Het oplossen van geen Internet IP-adres van de router op het webgebaseerde opstartpagina

Bij het instellen van uw router met de modem van uw ISP, en één van de uitdagingen die u kunt tegenkomen, is dat er geen WAN of Internet IP-adres in de webgebaseerde opstartpagina van de router geregistreerd staat.  Dit is een bekend probleem voor kabelmodems die niet direct door de router worden herkend.  Om dit probleem op te lossen, moet u uw router handmatig configureren om beter te communiceren met uw modem. Voor instructies, klik op de onderstaande links.

SNELLE TIP:  Het WAN IP-adres wordt verstrekt door uw ISP en kan worden gevonden in de Status tab van de webgebaseerde opstartpagina.

Kopieer het MAC-adres van de computer die oorspronkelijk op uw modem was aangesloten
Voer het MAC-adres handmatig in op de webgebaseerde opstartpagina van de router

Kopieer het MAC-adres van de computer die oorspronkelijk op uw modem was aangesloten

Windows® 8 / 8.1 of hoger
Windows® 7 / Vista®
Windows® XP

Windows® 7 / Vista®

Stap 1:
Klik op de Pearl User-added image knop en voer “cmd” in het zoekveld.  En druk vervolgens op [Enter].

 

Stap 2:
In het venster Command Prompt (Opdrachtprompt), typt u "ipconfig/all" en druk op [Enter].

Stap 3:
Zoek sectie Ethernet adapter Local Area Connection (Ethernetadapter Thuisnetwerk) en neem kennis van uw Physical Address (Fysiek adres).  Dit is wat u gaat gebruiken in de webgebaseerde opstartpagina van de router.

 
User-added image

OPMERKING:  Het Physical Address (Fysiek adres) wordt ook wel eens het MAC-adres genoemd.

Stap 4:
Verbind uw computer en modem met de Linksys router.  Voor instructies, klik hier.

Windows® XP

Voor gebruikers van Windows XP, kunt u de command prompt (Opdracht prompt) openen door het volgende doen:

Stap 1:
Klik op Start > Run (Uitvoeren).
 

Stap 2:
Voer in “cmd” in het veld Open.  Klik vervolgens op OK.

 
User-added image

Stap 3:
In het venster Command Prompt (Opdracht prompt), typt u "ipconfig/all" en druk op [Enter].

 
User-added image

Stap 4:
Zoek sectie Ethernet adapter Local Area Connection en neem kennis van uw Physical Address (Fysiek adres).  Dit is wat u gaat gebruiken in de webgebaseerde opstartpagina van de router.

 
User-added image

OPMERKING:  Het Physical Address (Fysiek adres) wordt ook wel eens het MAC-adres genoemd.

Stap 5:
Verbind uw computer en modem met de Linksys router.  Voor instructies, klik hier.

Voer het MAC-adres handmatig in op de webgebaseerde opstartpagina van de router

Stap 1:
Haal de stekker van uw ISP-modem uit het stopcontact.

Stap 2:
Open de webgebaseerde opstartpagina van de router.  Voor instructies klik hier.

OPMERKING:  Om te weten te komen hoe u de webgebaseerde opstartpagina van de router kunt openen met behulp van een Mac® computer klik 
hier.

Stap 3:
Op de Setup (Installatie) pagina klik op de tab MAC Address Clone (MAC-adres klonen).

 
User-added image

Stap 4:
Klik op Enabled (Inschakelen) en typ handmatig het MAC-adres in, in de beschikbare vakken.

User-added image

BELANGRIJK:  Klik niet op Clone My PC's MAC (Kloon de MAC van mijn PC).

Stap 5:
Klik op Save Settings (Instellingen opslaan).

Stap 6:
Klik op de tab Status.


BELANGRIJK:  Controleer of het Internet MAC-adres van de opdracht prompt overeenkomt met die van de Ethernet-adapter.  Als u zeker weet dat het MAC-adres duidelijk overeenkomt, schakel de router UIT door de stekker uit het stopcontact te trekken.
 
User-added image

Stap 7:
Sluit de modem met het stopcontact weer aan en wacht tot alle lampjes synchroniseren met inbegrip van de upstream- en downstreamlampjes.

Stap 8:
Sluit de router weer AAN en wacht tot de lampjes synchroniseren.

Stap 9:
Ga naar de webgebaseerde opstartpagina van de router en klik op het tabblad Status van uw ISP om het Internet IP Address (Internetadres) te controleren.

 
User-added image

Het internet-adres van uw modem zal nu reflecteren op het tabblad Status van uw router.  U kunt nu websites testen om uw verbinding met het internet te controleren.
 
BELANGRIJK:  Als u geen toegang tot een website kan krijgen en er is nog geen Internetadres op het tabblad Status van uw router, klik op Release IP Address (Vrijgave IP-adres) en Renew IP Address (Vernieuw IP-adres).


Gerelateerde artikel:

Using global and virtual MAC Addresses when enabling Wireless MAC filter

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken