Het oplossen van geen internet IP-adres op de webinterface van de router

Bij het instellen van uw router met de modem van uw Internet Service Provider (ISP), is één van de uitdagingen die u kunt tegenkomen wanneer er geen WAN- of internet-IP-adres is geregistreerd op de webinterface van uw router. Dit is een bekend probleem bij kabelmodems die niet onmiddellijk door de router worden herkend. Om dit probleem op te lossen, moet u mogelijk uw router handmatig configureren om beter met uw modem te communiceren.

Het WAN IP-adres wordt verstrekt door uw ISP en kan worden gevonden op het tabblad Status van de webinterface.

Kopieer het MAC-adres van de computer die oorspronkelijk rechtstreeks op uw modem was aangesloten

1. Klik op het Windows-pictogram sf135930-001_en_v5 en voer Command Prompt (Opdrachtprompt) in het zoekveld in.
 
sf135930-002_en_v5

2. Klik op Command Prompt (Opdrachtprompt) in de zoekresultaten.
 
3. Voer in het Command Prompt (Opdrachtprompt) venster "ipconfig/all" in en druk op [Enter].

4. Zoek het Ethernet-adapter gedeelte en noteer het fysieke adres. Dit is wat u gaat gebruiken op de webinterface van de router.


Het Physical Address (fysieke adres) wordt ook wel het MAC-adres genoemd.
 
sf135930-003_en_v5

5. Sluit uw computer en modem aan op de Linksys-router.

Voer handmatig het MAC-adres van de computer in de webinterface van de router in

1. Haal de stekker van het modem van uw ISP uit het stopcontact.

2. Ga naar de webinterface van de router.


3. Klik op de Setup (Instellingen) pagina op het subtabblad MAC Address Clone (MAC-adres klonen).

 
sf135930-004_en_v5

4. Klik op Enabled (Ingeschakeld) en voer het MAC-adres handmatig in de beschikbare vakken in. Klik niet op de knop Clone My PC’s MAC (Kloon de MAC van mijn pc).
 
sf135930-005_en_v5

5. Klik op Save Settings (Instellingen opslaan).

6. Klik op de Status tab.

 
sf135930-006_en_v5

7. Controleer of het Internet MAC Address (internet-MAC-adres) overeenkomt met dat van de opdrachtprompt voor de ethernetadapter. Als u zeker weet dat het MAC-adres definitief overeenkomt, zet u de router UIT door de stekker uit het stopcontact te halen.

sf135930-007_en_v5

8. Sluit de modem weer aan op het stopcontact en wacht tot alle lampjes zijn gesynchroniseerd, inclusief de stroomopwaartse en stroomafwaartse lampjes.

9. Schakel de router weer in en wacht tot de lampjes zijn gesynchroniseerd.

10. Ga naar de webinterface van de router en klik op het tabblad Status om het Internet Address (Internetadres) van uw ISP te verifiëren.

Het internet-IP-adres van uw modem wordt nu weergegeven op de statuspagina van de router. U kunt nu websites testen om uw verbinding met internet te verifiëren.

Als u geen toegang heeft tot een website en er nog geen internet-IP-adres op de statuspagina van de router staat, klikt u op de knop Release IP Address (IP-adres vrijgeven) of Renew IP Address (IP-adres vernieuwen).

sf135930-008_en_v5


Meer informatie:

Globale en virtuele MAC-adressen gebruiken bij het inschakelen van Wireless MAC-filter

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken