Veelvoorkomende foutmeldingen over Linksys-cloudaccounts oplossen

De Linksys Smart Wi-Fi Routers kunnen automatisch detecteren of u een actieve internetverbinding heeft of dat er problemen zijn met de verbinding.  Als u de pagina van de Linksys Wi-Fi Smart opent zonder internetverbinding kunnen er foutmeldingen en berichten op uw browser verschijnen.  Maar zelfs als u wel internetverbinding heeft kunnen er problemen ontstaan om in te loggen. 
 
BELANGRIJK:  Voordat u begint met een van de de probleemoplossing stappen in dit artikel, zorg ervoor dat u eerst uw Linksys Smart Wi-Fi router powercycled, door deze UIT te schakelen en daarna weer AAN.  Door een andere webbrowser te gebruiken of de cache van uw browser te wissen en daarna opnieuw opstarten kan ook helpen.  Als u nog steeds problemen ondervindt, ga verder met de onderstaande probleemoplossing stappen:

 
 
Op de Linksys Smart Wi-Fi inlog pagina, kan de foutmelding Internet connection is down (Internetverbinding is verbroken) verschijnen.  Dit gebeurt wanneer de router niet in staat is een actieve internetverbinding van uw kabel of DSL te detecteren.  U kunt inloggen in de Linksys Smart Wi-Fi interface door het Router Password (Wachtwoord van de router) in te voeren.  Het standaard wachtwoord is admin.
 
OPMERKING:  De eerste keer moet u een Linksys cloud account maken om het gebruik van Linksys Smart Wi-Fi Tools te maximaliseren.  Voor gedetailleerde instructies om een account aan te maken, klik hier.
 
User-added image
 
SNELLE TIP:  Zelfs als u zich momenteel in de Offline-modus bevindt, ziet u dat u nog steeds uw Smart Wi-Fi Tools en Router Settings (Routerinstellingen) kunt zien en updaten.  Voor meer informatie over deze tools en instellingen, klik hier.
 
User-added image
 
Om deze fouten op te lossen moet u er zeker van zijn dat u een verbinding heeft met uw modem.  Gebruik een ethernet-kabel om uw computer rechtstreeks aan te sluiten op de modem.  Open een webbrowser en controleer of u verbinding kunt maken met uw favoriete website.  Om te weten hoe om te controleren of uw computer correct is aangesloten op de Linksys router, klik hier.

SNELLE TIP:  Als u alleen toegang zoekt met uw router om functies te beheren zoals draadloze en netwerk instellingen voor het oplossen van problemen, kunt u ook lokaal toegang krijgen zonder internetverbinding.  Klik hier voor instructies.
 
Bovendien kunt u de router terugzetten naar de fabrieksinstellingen.  Om dit te doen dient u de Reset-knop, aan de achterkant van uw Linksys Smart Wi-Fi Router 10 seconden ingedrukt houden. 

OPMERKING:  Alle configuraties die zijn gemaakt op de router worden na het resetten gewist.  Voor gedetailleerde instructies voor het resetten en opnieuw opstarten van uw router, klik hier.
 
Router Not Found (Router niet gevonden )

Deze foutmelding verschijnt wanneer u ingelogd bent in uw Linksys cloud account en dat het uw router niet kunt detecteren.  Om dit op te lossen dient u de instructies op onderstaande lijst te volgen.  Na het uitvoeren van de stappen, klikt u op Retry (Opnieuw).
 
User-added image
 
OPMERKING:  Voor meer informatie over het controleren van de internetverbinding van uw computer klik hier.
 
The router is not set up (De router is niet ingesteld)

Deze foutmelding treedt op als u doorgaat na het klikken op Retry (Opnieuw proberen), na het bericht Router Not Found (Router niet gevonden).  Dit kan ook verschijnen na het resetten van uw router.  Om dit op te lossen, gaat u verder met het instellen van uw router, zoals vermeld in de prompt.  Vink het selectievakje aan met I understand that my network is currently open and not secure. I would like to use Linksys Smart Wi-Fi Account to configure my router’s security settings (Ik begrijp dat mijn netwerk momenteel open staat en niet veilig is.  Ik wil graag Linksys Smart Wi-Fi account gebruiken voor het configureren van de beveiligingsinstellingen van mijn router), klik daarna op Continue (Doorgaan).
 
