Overzicht van het hulpprogramma Troubleshooting in Linksys Smart Wi-Fi

In het gedeelte Troubleshooting (Problemen oplossen) van Linksys Smart Wi-Fi kunt u controleren welke apparaten verbonden zijn met het netwerk, netwerkverkeer bewaken en verbindingsproblemen onderzoeken.  Het gedeelte probleemoplossing van Linksys Smart Wi-Fi bevat drie tabbladen:
 
 
 
 
Status
 
Dit tabblad bevat nuttige informatie over de verbonden apparaten en netwerkgegevens.  Het tabblad Status heeft twee (2) subtabbladen:
 
Devices (Apparaten) – Deze pagina bevat details over de apparaten die momenteel zijn verbonden met uw router.  Voor elk apparaat worden de naam, het MAC-adres en IP-adres en het type verbinding met uw router weergegeven.

Report (Rapport) – Het rapport bevat details over uw router en de huidige netwerkinstellingen.  Deze informatie komt van pas als u uw internetprovider (ISP) of de ondersteuning van Linksys moet bellen voor hulp bij uw internetverbinding of router.  De volgende knoppen zijn beschikbaar voor de pagina's Devices (Apparaten) en Report (Rapport):
 
  • Refresh (Vernieuwen) – Deze optie zorgt u ervoor dat de meest recente gegevens op het scherm verschijnen.
  • Open in a browser (Openen in een browser) – Geeft u de informatie weer in een webbrowser.
  • Print (Afdrukken) – Hiermee drukt u de gegevens af die momenteel worden weergegeven.
  • DHCP client table (Clienttabel DHCP) – Hier worden alle bedrade en draadloze computers en apparaten weergegeven die zijn verbonden met het netwerk.  Als u op deze knop klikt, wordt de huidige lijst met DHCP-clients weergegeven.  Als u DHCP-reserveringen wilt instellen, klikt u hier.
Diagnostische gegevens
 
Dit tabblad bevat diverse functies waarmee u mogelijke problemen in uw thuisnetwerk kunt onderzoeken en oplossen.  
 
OPMERKING:  Het is nuttig om het tabblad met diagnostische gegevens te bestuderen wanneer u met een medewerker van de technische ondersteuning van Linksys spreekt.

Op de Diagnostics tab vind u de beschikbare hulpprogramma's.
 
Waarom de technische ondersteuning bellen?

Het bellen van de technische ondersteuning is belangrijk voor gebruikers die niet vertrouwd zijn met het onderzoeken van verbindingsproblemen met de router.  Doorgaans gebruikt u deze pagina alleen als een ondersteuningsmedewerker u daartoe instructies geeft en u begeleidt bij het gebruik van deze functies.
 
Ping IPv4 (IPv4 pingen) – is een veelgebruikte functie bij het onderzoeken van communicatieproblemen in een netwerk.  Voor meer informatie over deze functie klikt u hier.
 
Trace route (Route traceren) – Hiermee wordt de route via internet van uw thuisrouter naar een externe locatie die is opgegeven in het IP- of URL-adresveld "getraceerd".  Voor instructies voor het traceren van de route klikt u hier.
 
Router configuration (Routerconfiguratie) – Hiermee kunt u uw huidige routerinstellingen opslaan en een eerder opgeslagen configuratie ophalen.  Klik hier voor stapsgewijze instructies voor het configureren van de back-up- en herstelfunctie.
 
OPMERKING:  Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u bent verbonden met uw thuisrouter.
 
WAN IP address (WAN IP-adres) – Hier wordt het huidige WAN IP-adres weergegeven.  Klik hier voor instructies voor het controleren van u WAN IP-adres.
 
Reboot and Factory reset (Herstarten en fabrieksinstellingen) – Met deze optie kunt u uw router uit-/aanzetten en uw router opnieuw instellen naar de standaardinstellingen.  Klik hier voor instructies.
 
OPMERKING:  Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u bent verbonden met uw thuisrouter.
 
Logboeken
 
Op dit tabblad kunt u het inkomende en uitgaande internetverkeer via uw internetverbinding controleren.  Voor instructies voor het inschakelen van de logboekfunctie klikt u hier.  Hier worden de knoppen beschreven die beschikbaar zijn op het tabblad Logs (Logboeken):
 
  • Refresh (Vernieuwen) – Met deze optie zorgt u ervoor dat de meest recente gegevens op het scherm verschijnen.
  • Open in a browser (Openen in een browser) – Geeft u de informatie weer in een webbrowser
  • Print (Afdrukken) – Hiermee drukt u de gegevens af die momenteel worden weergegeven.
  • Clear (Wissen) - Hiermee wist u de actuele informatie in het logboek.
U kunt nu bepalen op welke manieren u netwerkinformatie kunt controleren en diagnostische bewerkingen kunt uitvoeren wanneer u problemen moet oplossen.  Als u bij gebruik van dit hulpprogramma geen andere netwerkproblemen hebt aangetroffen, kunt u doorgaan met het verbinden van uw draadloze elektronische apparaten met uw Linksys Smart Wi-Fi router via Linksys cloud account.  Voor meer informatie klikt u hier.

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken