De back-up en herstelinstellingen van de Linksys Smart Wi-Fi Router gebruiken via de lokale toegangsinterface

Met de back-up- en herstelconfiguratiefunctie in de Linksys Smart Wi-Fi Router kunt u een back-up maken van alle configuraties die op de router zijn gemaakt. In gevallen waarin u de router moet resetten naar de fabrieksinstellingen, kunt u uw vorige configuratie herstellen met behulp van het back-upconfiguratiebestand. Dit bespaart u tijd doordat u de router niet handmatig opnieuw hoeft te configureren.

Dit artikel zal u helpen bij het maken van een back-up en het herstellen van de instellingen van de Linksys Smart Wi-Fi Router. Volg de onderstaande stappen om te leren hoe:
 
Stap 1:
Open de lokale toegangsinterface van de Linksys Smart Wi-Fi Router via een browser, zoals Safari of Internet Explorer. Voor meer informatie klikt u hier.
 
Stap 2:
Klik in het linkernavigatievenster op de widget Troubleshooting (Probleemoplossing) onder Router Settings (Routerinstellingen).
 
sf138416-001_nl_v3.png
 
Stap 3:
Klik op het tabblad Diagnostics (Diagnostische gegevens).
 
sf138416-002_nl_v3.png

Voer de volgende stappen uit om het back-up- en herstelproces van uw Linksys Smart Wi-Fi Router routerconfiguratie te starten:  
 
  1. Back-up van configuratie maken
  2. Configuratie herstellen
Back-up van configuratie maken
 
Stap 1:
Klik in het gedeelte Router configuration (Routerconfiguratie) op Backup (Back-up maken).
 
sf138416-003_nl_v3.png
 
Stap 2:
Er verschijnt een nieuw venster waarin u het configuratiebestand met de extensie .cfg kunt opslaan. Selecteer de optie Save File (Bestand opslaan) en klik op OK.
 
SNELLE TIP: U kunt het bestand opslaan op uw desktop om deze later eenvoudig terug te vinden.
 
sf138416-004_nl_v3.png
 
Configuratie herstellen
 
Stap 1:
Klik in het gedeelte Router configuration (Routerconfiguratie) op Restore (Herstellen).
 
sf138416-005_nl_v3.png
 
Stap 2:
In een nieuw venster wordt u gevraagd om het  configuratiebestand met de extensie .cfg dat u eerder hebt opgeslagen. Klik op de knop Choose File (Bestand kiezen) en blader naar het configuratiebestand.
 
sf138416-006_nl_v3.png
 
Stap 3:
Selecteer het configuratiebestand en klik op Open (Openen).
 
sf138416-007_nl_v3.png
 
Stap 4:
Selecteer Start to Restore (Herstellen starten) om het proces te beginnen.
 
sf138416-008_nl_v3.png
 
Stap 5:
Er verschijnt nu een nieuw venster waarin u wordt gevraagd of u wilt doorgaan. Klik op Yes (Ja).
 
sf138416-009_nl_v3.png
 
OPMERKING: Wanneer het herstelproces is voltooid, wordt de router automatisch opnieuw opgestart, wat enkele minuten kan duren.
 
U heeft met succes het back-up- en herstelproces voor uw Linksys Smart Wi-Fi Router uitgevoerd. Klik hier voor meer informatie over de functie Back-up en herstel.

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken