De Xbox One en Xbox One S verbinden met uw netwerk

De Xbox One® en Xbox One S kunnen via een bekabelde of Wi-Fi verbinding met internet worden verbonden.  U kunt kiezen hoe u de console op internet wilt aansluiten, hetzij in de initiële configuratie, hetzij op enig moment na de installatie van het apparaat.  Dit artikel zal u helpen bij het verbinden van uw console met uw netwerk.
 
Bedrade aansluiting
Wi-Fi aansluiting
 
Bedrade aansluiting

 
Stap 1:
Sluit een Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort van de console.

Stap 2:
Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel aan op een vrije Ethernet-poort aan de achterkant van uw router.
 
Stap 3:
De console detecteert automatisch uw netwerk.  Selecteer Home Settings All settings Network Network settings (Home > Instellingen > Alle instellingen > Netwerk > Netwerkinstellingen) op het console dashboard om de verbinding te controleren.  De Current Network Status (Huidige netwerkstatus) zal Wired (Bedraad) weergeven.

Stap 4:
Als u de verbinding wilt testen, selecteert u Test network connection (Netwerkverbinding testen) om verbinding te maken met Xbox Live®.
                          
OPMERKING:  Als u de console voor de eerste keer instelt, is een van de stappen die tijdens de installatie worden doorlopen om de console met het netwerk te verbinden.  U wordt eerst gevraagd om uw taal te selecteren en de instellingen weer te geven.  Vervolgens verbindt deze de console met het netwerk.  Als u de console met een Ethernet-kabel op de router heeft aangesloten, wordt de You're connected (U bent verbonden) weergegeven.  Eenmaal verbonden, gaat de console door met de volgende stap in de installatie.
 
U heeft de console nu via een bekabelde verbinding met uw netwerk verbonden.
 
Wi-Fi aansluiting
 
BELANGRIJK:  Let op de volgende router instellingen voordat u verdergaat met de Wi-Fi configuratie: 
 
  • De Wi-Fi naam (SSID)
  • De wachtwoord of beveiligingssleutel
  • Beveiliging type
Stap 1:
Selecteer Home > Settings > All settings > Network > Network settings > Set up wireless network (Home > Instellingen > Alle instellingen > Netwerk > Netwerkins; Draadloos netwerk instellen) op het dashboard van de console.

Stap 2:
Op het scherm Which one's yours? (Welke is van u?) scherm, selecteer uw Wi-Fi-naam.

Stap 3:
Voer uw wachtwoord in en druk vervolgens op Enter.  De console controleert de verbinding met uw Wi-Fi en met internet.  Het toont You're connected (U bent verbonden) wanneer succesvol.
 
OPMERKING:  Als uw Wi-Fi-naam niet in de lijst met beschikbare netwerken staat, selecteert u Add wireless network (Draadloos netwerk toevoegen.  Voer uw Wi-Fi-naam, beveiligingstype en Wi-Fi-wachtwoord in om verbinding met het netwerk te maken.
 
Stap 4:
Als u de verbinding wilt testen, selecteert u Test network connection (Netwerkverbinding testen) om verbinding te maken met Xbox Live.
                          
OPMERKING:  Als u de console voor de eerste keer instelt, is een van de stappen die tijdens de installatie worden doorlopen om de console met het netwerk te verbinden.  U wordt eerst gevraagd om uw taal te selecteren en de instellingen weer te geven.  Vervolgens verbindt deze de console met het netwerk.  Als u de console met een Ethernet-kabel op de router heeft aangesloten, wordt de You're connected (U bent verbonden) weergegeven.  Eenmaal verbonden, gaat de console door met de volgende stap in de installatie. 
 
U heeft de console nu met succes verbonden met uw Wi-Fi.

Als u andere problemen ondervindt met uw Xbox®, klikt u op de onderstaande links voor aanvullende instructies voor probleemoplossing:

Een Xbox 360® opzetten achter een Linksys router met Port Triggering
Plaatsen van een Xbox 360® achter een Linksys Router


Gerelateerde video:

Uw Xbox One® aansluiten op het draadloos netwerk (Video)

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken