Draadloze computers verbinden met uw netwerk

Door een draadloze router is het delen van de internetverbinding tussen computers mogelijk.  Het maakt ook dat draadloze computers, tablet-pc's, gameconsoles en zelfs smartphones een draadloze connectiviteit hebben met internet.  Om verbinding te maken met het netwerk zal de draadloze computer moeten worden geconfigureerd met dezelfde wireless network name (Naam van draadloos netwerk (SSID)) en Passphrase (Wachtzin) die de router heeft.  Om meer te weten over het controleren van de draadloze instellingen van uw Linksys router, klik hier.
 
SNELLE TIP:  Als u al geprobeerd heeft u computer te verbinden met het netwerk maar het is niet gelukt, dient u de lijst van voorkeursnetwerken of oude draadloze profielen te wissen voor u verder gaat met de stappen per Besturingssysteem (OS) hieronder.  Als u niet weet hoe u deze lijst kunt wissen, klik hier.

Windows® 8 en een hogere besturingssysteem
Windows® 7
Windows® Vista
Windows® XP
OS X®  

Om video-instructies te bekijken over hoe u uw Windows® computer kunt aansluiten op het draadloos netwerk, klik hier.
 

Stap 1:
Klik op het pictogram van Network (Netwerk), rechts onderaan in het scherm. 
 
 
Stap 2:
Selecteer uw netwerk uit de lijst en klik vervolgens op Connect (Verbinding maken). 

 
User-added image

Stap 3:
In het venster Connect to a Network (Verbinding maken met een netwerk), voer in uw Security key (Beveiligingssleutel) of Passphrase (Wachtzin), en klik op OK.  Wacht even terwijl uw computer verbinding maakt met uw netwerk.
 
User-added image
 
OPMERKING:  Als uw netwerk onbeveiligd is, wordt u automatisch verbonden met het draadloos netwerk zonder het invoeren van de beveiligingssleutel of wachtwoordzin.  Het is echter aan te raden om het netwerk te beveiligen, dit om te vermijden dat andere mensen zonder uw toestemming gebruik maken van de verbinding.
 
Als de computer met het draadloos netwerk is verbonden, ziet u het pictogram van Wireless Connection User-added image (Draadloze verbinding).  Het aantal getoonde balkjes is een indicator die ongeveer de snelheid en verwerkingscapaciteit beoordeeld, die de sterkte van de verbinding tussen de router en de adapter aangeeft.  Het heeft geen invloed op de internetsnelheid.  Om uw internetsnelheid te testen met Linksys Connect, klik hier.

SNELLE TIP:  In het geval dat een pop-up venster u om inloggegevens vraagt tijdens het aanmelden, klik hier voor instructies over hoe u dit probleem moet oplossen.  Als u nog steeds moeilijkheden ondervindt bij de verbinding met het draadloos netwerk, klik hier
   
Stap 1:
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Netwerk   rechts onderaan in het scherm en selecteer Connect to a network (Verbinding maken met een netwerk).
 
User-added image
 
Stap 2:
Selecteer uw netwerk en klik op Connect (Verbinding maken).
 
User-added image
 
SNELLE TIP:  Als het verkrijgen van informatie langer duurt dan normaal, kunt u op de link I want to enter the network key or passphrase instead (Ik wil de netwerksleutel of wachtzin invoeren) klikken.
 
User-added image
 
Stap 3:
Typ uw Security key of passphrase (Beveiligingssleutel of wachtzin) in en klik vervolgens op Connect (Verbinding maken).

SNELLE TIP:  Klik op Display characters (Tekens weergeven) om de tekens die u invoert, te zien.  De Security key of passphrase (Beveiligingssleutel of wachtzin) is hoofdlettergevoelig.
 
OPMERKING:  Als uw netwerk onbeveiligd is, wordt u automatisch verbonden met het draadloos netwerk zonder het invoeren van de beveiligingssleutel of wachtzin.  Het is echter aan te raden om het netwerk te beveiligen, dit om te vermijden dat andere mensen zonder uw toestemming gebruik maken van de verbinding.
 
Stap 4:
Klik op Close (Sluiten) wanneer u verbonden bent met uw netwerk.
 
 
OPMERKING:  Als u automatisch wilt verbinden met het netwerk, wanneer het binnen uw bereik valt, selecteert u de opties Save this network (Dit netwerk opslaan) en Start this connection automatically (Start deze verbinding automatisch).

Als de computer succesvol is verbonden met het draadloos netwerk, ziet u dit pictogram  in de taakbalk.

