text.skipToContent text.skipToNavigation

Beperking van internettoegangstijden gedurende bepaalde uren of dagen met behulp van de op het webgebaseerde opstartpagina van de router

Met de functie Parental Controls (Ouderlijk toezicht) kunt u de Internettoegang voor bepaalde gebruikers in uw netwerk beperken.  U kunt de Internettoegang blokkeren voor vijf (5) gebruikers.

OPMERKING:  Sommige Linksys Wi-Fi Routers hebben geen geïntegreerde Ouderlijk toezicht-functie.  U kunt de ouderlijk toezicht functie in dat geval wel configureren met behulp van Linksys Connect.  Klik hier voor meer informatie over het configureren van ouderlijk toezicht met behulp van Linksys Connect.  Om te weten welke apparaten een geïntegreerde Ouderlijk toezicht-functie hebben, klikt u hier.

Er zijn twee (2) manieren om de Internettoegang te blokkeren met de functie Parental Controls (Ouderlijk toezicht) .  U kunt toegang beperken voor bepaalde tijdstippen of voor bepaalde websites.  In dit artikel wordt uitgelegd hoe Internettoegang voor bepaalde tijdstippen kan worden ingesteld. 

SNELLE TIP:  Om te weten hoe u de toegang tot bepaalde websites kunt blokkeren met Parental Controls (Ouderlijk toezicht), klik hier.

Stap 1:
Open de webgebaseerde instellingenpagina van uw router.  Klik hier voor instructies.  Bij het gebruik van een Mac-computer, klik hier.

Stap 2:
Klik op het tabblad Access Policy (Toegangsbeleid) en vink daarna het keuzerondje voor Enabled (Ingeschakeld) aan.

 
 
OPMERKING:  Voor andere routermodellen dient u op het tabblad Access Restrictions (Toegangsbeperkingen) te klikken om Ouderlijk toezicht te openen.
 
 
Stap 3:
Onder Target Devices (Doelapparaten) klikt u op Add (Toevoegen).

 
 
Stap 4:
In het pop-upvenster dat verschijnt, selecteert u de apparaten waarvoor u ouderlijk toezicht wilt instellen.  Klik op OK.  De apparaten die u geselecteerd heeft, zullen nu verschijnen onder Target Devices (Doelapparaten).

 
 
SNELLE TIP:  De router zal een lijst maken met apparaten die verbonden zijn met het netwerk.  U kunt alleen beperkingen opleggen aan apparaten die in deze lijst voorkomen.  Klik op de knoppen Remove (Verwijderen) of Rename (Naam wijzigen) als u het apparaat van de lijst wilt verwijderen of het apparaat dat werd toegevoegd een andere naam wilt geven.
 
 
Stap 5:
Onder Schedule (Tijdschema), kunt u Always (altijd) of Specific times (specifieke tijden) selecteren om de Internettoegang te beperken.  Bekijk onderstaande opties voor het beperken van de Internettoegang op bepaalde tijdstippen:
 
  • Always (Altijd) - Dit betekent dat de Internettoegang permanent geblokkeerd wordt voor de geselecteerde gebruikers. 
 
 
  • Specific times (Specifieke tijden) - Met deze optie kunt u een exact tijdsbereik instellen voor het blokkeren van internettoegang.  De periode kan variëren, zoals aangegeven wordt door de sectie School nights (Schoolavonden) en Weekends.  In het vervolgkeuze menu van deze onderdelen kunt u een starttijd instellen tussen 12:00 en 00:00 en een eindtijd van 00:30 tot 11:30.  U kunt geen tijden instellen die buiten dit bereik vallen.
 
 
​​​​​Stap 6:
Klik op  (Instellingen opslaan) om de wijzigingen toe te passen.

Was dit artikel nuttig?

Aanvullende vragen?

Opnieuw zoeken