Methoden voor het gebruik van WPS

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) is een nieuwste standaard gepubliceerd door de Wi-Fi® Alliance met als doel het configuratieproces te vereenvoudigen om een veilig draadloos thuisnetwerk tot stand te brengen.

Als u clientapparaten zoals WiFi-adapters heeft die de
WPS-functie ondersteunen, kunt u deze gebruiken om automatisch de WiFi-beveiliging voor uw draadloze netwerk te configureren. 

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een Wireless-N-adapter op uw netwerk kunt aansluiten met behulp van WPS. Er zijn drie verschillende manieren om WPS te gebruiken. Selecteer de methode die van toepassing is op het clientapparaat dat u gebruikt.

Herhaal de instructies voor elk clientapparaat. 


De knop Wi-Fi Protected Setup gebruiken
De PIN-code van het clientapparaat invoeren op de router
De PIN-code van de router invoeren op het clientapparaat
De knop Wi-Fi Protected Setup gebruiken

1. Start de installatiewizard van uw draadloze adapter.
 
Als u clientapparaten heeft die WPS niet ondersteunen, noteer dan uw WiFi-instellingen en configureer die clientapparaten vervolgens handmatig. U kunt ook de WiFi-instellingen van uw router controleren.

2. In het venster Connect to a wireless network (Verbinding met een draadloos netwerk maken) klikt u op Use Wi-Fi Protected Setup™ to connect. (Gebruik Wi-Fi Protected Setup™ om verbinding te maken).

 
 image.png

3. De Quick connect using Wi-Fi Protected Setup™ push button (Snel verbinden met behulp van Wi-Fi Protected Setup™ drukknopvenster) verschijnt. Druk op de knop WPS van uw router en klik vervolgens op Connect (Verbinden) in het venster.
 
image.png

Volg de instructies op het scherm voor meer details.
 
image.png

In dit voorbeeld is de gebruikte router de Linksys EA4500. De WPS-knop bevindt zich mogelijk aan de bovenkant, afhankelijk van het model.

4. Klik op Close (Sluiten).
 
image.png

5. Zodra het venster Set Network Location (Netwerklocatie instellen) verschijnt, selecteert u een locatie voor uw netwerk.

6. Klik op Close (Sluiten).

De PIN-code van het clientapparaat invoeren op de router

1. Start de installatiewizard van de adapter. Als u clientapparaten heeft die WPS niet ondersteunen, noteer dan uw WiFi-instellingen en configureer die clientapparaten vervolgens handmatig.

2. In het venster Connect to a wireless network (Verbinding met een draadloos netwerk maken) klikt u op Use Wi-Fi Protected Setup™ to connect (Wi-Fi Protected Setup™ gebruiken om verbinding te maken). 

 
image.png

3. Klik op Use a PIN to connect (PIN-code gebruiken om verbinding te maken).
 
image.png

4. Voer Stap 1 en Stap 2 uit van het venster Quick connect using a PIN (Snel verbinding maken met een PIN). Noteer de WPS pincode.
 
image.png

Als u niet weet waar u de PIN-code moet invoeren, raadpleeg de instructies.

5. Klik op Close (Sluiten).

 
image.png

6. Zodra het venster Set Network Location (Netwerklocatie instellen) verschijnt, selecteert u een locatie voor uw netwerk.

7. Klik op Close (Sluiten).

De PIN-code van de router invoeren op het clientapparaat 
 
Gebruik deze methode als uw clientapparaat om de PIN-code van de router vraagt.

1. Geef op het clientapparaat de PIN-code in die op het scherm WPS van de router wordt weergegeven. De PIN-code staat ook op het etiket aan de onderkant van de router. 

2. Nadat het clientapparaat is geconfigureerd, klikt u op OK op het scherm WPS van de router. U kunt uw clientapparaat of de bijbehorende documentatie raadplegen voor verdere instructies.

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken