De Linksys RE6500 en RE6500HG instellen op range-extender-modus

Dit artikel zal u helpen bij het instellen van uw Linksys RE6500 AC1200 Dual-Band draadloze extender of Linksys RE6500HG AC1200 Dual-Band draadloze extender met behulp van de installatiewizard.  Voor installatie-instructies met behulp van Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), klik op de onderstaande link:

Apparaten verbinden met behulp van Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) op uw Linksys router

Zorg ervoor dat uw wifi-instellingen (wifi-naam / SSID en wachtwoord / beveiligingssleutel) klaar heeft zijn voordat u uw range-extender instelt.  Klik hier om te weten hoe u de wifi-instellingen van uw router kunt controleren.

OPMERKING:  De onderstaande afbeeldingen kunnen variëren, afhankelijk van de firmwareversie van uw
range-extender.  Om de firmware van de Linksys RE6500 / RE6500HG te updaten, klik hier voor instructies.

Stap 1:
Plaats de range-extender halverwege tussen uw router en de ruimte zonder wifi.  Zorg ervoor dat u minimaal 50 % wifisignaal van uw router heeft.
 
User-added image
 
Stap 2:
Sluit de antennes aan op het apparaat en steek de stroomadapter in het stopcontact.  Antennes moeten voor de beste resultaten rechtop worden geplaatst.  U kunt ook de antennes met hoge versterking (HG) gebruiken als u deze heeft (Linksys RE6500HG).
 
User-added image
 
Stap 3:
Wacht tot een lampje op het bovenpaneel van de range-extender oranje knippert.  Het kan tot 2 minuten duren.

Stap 4:
Selecteer een methode om uw range-extender in te stellen:
 
  • Draadloze installatie – Gebruik een computer of mobiel apparaat om verbinding te maken met de standaard wifi-naam van het bereik, de Linksys Extender Setup – xxx, waarbij xxx de laatste drie tekens zijn van het MAC-adres van de range-extender.
OPMERKING:  Als u uw range-extender niet in de lijst van beschikbare netwerken ziet staan, moet u deze mogelijk dichter bij de range-extender plaatsen.  Als het netwerk nog niet wordt gedetecteerd, reset uw range-extender.  Druk op de Reset knop aan de onderkant van uw range-extender voor 5 seconden of totdat het lampje begint te knipperen.  Wacht vervolgens tot het lampje oranje knippert voordat u begint met het instellen.
 
  • Bekabelde installatie – Verbind uw range-extender met uw computer met behulp van een ethernetkabel.  Zorg ervoor dat uw computer NIET is verbonden met een wifi-netwerk.
 
User-added image
 
Stap 5:
Start op uw computer of mobiele apparaat een browser en voer "http://extender.linksys.com" of het IP-adres van de range-extender in de adresbalk in om toegang te krijgen tot de installatiewizard.

SNELLE TIP:  Het standaard IP-adres van de range-extender is 192.168.1.1.  Zodra het echter is verbonden met een DHCP-server zoals een router, verkrijgt het een ander IP-adres van de router.  Om het IP-adres van het range-extender in de DHCP-tabel van uw router te controleren, klikt u
hier voor instructies.

Stap 6:
Klik op Start.

 
User-added image

Stap 7:
Selecteer de optie As a wireless range extender (Als een draadloos range-extender) en klik op Next (Volgende).

Stap 8:
Selecteer uw wifi wanneer daarom wordt gevraagd.  Als u een dual-band-netwerk heeft, zou u de wifi-naam van beide bands moeten zien.  Klik op het pictogram Refresh (Vernieuwen) om opnieuw te scannen.

 
User-added image

OPMERKING:  Als u een hidden Wi-Fi name heeft, scroll naar beneden en klik op Manually Enter Network Name and Password (Handmatig de naam van het netwerk en wachtwoord invoeren).  Wacht anders totdat uw wifi wordt gedetecteerd en selecteer uw netwerk.
 
User-added image

Stap 9:
Voer uw wifi-wachtwoord in en klik vervolgens op Next (Volgende) om verbinding te maken met uw bestaande wifi.
 
User-added image

OPMERKING:  WPA™-sleutels zijn hoofdlettergevoelig.  WEP-sleutels zijn hexadecimaal (0-9 en a-f) tekens en zijn niet hoofdlettergevoelig.

Stap 10:
U wordt gevraagd om uw Extended Network (Uitgebreide netwerk) te configureren.  De uitgebreide netwerknamen worden automatisch toegevoegd met een suffix _Ext (voor 2,4 GHz) en _5GHz_Ext (voor 5 GHz).  U kunt de namen van uw uitgebreide netwerken wijzigen en vervolgens op Next (Volgende) klikken wanneer u klaar bent.


Stap 11:
Spot Finder zal dan bepalen of de signaalsterkte tussen uw range-extender en uw router precies goed is.  Als uw range-extender te dichtbij of te ver is, verplaatst u deze naar een betere locatie en gaat u terug naar Stap 3.  Klik op Next (Volgende) zodra u klaar bent.

OPMERKING:  De Spot Finder-functie is beschikbaar met firmwareversie 1.0.04.008 en later.

 
User-added image

Stap 12:
Maak een beheerderswachtwoord aan wanneer hierom wordt gevraagd en voer een optionele beveiligingshint in.  Klik vervolgens op Next  (Volgende).

 
User-added image

Zodra het venster Your extender is set up (Uw extender is geïnstalleerd) verschijnt, is uw installatie nu voltooid.  Om toegang te krijgen tot de opstartpagina van uw range-extender, moet u ervoor zorgen dat u verbonden bent met de wifi naam met de _Ext of _5GHz_Ext toegevoegd aan de naam.
 
User-added image

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken