Toepassingen of online games toevoegen via de functie Media Prioritization (Prioriteit voor media) van de Linksys Smart Wi-Fi Account

De functie Media Prioritization (Prioriteit voor media) biedt u de mogelijkheid om bandbreedte toe te wijzen aan apparaten en streamingtoepassingen met een hoge prioriteit.  Dit artikel begeleidt u bij dit proces. 

BELANGRIJK:  Voordat u deze functie op uw router configureert, moet u weten welke poortnummers de toepassing of onlinegame gebruikt die u een hogere prioriteit wilt geven.  Dit kan een nummer tussen 0 en 65535 zijn.  Raadpleeg de documentatie bij de specifieke toepassing of onlinegame voor meer informatie.  Klik hier voor informatie over de poort nummers van uw game console.

OPMERKING:  Voor een video-instructie over het gebruik van de functie Media Prioritization, klik hier.
 
Stap 1:
Open uw Linksys Smart Wi-Fi Account.  Klik hier voor instructies.
 
Stap 2:
Klik op Media Prioritization (Prioriteit voor media).
 
 
Stap3:
Selecteer Add a New Application (Een nieuwe toepassing toevoegen) in de vervolgkeuzelijst Applications (Toepassingen).
 
 
Stap 4:
Typ de Application Name (Naam van de toepassing) in het dialoogvenster dat verschijnt.  Op de toegewezen velden in, typt u de Port Range en kies de juiste Protocol uit de beschikbare drop-down lijst.
 
 
Stap 5:
Eenmaal klaar, klik dan op OK.
 
OPMERKING:  Met dezelfde stappen als hierboven kunt u ook een nieuwe toepassing/onlinegame toevoegen om deze een hogere prioriteit voor bandbreedte te geven. 

Prioriteit stellen voor uw toepassing  

U kunt de zojuist toegevoegde toepassing nu gebruiken met Media Prioritization (Prioriteit voor media) door het groene hulpprogramma eenvoudig naar de lijst HIGHER PRIORITY (Hogere prioriteit) te slepen.  Als u meer wilt weten over deze functie, klikt u hier.

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken