text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadloze MAC-filtering instellen om toe te staan dat andere gebruikers verbinding maken met het draadloze netwerk op uw Linksys router

Draadloze toegang kan worden gefilterd op basis van de Media Access Control (MAC)-adressen van de draadloze apparaten binnen de radius van uw netwerk. U kan de toegang tot uw draadloze netwerk voor specifieke draadloze computers autoriseren of blokkeren.

Behalve met de draadloze-beveiligingsfunctie op uw Linksys router, kan u uw draadloze netwerk ook beveiligen door het beperken van de draadloze toegang via draadloze MAC-filtering. Als u deze functie inschakelt, kan u specifieke MAC-adressen wel of niet toelaten te verbinden met uw draadloze router.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de draadloze MAC-filter kan instellen om toe te staan dat gebruikers verbinding maken met uw draadloze netwerk. Klik hier als u wilt weten hoe u kan vermijden dat gebruikers verbinding maken met uw draadloze netwerk.

OPMERKING: Als u wilt weten hoe u de draadloze MAC-filter kan inschakelen met behulp van Linksys Connect, klikt u hier.

BELANGRIJK: Alvorens MAC-filtering in te stellen, moet u het volgende doen:

  • Zorg ervoor dat u alle MAC-adressen die u wenst te filteren heeft geïdentificeerd. Om te weten hoe u het MAC-adres van uw draadloze apparaat kan vinden, klikt u hier.
  • Zorg ervoor dat de draadloze apparatuur die u wenst toe te laten draadloos met de router is verbonden en toegang heeft tot het netwerk.

Volg onderstaande stappen om de draadloze MAC-filter in te stellen:

Stap 1:
Open de webgebaseerde instellingenpagina van de router.

OPMERKING: Voor instructies over het openen van de webgebaseerde instellingenpagina, klikt u hier. Als u een Mac gebruikt om de pagina te openen, klikt u hier.

Stap 2:
Klik op Wireless > Wireless MAC Filter (Draadloos > Draadloze MAC-filter).

OPMERKING: De afbeelding kan variëren naargelang de router die u gebruikt.

Stap 3:
Klik op Enabled (Ingeschakeld).

Stap 4:
Klik op het keuzerondje naast Permit PCs listed below to access the wireless network (Geef onderstaande PC's toegang tot het netwerk).

OPMERKING: Alle andere draadloze apparaten die niet in de lijst voorkomen, krijgen geen toelating om te verbinden met het draadloze netwerk.

Er zijn twee (2) manieren om de MAC-adressen van de draadloze apparaten in uw netwerk te specifiëren in de MAC Address Filter List (MAC-adres filterlijst).

i. De MAC-adressen manueel invoeren

Als u weet hoe u de MAC-adressen van uw draadloze apparaten kan terugvinden, voert u de adressen in de daarvoor voorziene velden in.

ii. Wireless Client List (Lijst van draadloze clients)

De Lijst van draadloze clients geeft een overzicht van de computers en andere apparaten die reeds verbonden zijn met het draadloze netwerk. Als u deze toestellen wil opnemen in de lijst van toegelaten of geblokkeerde apparaten, selecteert u deze optie.

Stap 1:
Klik op Wireless Client List.

Stap 2:
Het venster Wireless Client List verschijnt. Selecteer MAC Address (MAC-adres) in het keuzemenu 'Sort by' (Sorteer volgens) en voer alle nodige gegevens in in de daarvoor voorziene velden. Wanneer u klaar bent, klikt u op Add (Toevoegen).

Stap 5:
Klik op Save Settings (Instellingen opslaan).

 

Was dit artikel nuttig?

Aanvullende vragen?

Opnieuw zoeken