Voor meer informatie over het instellen van de Linksys router via Linksys cloud account, klik op de onderstaande links:
 
 
Account Suspended (Account geschorst)

De foutmelding Account Suspended (Account geschorst) verschijnt wanneer u te vaak pogingen doet om in te loggen zonder succes.  Om dit probleem op te lossen dient u op zijn minst 2 uur te wachten voor u weer probeert in te loggen.
 
SNELLE TIP:  Als u niet in staat bent om uw accountgegevens te herinneren, voer dan een reset op de router uit.  Om de router handmatig te resetten houdt u de Reset-knop gedurende 10 seconden ingedrukt.  De instellingen van uw router worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen na de reset.  Voor gedetailleerde instructies over hoe dit te doen, klik hier.
 
User-added image
 
Voor meer informatie over deze fout en hoe het op te lossen, klik hier.
 
Unexpected Error 2123 (Onverwachte fout 2123)

Verschijnt deze prompt, klikt u op OK.  Uw router opnieuw resetten en configureren.  Voor instructies bij het resetten van de router via uw Linksys cloud account, klik hier.  Om te leren hoe harde reset op uw router uit te voeren, klik hier.
 
User-added image
 
OPMERKING:  Als u wordt gevraagd om een update voor de Linksys Smart Wi-Fi uit te voeren, ga door met de update.  Voor meer informatie over het upgraden van de firmware van de Linksys Smart Wi-Fi Router, klik hier.  Er zal ook een prompt verschijnen om een Linksys cloud account aan te maken, sla dit niet over en maak er één aan.  Voor meer informatie over het aanmaken van een Linksys cloud account, klik hier.

Error 2112 (Fout 2112)

Dit is een Linksys cloud toegangsfout die het resultaat is van een wijziging in de configuratie die niet compatibel is met het apparaat of die niet compatibel is met de functionaliteit van de firmware.  Een voorbeeld is als een gebruiker probeert een ongeldig MAC-adres in de MAC-filter instellingen te pushen, afhankelijk van de router die ze hebben, kan deze fout 2112 zien.  Om dit probleem op te lossen, is een fabrieksreset van het apparaat vereist.  Klik hier voor meer informatie over het uitvoeren van een harde reset op uw router.

Error 2118 (Fout 2118)

Dit gebeurt wanneer er een IPv6-gerelateerde fout in uw netwerk is.  Om dit probleem op te lossen, opent u uw Linksys cloud account en gaat u naar Router Settings > Connectivity > Internet Settings > IPv6 (Routerinstellingen > Connectiviteit > Internetinstellingen > IPv6) en schakelt u IPv6 uit.

 
image.png

Als hiermee de fout niet wordt opgelost, is een fabrieksreset van het apparaat vereist.  Voor instructies voor het resetten van de router met behulp van uw Linksys cloud account, klik hier.  Om te weten hoe u een harde reset op uw router kunt uitvoeren, klik hier.  Na het resetten, upgrade de firmware van de router.  Voor instructies klik hier.  Zodra de firmware met succes is geactualiseerd voer een andere reset uit om uw router opnieuw te configureren.  Om de router te configureren met behulp van de Smart Setup Wizard klik hier.

Error 2178 (Fout 2178)

Deze fout treedt op wanneer er apparaten in het netwerk dezelfde naam of IP-adres hebben.  Om dit op te lossen, zet uw apparaat/apparaten UIT, en zet ze één voor één weer AAN.  Als u nog steeds hetzelfde probleem ondervindt zet uw apparaat weer UIT en open uw Linksys cloud account.  De
 Network  Map Tool biedt u de mogelijkheid om de apparten te hernoemen.  Zorg ervoor dat u niet dezelfde naam gebruikt voor twee of meer apparaten.  Voor meer informatie over het verkrijgen van toegang tot uw Linksys cloud account klik hier.

SNELLE TIP:  De Device List (Apparatenlijst) Tool wordt weergegeven als de Network Map Tool in sommige Linksys Smart Wi-Fi Routers.

Error 2197 (Fout 2197)

Deze fout treedt op wanneer een conflict wordt gecreëerd bij het proberen om het IP-adres van een router binnen hetzelfde bereik van het IP-adres van uw hoofdrouter te configureren.  Als de DHCP-server is uitgeschakeld, kunt u dit probleem oplossen door het opnieuw in te schakelen en vervolgens het Start IP address (Start IP-adres) te wijzigen.  Nadat u de wijzigingen hebt aangebracht, schakelt u het selectievakje uit om de DHCP-server uit te schakelen.
 

Gerelateerd artikelen:
 

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken