text.skipToContent text.skipToNavigation

De Linksys X-serie gateway installeren met behulp van de webgebaseerde instellingenpagina

De Linksys X-serie gateways (X1000, X2000, X3000 en X3500) zijn snelle gateways die worden geleverd met Linksys Connect software voor een eenvoudige installatie.  Mocht u problemen ondervinden bij het installeren van apparaten met Linksys Connect, kunt u een handmatige installatie uitvoeren.  In dit artikel wordt uitgelegd hoe u uw Linksys X-serie gateway handmatig kunt instellen.

BELANGRIJK:  Alvorens de installatie te starten, moet u de volgende gegevens verkrijgen van uw internetprovider (ISP) - of klik hier voor een lijst van de meest gangbare ISP-instellingen:

  • Internetverbindingstype
  • VPI- en VCI-waarde
  • DSL-modulatie
  • Multiplexing type
  • Gebruikersnaam en wachtwoord
  • MTU

OPMERKING:  In dit voorbeeld installeren we de Linksys X2000.

Stap 1:
Sluit één uiteinde van een Ethernet-kabel aan op uw computer en het andere uiteinde op een Ethernet-poort aan de achterzijde van de gateway.

 


Stap 2:
Open op de computer een webbrowser, typ het IP-adres van de gateway in de adresbalk en druk op [Enter].

OPMERKING:  192.168.1.1 is het standaard IP-adres van de Linksys X-serie gateways.

Stap 3:
Zodra de login vernster verschijnt, voer in "admin" in de velden Username (Gebruikersnaam) en Password (Wachtwoord) en klik op OK.

 


OPMERKING:  Als u reeds een gepersonaliseerde gebruikersnaam en wachtwoord heeft ingesteld, gebruik dan deze gegevens om aan te melden.

De webgebaseerde instellingenpagina van de gateway wordt geopend.

Stap 4:
Op de Setup (Installatie) pagina en onder Basic Setup (Basis installatie), gaat u naar Internet Setup (Internet installatie).  Klik op de vervolgkeuzepijl en selecteer RFC 2516 PPPoE.


BELANGRJK:  Voor gebruikers uit Australië en Nieuw-Zeeland, selecteer RFC 2364 PPPoA instead.

OPMERKING:  Het Internet Connection Type (Encapsulation) (iinternetverbindingstype) kan anders zijn op bepaalde plaatsen, afhankelijk van uw internetprovider.  Als het verbindingstype dat uw provider u doorgaf niet voorkomt in de lijst, dan is de gateway niet compatibel om te functioneren als een modem-router en kan hij alleen als router gebruikt worden.

Stap 5:
Selecteer VC voor Multiplexing.

 


Stap 6:
Voer voor Virtual Circuit "0" in voor het  VPI-bereik en "35" voor het VCI-bereik.

 


BELANGRJK:  Voor gebruikers uit Australië en Nieuw-Zeeland, het VPI bereik moet worden ingesteld op 0 en het VCI bereik op 100.

Stap 7:
Selecteer MultiMode (Multimodus) in het keuzemenu DSL Modulation (DSL-modulatie) en voer uw User Name (Gebruikersnaam) en Password (Wachtwoord) in.


OPMERKING:  De gebruikersnaam en het wachtwoord kunt u opvragen bij uw internetprovider (ISP).

Stap 8:
Selecteer Auto voor de MTU.

OPMERKING:  Bevestig bij uw internetprovider of de MTU van uw gateway Auto is.  Zo niet, kies Manual (Handmatig) in het keuzemenu en vul de juiste waarde in die u van uw provider geleverd krijgt.
 


Stap 9:
Klik op Save Settings (Instellingen opslaan).

 Een paar bijkomende stappen om uit te voeren na het installeren van de gateway:

  • Powercycle de gateway door de stekker uit te trekken of hem uit te schakelen met de aan/uit-knop gedurende 30 seconden.
  • Start de gateway normaal op.
  • Controleer de internetverbinding zodra de LED-lampjes gestabiliseerd zijn.

Was dit artikel nuttig?

Aanvullende vragen?

Opnieuw zoeken