text.skipToContent text.skipToNavigation

Methoden om Wi-Fi Protected Setup te gebruiken

Als u clientapparaten, zoals draadloze adapters hebt die Wi-Fi Protected Setup ondersteunen, kunt u de functie Wi-Fi Protected Setup gebruiken om automatisch de WLAN-beveiliging voor uw draadloze netwerk te configureren.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u uw Wireless-N adapter aansluit op het netwerk met behulp van Wi-Fi Protected Setup. U kunt de Wi-Fi Protected Setup op drie manieren toepassen. Gebruik de methode die gepast is voor het clientapparaat dat u gebruikt.

OPMERKING: Wi-Fi Protected Setup configureert één clientapparaat per keer. Herhaal deze stappen voor elk clientapparaat.

  1. De knop Wi-Fi Protected Setup gebruiken
  2. De PIN-code van het clientapparaat invoeren op de router
  3. De PIN-code van de router invoeren op het clientapparaat
     

De knop Wi-Fi Protected Setup gebruiken

Stap 1:
Start de installatiewizard van uw draadloze adapter.

OPMERKING: Als u clientapparaten hebt die Wi-Fi Protected Setup niet ondersteunen, noteert u de instellingen van het draadloze netwerk en configureert u de clientapparaten handmatig. Om de draadloze instellingen van uw router te controleren, klikt u hier.

Stap 2:
In het venster Connect to a wireless network (Verbinding met een draadloos netwerk maken) klikt u op Use Wi-Fi Protected Setup to connect (Wi-Fi Protected Setup gebruiken om verbinding tot stand te brengen).

 

Stap 3:
Voer stap 1 en stap 2 uit van de pagina
Quick connect using Wi-Fi Protected Setup push button (Snel verbinding maken met de drukknop Wi-Fi Protected Setup) en klik op Connect (Verbinding maken).

 

 

OPMERKING: In dit voorbeeld is de router die wordt gebruikt de Linksys E4200. De Wi-Fi Protected Setup-knop kan zich ook aan de bovenzijde van de router bevinden, afhankelijk van het model.

Stap 4:
In het venster Congratulations! (Gefeliciteerd) klikt u op Close (Sluiten).

 

Stap 5:
Selecteer een locatie voor uw netwerk.

 

Stap 6:
Klik op Close (Sluiten).

 

De PIN-code van het clientapparaat invoeren op de router

Stap 1:
Start de installatiewizard van de adapter.

OPMERKING: Als u clientapparaten hebt die Wi-Fi Protected Setup niet ondersteunen, noteert u de instellingen van het draadloze netwerk en configureert u de clientapparaten handmatig.

Stap 2:
In het venster Connect to a wireless network (Verbinding met een draadloos netwerk maken) klikt u op Use Wi-Fi Protected Setup to connect (Wi-Fi Protected Setup gebruiken om verbinding te maken).

 

Stap 3:
Klik op Use a PIN to connect (PIN-code gebruiken om verbinding te maken).

 

Stap 4:
Voer stap 1 en stap 2 uit van het venster Quick connect using a PIN (Snel verbinding maken met een PIN). Noteer de Wi-Fi Protected Setup PIN-code.


OPMERKING: Klik hier om te weten waar u de PIN-code moet invoeren.

Stap 5:
In het venster Congratulations! (Gefeliciteerd) klikt u op Close (Sluiten).

 

Stap 6:
Selecteer een locatie voor uw netwerk.

 

Stap 7:
Klik op Close (Sluiten).

 

De PIN-code van de router invoeren op het clientapparaat 

OPMERKING: Gebruik deze methode als uw clientapparaat om de PIN-code van de router vraagt.

Stap 1:
Geef op het clientapparaat de PIN-code in die op het scherm Wi-Fi Protected Setup van de router wordt weergegeven. De PIN-code staat ook op het etiket op de onderzijde van de router.

 

Stap 2:
Nadat het clientapparaat is geconfigureerd, klikt u op OK op het scherm Wi-Fi Protected Setup van de router. Ga vervolgens terug naar het clientapparaat of de documentatie ervan voor verdere instructies.

 

Verwante artikelen

Methoden om Wi-Fi Protected Setup (WPS) met de WUSB600N en de WUSB54GC te gebruiken
Verlies van draadloze configuratie na het gebruik van WPS

Was dit artikel nuttig?

Aanvullende vragen?

Opnieuw zoeken

CONTACT MET DE KLANTENSERVICE