Kan niet inloggen op de webgebaseerde opstartpagina van de Linksys wireless range extender

Het openen van de webgebaseerde opstartpagina van de Linksys wireless range extender geeft u de mogelijkheid om uw geavanceerde instellingen te configureren. Als u problemen ondervindt bij het openen van de pagina, kan dit zijn door de volgende oorzaken:
 
  • Er is geen verbinding gemaakt met het apparaat
  • De range extender is draadloos verbonden met uw netwerk, maar kan geen internetverbinding met uw netwerk detecteren
Voordat u begint, zorg ervoor dat u geprobeerd heeft de webgebaseerde opstartpagina van uw range extender te openen met behulp van het IP-adres of de functie network map op uw computer. Voor stap voor stap instructies hoe u dit kunt doen, klikt u hier.

Voer de onderstaande stappen uit als u problemen ondervindt bij het openen van de webgebaseerde opstartpagina van de Linksys wireless range extender:

1. Controleer of uw computer is aangesloten op de Wi-Fi® van de range extender
 
Zorg ervoor dat u verbonden bent met de WiFi-naam van uw range extender. Om te controleren, klik op Wireless Utility (Draadloos hulpprogramma) van de computer en het zal de SSID weergeven waarop uw computer is aangesloten. Als u niet verbonden bent met de SSID van het range extender, selecteert u de SSID in de lijst met beschikbare netwerken, voert u het netwerkwachtwoord in en klikt u op Connect (Verbinden) of Join (Aansluiten).
 
Zodra u bent verbonden open de webgebaseerde opstartpagina van de range extender. Voor instructies klik hier. Als u een Linksys RE7000 gebruikt, klik hier. Als u een Linksys RE6250 of Linksys RE6350 gebruikt klik hier.
 
2. Controleer het indicatielampje van de range extender
 
Het indicatielampje helpt u de status van de extender te identificeren. Controleer de gebruiksaanwijzing van uw product om te controleren of de range extender op het netwerk is aangesloten.

3. Powercycle de range extender

Haal de stekker van de range extender uit het stopcontact en steek het weer terug. Wacht tot dat de Voedings-lampje van de range extender effen is (Controleer de gebruikersaanwijzing om te bepalen wanneer de range extender klaar is om toegang te krijgen).

4. Controleer de verbinding tussen de computer en het apparaat
 
Een ping-test kan de communicatie tussen de computer en de range extender traceren. Om de range extender te pingen, heeft u zijn IP-adres nodig. Om meer te weten over de ping-test, klikt u hier. Als uw range extender nog niet geconfigureerd is, is zijn standaard IP-adres 192.168.1.1. Anders moet u het IP-adres van de range extender opzoeken in de DHCP-Client Tabel op uw router. 
 
OPMERKING: Als geen van bovenstaande stappen tot een oplossing heeft geleid, kunt u proberen de beveiligingssoftware op uw computer uitschakelen voordat de webgebaseerde opstartpagina van de range extender te openen. 
 
5. Reset het apparaat om de fabrieksinstellingen te herstellen
 
OPMERKING: Door het resetten van uw range extender zullen de fabrieksinstellingen hersteld worden en u zult de installatie-cd opnieuw moeten uitvoeren of handmatig de extender installeren.

Houd de Reset knop van uw range extender gedurende vijf tot 10 seconden ingedrukt of totdat het lampje begint te knipperen. Voor volledige instructies over hoe u uw Linksys wireless range extender naar fabrieksinstellingen kunt herstellen, klik hier.
 
Klik op onderstaande links om te weten hoe uw range extender opnieuw kunt installeren.
 
 
Na het herstellen van de fabrieksinstellingen kunt u de webgebaseerde opstartpagina van de range extender opnieuw proberen te openen. Klik hier voor meer informatie hoe u dit kunt doen. Als u een RE7000 gebruikt klik hier. Als u gebruik maakt van een RE6250 of RE6350, klik hier.
 
OPMERKING: Als een dialoogvenster verschijnt dat vraagt om een gebruikersnaam en wachtwoord, laat de User Name (Gebruikersnaam) blanco en typ "admin” in het veld voor Password (Wachtwoord). Voor sommige range extenders kunt u admin gebruiken voor zowel Username (Gebruikersnaam) als Password (Wachtwoord)
 
Als u na het herstellen van de fabrieksinstellingen van de range extender nog steeds geen toegang krijgt tot de webgebaseerde opstartpagina, controleer dan of de proxy-instellingen van uw computer wel degelijk zijn uitgeschakeld. Klik op onderstaande links om meer te weten over het uitschakelen van de proxy-instellingen:
 
Internet Explorer®
Safari®
  

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken