Overzicht van de functie Device List (Lijst met apparaten) in Linksys Smart Wi-Fi

Met de functie Device List (Lijst met apparaten) van uw Linksys cloud account kunt u de connectiviteit van uw apparaten met uw netwerk beheren en controleren.  Het kan worden gevonden op de Linksys Smart Wi-Fi Tools navigatiemenu.  De Device List (Lijst met apparaten) wordt weergegeven als Network Map Tool onder de meest recente Linksys Smart Wi-Fi routers.  Klik hier voor meer informatie over deze functie.

OPMERKING:  Externe Storage wordt weergegeven als USB Storage onder oudere firmware-versies van Linksys Smart Wi-Fi Routers.

User-added image 

Op de Device List (Lijst met apparaten) pagina, zult u de apparaten die zijn aangesloten op de router zien, of ze nu on-line of off-line.
 
SNELLE TIP:  On-line betekent dat het apparaat AAN staat en nu toegang heeft tot het netwerk.  Off-line betekent dat het apparaat UIT staat en niet aangesloten is op de router.  Apparaten die eerder waren aangesloten op de router zullen nog steeds te zien zijn in de Network Map zelfs wanneer ze zijn UIT geschakeld.  Als u de status van uw apparaten wilt actualiseren, moet u uw browser geschiedenis verwijderen.
 
Er zijn twee tabbladen in de Device List (Lijst met apparaten) sectie van uw Linksys cloud account:  My Network (Mijn Netwerk) en Guest Network (Gastwerk).  Om de lijst van aangesloten apparaten te zien, klikt u op het tabblad van uw voorkeursnetwerk.  Als u op een apparaat naam klikt, worden gegevens weergegeven zoals de naam, de fabrikant, het model en het IP- en MAC-adres van het apparaat.   Als u meer wilt weten over het wijzigen van de naam of het pictogram voor een apparaat, klikt u hier.
 
User-added image
 
OPMERKING:  Switches en andere passieve apparaten worden niet standaard gedetecteerd op de pagina Device List (Lijst met apparaten).
 
Meer apparaten toevoegen aan uw netwerk
 
Als u meer apparaten wilt verbinden met uw router, klikt u op de knop Add a Device (Een apparaat toevoegen) en selecteert u het type apparaat dat u wilt toevoegen:
 
  • Computer – een computer of laptop waarmee u een draadloze verbinding tot stand wilt brengen.  Voor meer informatie over deze procedure klikt u hier.
  • WPS – een apparaat dat een draadloze verbinding tot stand brengt via Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).  Als er een WPS-logo op uw apparaat staat, biedt het ondersteuning voor WPS-verbindingen.  Als u deze optie wilt gebruiken, klikt u hier voor instructies.
  • Other (Andere) – camera's, smartphones, gameconsoles, draadloze printers of alle andere apparaten die draadloos kunnen worden verbonden met een router.  Als u wilt beginnen met het verbinden van draadloze apparaten met uw router, klikt u hier voor informatie over het stapsgewijze proces.
  • USB printer (USB-printer) – kies deze optie als u verbinding wilt maken met een printer die via een USB-kabel wordt verbonden met de router.  Klik hier voor instructies over hoe u een USB Printer op uw Mac® computer kunt aansluiten en hier voor Windows®.
SNELLE TIP:  Om te weten hoe u de hulpmiddelen op de Linksys Smart Wi-Fi startpagina kunt weergeven en verwijderen, klikt u hier.
 
Uw gastnetwerk inschakelen

Als u wilt dat een apparaat van een gast tijdelijk verbinding kan maken, gebruikt u de functie Guest Access (Gasttoegang).  Hiermee kunnen gasten vanuit uw huis verbinding maken met internet, maar krijgen ze geen toegang tot gemeenschappelijke apparaten, zoals printers en gedeelde schijfstations.  Klik hier voor een overzicht van deze optie.

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken