Groepen of gebruikers maken op opslagapparaten met behulp van de Linksys wireless-N routers

De Linksys EA3500, EA4500, E3000, E2100L, E4200, E3200 en E1550 Wireless-N Routers beschikken over een extra functie waarmee gebruikers hun USB-opslagapparaat als extra opslagapparaat kunnen aansluiten. Gebruikers die zijn aangesloten op deze routers hebben toegang tot de bestanden op het USB-opslagapparaat en kunnen deze delen.

Om te beginnen met het maken van groepen en gebruikers, moet u eerst naar de Linksys Connect-software gaan. Volg de onderstaande stappen om te leren hoe:

 
Stap 1:
Start Linksys Connect en klik op Router settings (Routerinstellingen).

OPMERKING: Om Linksys Connect te starten op een Windows-computer ga naar Start > All Programs (Alle programma's) > Linksys Connect. Om Linksys Connect op een Mac te starten ga in Go (Ga) naar de map Applications (Toepassingen) en start Linksys Connect

 
image.png
 
Stap 2:
Op de pagina Router settings (Routerinstellingen) klik u op Advanced settings (Geavanceerde instellingen).

 
image.png

Stap 3:
Klik in het scherm Advanced settings (Geavanceerde instellingen) op Copy password (Wachtwoord kopiëren) en klik op OK.

OPMERKING: Dit brengt u naar de webgebaseerde opstartpagina van uw Linksys wireless-N router.
 
image.png

Stap 4:
Selecteer op de webgebaseerde opstartpagina Selecteer op de webgebaseerde opstartpagina Storage (Opslag) en klik op Administration (Beheer). 
 
image.png

U ziet nu het paneel Administration (Administratie) van het USB-opslagapparaat. Op deze pagina kunt u een Create New Group (Nieuwe groep maken) of een Create New User (Nieuwe gebruiker maken).
 
image.png
 
Om gegevensverlies of wijziging door andere gebruikers te voorkomen, wordt u aangeraden New Groups (Nieuwe groepen) of New Users (Nieuwe gebruikers) te maken en toegangsniveaus voor de USB-opslag in te stellen. Volg hiervoor de onderstaande stappen:

Nieuwe groepen aanmaken
Nieuwe gebruikers aanmaken

Nieuwe groepen aanmaken

 
Stap 1:
Klik in het gedeelte Group Management (Groepsbeheer) op Create New Group (Nieuwe groep aanmaken).

 
image.png

Stap 2:
Als een nieuw venster wordt geopend, kunt u de Group Name (Naam van de groep) en de Description (Omschrijving) invoeren en het geschikte Access (Toegang) niveau voor de groep selecteren. U kunt elke naam opgeven die u wilt.

OPMERKING: Als u de toegang instelt op lezen en schrijven, kan de groep bestanden maken en bestanden wijzigen op uw USB-opslagapparaat. Als de toegang is beperkt tot alleen-lezen, kunnen ze de bestanden alleen lezen en niet bewerken.
 
image.png

Stap 3:
Als u weer terug bent bij het tabblad Administration (Beheer), ziet u de groep die u eerder heeft gemaakt, zoals hieronder weergegeven. Als u de naam of de instellingen wilt wijzigen, klikt u op Modify (Wijzigen).

 
image.png
 
OPMERKING: In het bovenstaande voorbeeld is een nieuwe groep toegevoegd met de gebruikersnaam "Children"
 
Nieuwe gebruikers aanmaken

Stap 1:
Klik in het gedeelte User Management (Gebruikersbeheer) op Create new User (Nieuwe gebruiker maken).

 
image.png

Stap 2:
Voer de Naam (Naam), Full Name (Volledige naam) en Description (Beschrijving) van de nieuwe gebruiker in de daarvoor bestemde velden in. Voer ook een Password (Wachtwoord) in voor de gebruiker en klik op de vervolgkeuzeknop om een groep voor de nieuwe gebruiker te selecteren. Klik vervolgens op Create User (Gebruiker maken) als u klaar bent.

OPMERKING:
 Voor elke gebruikersaccount kunt u een ander wachtwoord instellen.
 
image.png

Stap 3:
Als u weer terug bent bij het tabblad Administration (Beheer), ziet u de groep die u eerder heeft gemaakt, zoals hieronder weergegeven. Als u de naam of de instellingen wilt wijzigen, klikt u op Modify (Wijzigen).

 
image.png
  
OPMERKING: In het bovenstaande voorbeeld is een nieuwe gebruiker toegevoegd met de gebruikersnaam "Tommy".

BELANGRIJK: Als u versleutelde opslagapparaten gebruikt, d.w.z. een harde schijf met een wachtwoord, zorg er dan voor dat u het wachtwoord veilig bewaart. Een algemene regel bij het maken van een wachtwoord is dat het iets is dat u zult onthouden, maar niet gemakkelijk door anderen kan worden geraden.
 

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken