Herstarten of resetten van de router naar de fabrieksinstellingen met behulp van de Linksys cloud account voor uw Linksys Smart Wi-Fi Router

 Met de Reboot (Opnieuw opstarten) optie wordt uw router opnieuw opgestart door deze UIT en AAN te zetten. Als u dit doet wordt de verbinding verbroken van alle apparaten die met uw router verbonden zijn, maar deze verbindingen worden automatisch hersteld wanneer de router weer opnieuw is opgestart.

Met de Reset (Herstellen) optie aan de andere kant, wist het alle instellingen op uw router en zet de router terug naar de fabrieksinstellingen. Het zal u toelaten om de router vanaf nul opnieuw te configureren en de nieuwe instellingen op basis van uw netwerkinstellingen te creëren.
 
Deze opties zijn alleen beschikbaar als u over een lokale verbinding met het netwerk van uw Linksys Smart Wi-Fi router.
 
Waarom is het belangrijk om de router opnieuw op te starten en te resetten?

Het is belangrijk om de router opnieuw op te starten of opnieuw in te stellen om bepaalde problemen met de router op te lossen.

Het wordt aanbevolen om eerst te proberen de router opnieuw op te starten. Als het probleem hiermee niet is opgelost, kunt u de router resetten en opnieuw configureren.
 
Volg deze stappen om de router opnieuw op te starten en de fabrieksinstellingen te herstellen via Linksys cloud account:
 
  1. De router opnieuw opstarten
  2. Fabrieksinstellingen herstellen
Router opnieuw opstarten
 
1. Open een webbrowser en en voer in het IP-adres van uw router "192.168.1.1" of "myrouter.local" in de adresbalk en druk op [Enter]

H
et standaard IP-adres van de Linksys router is 192.168.1.1. Als het niet werkt of het IP-adres is gewijzigd controleer het IP-adres van uw Linksys router.

2. Klik in het navigatievenster onder Router Settings (Routerinstellingen) op Troubleshooting (Problemen oplossen).
 
 
 
3. Klik op het tabblad Diagnostics (Diagnose).
 
 
4. Klik op Reboot (Opnieuw opstarten).
 
User-added image
 
5. Klik in het pop-up venster Important (Belangrijk) op Yes (Ja).
 
 
Kijk naar het aan-uit lampje van de router terwijl deze opnieuw wordt opgestart. Het moet knipperen om aan te geven dat de router opnieuw wordt opgestart. Wacht enkele minuten totdat dit proces is voltooid.
 
6. Klik op OK in de Router Reboot (Router opnieuw opstarten) pop-up venster.
 
 
Fabrieksinstellingen herstellen
 
Als u handmatig de router wilt resetten, houd de Reset knop voor ongeveer 10 seconden  ingedrukt terwijl het apparaat nog steeds AAN staat en laat vervolgens los. Alle configuraties die zijn gemaakt op de router worden gewist na het resetten van de router.
 
1. Open een webbrowser en en voer in het IP-adres van uw router :193.168.1.1" of "myrouter.local" in de adresbalk en druk op [Enter]

Het standaard IP-adres van uw router is 192.168.1.1. Als het niet werkt of het IP-adres is gewijzigd controleer het IP-adres van uw router. 

2. Klik in het navigatievenster onder Router Settings (Routerinstellingen) op Troubleshooting (Problemen oplossen).
 
 
3. Klik op het tabblad Diagnostics (Diagnose).
 
 
4. Klik op Reset (Resetten).
 
 
 
5. Klik in het pop-up venster Important (Belangrijk) op Yes (Ja).
 
 
Het aan-uit lampje van de router moet knipperen om aan te geven dat de router wordt gereset.
 
6. Klik in het pop-up venster Router Reboot (Router opnieuw opstarten) op OK en sluit uw browser.

7. Na het resetten kan de router opnieuw worden geconfigureerd via de Linksys cloud account. Voor meer informatie over het instellen van de Linksys router via Linksys cloud account klikt u op de volgende links:
 

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken