text.skipToContent text.skipToNavigation

Verbinding maken met een verborgen draadloos netwerk

OPMERKING: de router van een draadloos netwerk zendt standaard altijd de netwerk-SSID (netwerknaam) uit. Een "verborgen" draadloos netwerk is een netwerk waarvan de router zodanig is geconfigureerd dat deze de SSID niet uitzendt.

Stap 1:
Selecteer My network is not in this list (Mijn netwerk staat niet in deze lijst) in het scherm Connect to a Wireless Network (Verbinding met een draadloos netwerk maken). Klik vervolgens op Next (Volgende).

Image

Stap 2:
Op het volgende scherm wordt u gevraagd of u verbinding met een verborgen netwerk wilt maken. Als u een verborgen netwerk hebt, selecteert u Connect to hidden network (Verbinding maken met verborgen netwerk) en klikt u vervolgens op Next (Volgende).

ImageStap 3:

Voer de naam van uw draadloze netwerk in (SSID). Klik op Next (Volgende) om verder te gaan.

ImageStap 4:
Als uw draadloze netwerk gebruikmaakt van WLAN-beveiliging, voert u de beveiligingssleutel in en klikt u vervolgens op Next (Volgende) om door te gaan.

ImageStap 5:
Het scherm Checking Connection (Verbinding controleren) wordt weergegeven.

ImageStap 6:

Het scherm Connected to Your Network (Verbonden met uw netwerk) wordt weergegeven. Als u wilt dat de Wireless Manager de instellingen van uw netwerk opslaat, klikt u op Remember this network (Dit netwerk onthouden). Klik op Finish (Voltooien) om de Wireless Manager af te sluiten.

OPMERKING: door de instellingen van een verborgen netwerk op te slaan is het eenvoudiger opnieuw verbinding te maken met dit netwerk.

Image
Was dit artikel nuttig?

Aanvullende vragen?

Opnieuw zoeken