Poort doorsturen instellen voor een PSP-game op een router

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u op een Linksys-router een poortbereik voor een PSP-game kunt doorsturen.

De IP/DNS-adressen op de Linksys-router controleren
Een vast IP-adres instellen op de PSP
Poorten doorsturen op de Linksys-router

De IP/DNS-adressen op de Linksys-router controleren

Stap 1:
Open een ondersteunde webbrowser, bijvoorbeeld Internet Explorer. Voer in het adresveld het IP-adres van uw Linksys-router in. Standaard moet dit http://192.168.1.1 zijn.

Image

Stap 2:
U wordt gevraagd uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. De standaardgebruikersnaam en het standaardwachtwoord voor de meeste Linksys-routers is admin.

Image

Stap 3:       
Klik vervolgens op het tabblad Status. Noteer de DDNS-adressen van uw router die op dit tabblad staan.

Image

OPMERKING: laat deze pagina openstaan voor later gebruik.

Een vast IP-adres instellen op de PSP

Stap 1:
Ga op de PSP naar Settings (Instellingen) en selecteer het menu Network Settings (Netwerkinstellingen).

Stap 2:
Selecteer Infrastructure mode (Infrastructuurmodus).

Stap 3:
Selecteer de door u geconfigureerde verbinding.
  
Stap 4:
Selecteer Enter Manually (Handmatig invoeren).

Stap 5:
Blijf op de pijl naar rechts (>) klikken tot u bij Address Settings (Adresinstellingen) komt en selecteer Custom (Aangepast).

Stap 6:
Wijzig de instelling van het IP-adres in Manual (Handmatig).

Stap 7:
Stel het IP Address (IP-adres) in op een adres binnen uw subnet. Als de router zich op het standaard IP-adres bevindt (192.168.1.1), dan voert u 192.168.1.x in, waarbij x voor een willekeurig nummer van 2 t/m 254 staat, bijvoorbeeld 192.168.1.2.

Stap 8:
Laat het Subnet Mask (Subnetmasker) op 255.255.255.0 staan.

Stap 9:
Stel de standaardrouter in op het IP-adres van uw router. Nogmaals, als de router op het standaardadres is ingesteld, voert u 192.168.1.1 in of welk adres u ook hebt gebruikt om de instellingenpagina van de router te openen.

Stap 10:
Voer bij Primary DNS (Primaire DNS) in wat u aan de hand van de gegevens van de statuspagina van de router als DNS1 hebt genoteerd.

Stap 11:
Voer bij Secondary DNS (Secundaire DNS) in wat u aan de hand van de gegevens van de statuspagina van de router als DNS2 hebt genoteerd.

Stap 12:
Selecteer Do not use (Niet gebruiken) bij de proxyserverinstellingen.

Stap 13:
Stel de internetbrowser in op Do Not Start (Niet beginnen).

Stap 14:
Klik op de pijl naar rechts (>) tot u de instellingen kunt opslaan.

Poorten doorsturen op de Linksys-router

Stap 1:
Keer terug naar de bekabelde of draadloze computer die u eerder in gebruik had en open de routerpagina nogmaals als u deze had gesloten.

Stap 2:
Ga naar het tabblad Applications and Gaming (Toepassingen en games) en klik vervolgens op Port Range Forwarding (Poortbereik doorsturen).

Image

Stap 3:
Voer een Application Name (Toepassingsnaam)?in voor elk poortbereik dat u wilt doorsturen.

OPMERKING: aanbevolen wordt om de game als toepassingsnaam in te voeren.

Stap 4:
Voer de juiste gegevens onder Start - End port range (Begin - einde poortbereik) in zoals opgegeven door de leverancier van de desbetreffende game of Sony.
Laat het protocol ingesteld staan op Both (Beide), tenzij anders opgegeven door de leverancier van de desbetreffende game of Sony.

Stap 5:
Wijzig het laatste segment van het IP-adres in het laatste nummer van het door u aan de PSP toegekende adres. (Als we gebruik zouden maken van het voorbeeldadres, zou dit 192.168.1.2 zijn.)

Stap 6:
Schakel het selectievakje Enable (Inschakelen) in.

Stap 7:
Herhaal deze stappen voor alle gewenste poortbereiken.

Stap 8:
Nu kunt u de instellingen opslaan.

Stap 9:
De poorten worden nu doorgestuurd naar uw PSP.

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken