Single Port Forwarding instellen op een Linksys Smart Wi-Fi Routers en Linksys Wi-Fi Routers met behulp van de klassieke firmware

Routers van Linksys hebben een ingebouwde firewall om te voorkomen dat kwaadaardige programma's of hackers zich toegang kunnen verschaffen tot uw computerbestanden of uw netwerk.  Aangezien deze firewall is ingesteld om de meeste programma's of toepassingen te blokkeren, moet u de instellingen van de router handmatig configureren, zodat de gewenste programma's of toepassingen wel toegang krijgen.

Een voorbeeld van dergelijke toepassingen is de Xbox®- of PS3™-gameconsole.  Door de functie Single Port Forwarding (Poort doorsturen) in te stellen kunt u uw gameconsole toestemming geven om gebruik te maken van de internetverbinding.  De router staat dan zonder problemen bepaalde verzoeken toe van een bepaalde computer in het netwerk om internet op te gaan.

Om dergelijke instellingen voor uw router te configureren moet u achterhalen welke poortnummers uitsluitend zijn toegewezen aan uw gameconsole.  Neem contact op met de fabrikant van de console of raadpleeg de documentatie bij uw Xbox-gameconsole om de specifieke poortnummers te achterhalen.

In dit artikel wordt beschreven hoe u de functie Single Port Forwarding (Enkele poort doorsturen) instelt voor een Valet-hotspot of Linksys Wireless-N router.  Met de functie Single Port Forwarding (Enkele poort doorsturen) kunt u slechts één poort opgeven voor het doorsturen.  Als u meerdere poorten wilt doorsturen, gebruikt u de functie Port Range Forwarding (Poortbereik doorsturen).  Klik hier voor instructies.

OPMERKING:  Als u Single Port Forwarding met behulp van uw Linksys cloud account wilt instellen, klik hier voor meer informatie.

Om verder te gaan met het configureren van de functie Single Port Forwarding (Enkele poort doorsturen) moet u beschikken over de volgende informatie:

 
  • Lijst van de poorten die moeten worden doorgestuurd
Welke servicepoorten u moet doorsturen op de router, is afhankelijk van het type internetservice waartoe u toegang wilt krijgen.  Raadpleeg voor meer informatie de documentatie of neem contact op met uw serviceprovider, bijvoorbeeld de fabrikant van de game.
 
  • ​Vast IP-adres van het apparaat
Omdat verkeer bij Port Forwarding naar een specifiek IP-adres moet worden doorgestuurd, moet u een vast IP-adres toewijzen aan het apparaat waarnaar u de servicepoort wilt doorsturen.  Raadpleeg de documentatie of neem contact op met de fabrikant van het product voor meer informatie over het instellen van een vast IP-adres.  Als u een Xbox 360® of PlayStation®3 gebruikt, controleer de onderstaande links voor instructies:

OPMERKING:  In dit voorbeeld worden poorten doorgestuurd voor de Xbox 36® om de Xbox LIVE® services ervan te gebruiken.  Raadpleeg de documentatie of neem contact op met de fabrikant van de game voor informatie over de specifieke servicepoorten voor de desbetreffende game.

Stap 1:
Ga naar de webgebaseerde opstartpagina van uw Linksys router met behulp van Linksys Connect.  Klik hier voor instructies.  Als u gebruik maakt van een Mac® computer, in Go (Ga) navigeer naar de folder Applications (Toepassingen) en open Linksys Connect.  Voor gedetaileerde instructies, klik hier.

 
Stap 2:
Klik op het tabblad Applications & Gaming (Toepassingen en games).
 
 

Stap 3:
Vul op het subtabblad Single Port Forwarding (Enkele poort doorsturen) de toepasselijke velden in.  In dit voorbeeld worden er poorten doorgestuurd op basis van de volgende informatie:

Vast IP-adres ingesteld op Xbox 360: 192.168.0.15
Standaard Xbox Live-poorten:
 
Poort: 80, Protocol: TCP
Poort: 88, Protocol: UDP
Poort: 53, Protocol: both (TCP & UDP) 
Poort: 3074, Protocol: both (TCP & UDP)
 
OPMERKING:  Voor hulp bij het instellen van een vast IP-adres op uw Xbox 360® neemt u contact op met de ondersteuning voor Xbox.

Stap 4:
Voer onder Application Name (Naam van de toepassing) "xboxlive” in voor elke regel die u bewerkt.  U kunt desgewenst een andere naam invoeren.


OPMERKING:  In dit voorbeeld worden in totaal vier (4) "xboxlive" regels ingevoerd.

 
User-added image

Stap 5:
Voltooi de rest van de invoer voor elk veld.  Begin met het invoeren van elk uniek poortnummer in de toegewezen velden onder de kolom External Port (Externe poort).  Ga door met het herhalen van dezelfde poortnummers in de kolom Interne poort.

 

OPMERKING:  Een foutmelding zoals hieronder zal verschijnen als de poort-nummers die u heeft ingevoerd buiten het bereik zijn.  Zorg ervoor dat de poort-nummers die u invoert binnen het bereik van 0 – 65535 zijn.
 
  User-added image

Stap 6:
Selecteer onder de kolom Protocol het juiste protocol voor elke regel.

 
  User-added image

Stap 7:
Vul onder de kolom To IP Address (Naar IP-adres) de lege velden in door het laatste octet van het IP-adres in te voeren.  In dit voorbeeld is 192.168.0.15 het IP-adres van de Xbox 360®.  Daarom is 15 de waarde die we moeten invoeren voor elke regel.
 

Stap 8:
Controleer in de kolom Enabled (Ingeschakeld) of elk selectievakje is aangevinkt.

 

Na het doorlopen van de bovenstaande stappen zou uw scherm er ongeveer zo uit moeten zien:
 
   

OPMERKING:  Het toevoegen van poorten die u wilt doorsturen, is beperkt tot de ruimte die daarvoor op de pagina is ingeruimd.
 
Stap 9:
Nadat u alle benodigde informatie heeft ingevoerd, klikt u op  (Instellingen opslaan).

Stap 10:
Wanneer de wijzigingen zijn opgeslagen, wordt er een bevestigingsvenster weergegeven.  Klik op de knop Continue (Doorgaan) om terug te keren naar de vorige pagina.


OPMERKING:  Als u problemen ondervindt met het verbindingstype Network Address Translation (NAT) voor uw gameconsole, klik dan hier voor instructies voor probleemoplossing.

Uw netwerk gebruiken
 
Met Single Port Forwarding kunt u diverse netwerkfuncties van uw router openen en uw connected home uitbreiden.  Een goed voorbeeld zou zijn een IP-camera toevoegen.  Als u het apparaat op afstand wilt gebruiken (camera, FTP, enz.), voert u het huidige internet IP / statisch IP-adres van uw externe server in.
 
Bijvoorbeeld, wanneer u een camera met een Internet IP-adres van 76.84.21.99 via een FTP-server gebruikt met behulp van poort 21, de URL die u op de adresbalk wilt invoeren, dan ziet het er als volgt uit:

 
Statisch IP-voorbeeld:  ftp://76.84.21.99 of 76.84.21.99:21
 
U moet toegang hebben tot uw externe apparaat / server als dit klaar is.

 
 

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken