijst met beschikbare draadloze netwerken op uw draadloze computer of apparaat.
  • Password (Wachtwoord) - Een wachtwoord is vereist om computers of apparaten verbinding te laten maken met uw draadloze netwerk.  Zo voorkomt u dat indringers en ongewenste gebruikers toegang krijgen tot uw draadloze netwerk.  Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.
  • Network Mode (Netwerkmodus) – Dit is de draadloze standaard die uw netwerk ondersteunt.  De aanbevolen methode is om het te laten op Mixed.
  • Security Mode (Beveiligingsmodus) – Dit is het type draadloze beveiliging.  Deze instelling bepaalt ook welke codering in uw netwerk wordt gebruikt.  U vindt de beschikbare opties in de vervolgkeuzelijst.
  • Channel Width (Kanaalbreedte) – De aanbevolen instelling is Auto.  Echter, kunt u de waarde wijzigen afhankelijk van uw draadloze apparaten in het netwerk.
  • Channel (Kanaal) – De aanbevolen instelling is Auto.  U kunt ook de waarde te veranderen naar een ander kanaal.
  • SSID Broadcast (SSID-broadcast) – De standaardinstelling is Yes (Ja).  Het kiezen van de No (Nee) optie zal voorkomen dat andere gebruikers detecteren uw SSID.
 
 
Met MAC-filtering kunt u draadloze gebruikers filteren op het MAC-adres van hun computer of apparaat.  U kunt apparaten met specifieke MAC-adressen toegang tot uw netwerk verlenen of weigeren.  Met deze optie kunt u uw netwerk beveiligen als u geen wachtwoord voor draadloze beveiliging wilt opgeven wanneer u verbinding maakt met uw netwerk.  Als u een wachtwoord opgeeft terwijl het MAC-filter is ingeschakeld, worden beide beveiligingsfuncties ingeschakeld.
 
OPMERKING:  Als u deze optie inschakelt, wordt Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) van uw Linksys Smart Wi-Fi uitgeschakeld.
 
Als u het draadloze MAC-filter wilt configureren via Linksys Smart Wi-Fi, klikt u hier voor instructies.
 
 
 User-added image

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) maakt het gemakkelijk om apparaten aan uw draadloze netwerk toe te voegen zonder de naam van het draadloze netwerk (SSID) en het wachtwoord op te geven.  U kunt deze functie alleen gebruiken als het draadloze apparaat dat u wilt verbinden, ondersteuning voor deze functionaliteit biedt.  Raadpleeg de documentatie van uw apparaat.  Als WPS wordt ondersteund, kunt u doorgaan met deze configuratieprocedure.

SNELLE TIP:  Mogelijk wilt u meer weten over het verbinden van apparaten via Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) in Linksys Smart Wi-Fi.  Klik hier voor instructies.
 

Wireless Scheduler
 

User-added image


De Wireless Scheduler functie biedt u de mogelijkheid om draadloze netwerk AAN of UIT te schakelen, inclusief de gatsnetwerken, op uw gewenste tijden.  Vink het selectievakje of vakjes in de kalender UIT of AAN om toegang te krijgen tot uw draadloze netwerken.  Witte vierkantjes geven weer dat de draadloze netwerken AAN zijn terwijl de draadloze netwerken blauwe vierkantjes weergeven dat de draadloze netwerken UIT zijn.

OPMERKING:  De Wireless Scheduler is alleen beschikbaar op ondersteunde routers.  Zorg ervoor dat de tijdzone van uw router accuraat is zodat de Wireless Scheduler de correcte tijd instellingen gebruikt.  Om de tijd van de router aan te passen, controleer de huidige Router Time rechtsonderaan en klik op de knop Edit (Bewerken). 

U moet nu in staat zijn om te bepalen welke draadloze instelling die u wilt definiëren voor uw netwerk.

De Linksys Smart Wi-Fi biedt tevens andere beveiligingsfuncties zoals ouderlijk toezicht en gasttoegang.  Ga naar de volgende links voor meer informatie:

Overzicht van het hulpprogramma Parental Controls (Ouderlijk toezicht) in Linksys Smart Wi-Fi
Overzicht van het hulpprogramma Guest Access (Gasttoegang) in Linksys Smart Wi-Fi

Was dit artikel nuttig?

Aanvullende vragen?

Opnieuw zoeken

CONTACT MET DE KLANTENSERVICE