OPMERKING: In het geval dat een pop-up venster u om inloggegevens vraagt tijdens het aanmelden, klik hier voor instructies over hoe u dit probleem moet oplossen. Als u nog steeds moeilijkheden ondervindt bij de verbinding met het draadloos netwerk, klik hier.
 
Stap 1:
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Wireless Network Connection (Draadloze netwerkverbinding) rechts onderaan het scherm en selecteer View Available Wireless Networks (Beschikbare draadloze netwerken).
 
OPMERKING:  Als u gebruik maakt van een derde partij draadloze configuratie software zoals IntelPro® Wireless Utility of Dell WLAN, neem dan contact op met de computerfabrikant of raadpleeg de documentatie van uw computer voor hulp.
 
User-added image
 
OPMERKING:  Als Wireless Zero Configuration (WZC) is uitgeschakeld of een andere toepassing voor draadloze netwerken wordt uitgevoerd, verschijnt er geen icoon van de draadloos netwerkverbinding onderaan rechts in het scherm.  Om WZC in te schakelen in uw Windows XP, klik hier.
 
Als de computer geen signaal detecteert of geen draadloos netwerk weergeeft, klik dan op Refresh network list (Netwerklijst vernieuwen).
 
User-added image
 
Stap 2:
Selecteer uw draadloos netwerk uit de lijst en klik vervolgens op Connect (Verbinding maken).
 
User-added image
 
Stap 3:
Voer in en bevestig uw Network key (Netwerksleutel).  Klik vervolgens op Connect (Verbinding maken).
 
 
OPMERKING:  Als uw netwerk onbeveiligd is, wordt u automatisch verbonden met het draadloos netwerk zonder het invoeren van de beveiligingssleutel of wachtzin.  Het is echter aan te raden om het netwerk te beveiligen, dit om te vermijden dat andere mensen zonder uw toestemming gebruik maken van de verbinding.
 
Het pictogram Wireless Connection (Draadloze netwerkverbinding)  rechts onderaan het scherm licht op wanneer u met het draadloos netwerk bent verbonden.  Als u problemen heeft met het verbinden met het draadloos netwerk, klik hier
   
Stap 1:
Klik op het pictogram Airport®  en selecteer uw netwerk in de lijst.
 
User-added image
 
Stap 2:
Typ uw Password (Wachtwoord) in en klik op Join (Verbinden).


SNELLE TIP:  U kunt Show password (Wachtwoord weergeven) inschakelen om de tekens die u intypt te zien.  Wacht terwijl uw computer verbinding maakt met het netwerk.  U kunt ook Remember this network (Dit netwerk onthouden) selecteren om automatisch verbinding te maken met het netwerk wanneer het binnen uw bereik valt.
 
OPMERKING:  Als uw netwerk onbeveiligd is, wordt u automatisch verbonden met het draadloos netwerk zonder het invoeren van de beveiligingssleutel of wachtwoordzin.  Het is echter aan te raden om het netwerk te beveiligen, dit om te vermijden dat andere mensen zonder uw toestemming gebruik maken van de verbinding.
 
Een effen  pictogram geeft aan dat uw Mac® draadloos is verbonden met het netwerk.  Het aantal getoonde balkjes is een indicator die ongeveer de snelheid en verwerkingscapaciteit beoordeeld, die de sterkte van de verbinding tussen de router en de adapter aangeeft.  Het heeft geen invloed op de internetsnelheid.  U kunt een snelheidstest uitvoeren of de downloadsnelheid van een document bekijken om uw internetsnelheid te controleren.  Om uw internetsnelheid te testen met Linksys Connect, klik hier.
 
Alternatieve methode om verbinding te maken met het netwerk
 
U kunt Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) gebruiken om snel uw WPS-computers en apparaten op uw netwerk aan te sluiten.  Om te leren hoe u verbinding kunt maken met uw computers en apparaten met behulp van WPS, klikt u hier.  Om de WPS van uw Smart Wi-Fi Router te configureren, klikt u hier.
 
SNELLE TIP:   Als u problemen ondervindt bij het verbinden met het netwerk klik hier voor tips over het oplossen van deze verbindings-issues.

Het uitbreiden van uw netwerk

De router heeft de mogelijkheid om meerdere apparaten in het netwerk, zoals smartphones, tablets, gameconsoles en printers aan te sluiten.  Echter, als u een groot huis heeft met apparaten die top draadloze snelheden en een breder scala van Internet-verbinding vereisen, kunt u ook het bereik van het draadloos netwerk uitbreiden met behulp van andere netwerkapparaten van Linksys zoals de Range Extenders.  Voor meer informatie over Range Extenders, klik hier.

 

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken