De Wireless Bridge-modus configureren op de meeste Linksys Smart Wi-Fi Routers

Sommige Linksys Smart Wi-Fi Routers ondersteunen Wireless Bridge Mode. Om na te gaan of uw router deze optie heeft, log in op de webgebaseerde opstartpagina van de router en klik op Connectivity > Internet Settings (Connectiviteit > Internet-instellingen).

Wireless Bridge-modus gebruikt één van de draadloze netwerkbanden om verbinding te maken met uw stroomopwaartse router. Dit artikel geeft u instructies over het configureren van uw Linksys Smart Wi-Fi Router als een draadloze brug.
 
BELANGRIJK: Zorg ervoor dat uw Linksys Smart Wi-Fi router zijn geactualiseerd met de nieuwste Firmware Versie voordat u verder gaat. Klik hier voor instructies over het actualiseren van de firmware van uw router.
 
Tips: 

 
 • Bepaal welke frequentieband (2,4 GHz of 5 GHz) die u gaat gebruiken om de router te overbruggen.
 • Slechts één frequentieband kan worden gebruikt voor Wireless Bridging.
 • Alleen de frequentieband die niet gebruikt wordt voor Wireless Bridging kan worden uitgezonden voor andere clients verbinding.
 • Wanneer een Linksys Smart Wi-Fi-router is omgebouwd tot een Wireless Bridge, dan kunt u niet langer op afstand toegang tot de router krijgen met behulp van de Linksys app. U zult lokaal moeten worden aangesloten om toegang tot de router te krijgen.
 • Als u een dual band router heeft: 
 • Bepaal welke frequentieband u gaat gebruiken om de Linksys Smart Wi-Fi router te overbruggen. Houd rekening met de afstand en welke klanten moeten worden aangesloten op de frequentieband van de router in Wireless Bridge-modus.
 • Als de 5 GHz-band wordt gebruikt voor bridging, wordt de 2,4 GHz-band op de router de beschikbare frequentie voor WiFi-clients.
 • Als de 2,4 GHz-band wordt gebruikt voor bridging, dan wordt de 5 GHz-band de beschikbare frequentieband voor WiFi-clients.​
 • Als u een single band router heeft: 
 • Configureer Wireless Bridging met behulp van de 2,4 GHz van de Linksys Smart Wi-Fi router.
 • Aangezien de 2,4 GHz-frequentieband werd gebruikt voor bridging, kunnen alleen klanten die via Local Area Network (LAN) verbinding maken met de router via de Wireless Bridge Mode. 
 • Gebruik de WAN poort niet.
 • Meld u alleen via het IP-adres aan op de webgebaseerde opstartpagina in Wireless Bridge Mode.
 • Ondersteunde coderingsmethoden zijn WPA™ Personal, WPA2™ Personal, WPA Mixed Personal.
 • In Wireless Bridge-modus is de geselecteerde frequentie die u kiest in de Connectivity (Connectiviteit)-tool niet beschikbaar in de Wireless-tool om te configureren. Om wijzigingen aan te brengen in de geselecteerde frequentie die wordt gebruikt in Wireless Bridge-modus, gaat u naar het tabblad Connectivity > Internet Settings (Connectiviteit > Internetinstellingen).
BELANGRIJK: Verkrijg de draadloze instellingen van de belangrijkste router of het accesspoint eerst voordat u verdergaat.
 
Stap 1:
Typ “http://192.168.1.1” in de adresbalk van uw web browser en log in op de webgebaseerde opstartpagina van de router.
 
OPMERKING: Als uw router NIET is geconfigureerd, wordt u gevraagd om het in te stellen. Op de Linksys Smart Wi-Fi opstartpagina, zorg ervoor dat de twee selectie vakjes zijn aangevinkt en klik op Next (Volgende) om Smart Setup te mijden. Na deze stap moet u inloggen via de lokale toegang link en het standaard wachtwoord "admin" intypen.
 
null
 
Stap 2:
Klik op Connectivity (Connectiviteit).
 
null
 
Stap 3:
Klik op Internet Settings (Internet instellingen).
 
null
 
Stap 4:
Klik op Edit (Bewerken).
 
null
 
Stap 5:
Selecteer Wireless Bridge.
 
null
 
Stap 6:
Voer de Network name (SSID), Network band en Security mode (Netwerk naam (SSID), Netwerk band en Beveiligingsmodus) in voor uw belangrijkste router of accesspoint.
 
User-added image

Stap 7:
Klik image.png om de instellingen op te slaan. Klik op Yes (Ja) om verder te gaan.
 
null
 
Zodra de router in Wireless Bridge-modus is, zal het een DHCP-client worden, dus moet u het nieuwe IP-adres zoeken in de DHCP-tabel van de belangrijkste router. U moet dit nieuwe IP-adres gebruiken om in te loggen op het webgebaseerde opstartpagina van de router als u het later wilt configureren. 
 
 
OPMERKING: Als de router in Wireless Bridge de belangrijkste router of access point niet kan vinden, ontvangt u het volgende bericht. Als u op Ok klikt zal u worden terug gebracht naar de tab voor Internet Settings (Internet instellingen) waar u gebleven was en dubbel klik op de draadloze instellingen.
 
null
 
Als de router in de Wireless Bridge-modus, verschijnt alleen de ondersteuning widgets in Bridge Mode. Connectivity (Connectiviteit), Troubleshooting (Probleemoplossing) en Wireless (Draadloos) zijn de enige hulpmiddelen die worden ondersteund. 
 
 
 
 • Connectivity (Connectiviteit) – Met dit hulpprogramma kunt u het volgende doen:
 
 • De Wireless Bridge-instellingen op het tabblad Internet Settings (Internetinstellingen) bewerken
 • Wijzig de draadloze instellingen van de broadcasting radio dat niet wordt gebruikt als een Wireless Bridge (voor uw klanten)
 • Firmware upgraden
 • Admin wachtwoord wijzigen
 • Tijdzone-instellingen
 • Wijzigen van het type Internet verbinding (bijv. wijzigen van de Wireless Bridge terug naar DHCP of een ander ondersteund type Internet-verbinding)
 
null
 
 • Troubleshooting (Probleemoplossing) – Met dit hulpprogramma kunt u het volgende doen:
 
 • ​De DHCP-tabel bekijken en het beheer van de firmware van de router.
 • Gebruik van de beschikbare diagnostische hulpprogramma 's
 • Uw logboeken bekijken
  
null
 
 • Wireless (Draadloos) – Met dit hulpprogramma kunt u de broadcasting draadloze radio aanpassen
De frequentie die wordt gebruikt voor de draadloze brug zal grijs zijn. In het voorbeeld hieronder wordt 2,4 GHz gebruikt.
 
OPMERKING: Als u de Wireless Bridge moet bewerken, moet u dit doen met behulp van de Connectivity tool (Connectiviteit hulpprogramma).
 
null
 
Het onderste gedeelte is voor de 5 GHz-radio draadloze klanten. U kunt de WiFi-naam en het wachtwoord op deze band aanpassen.

OPMERKING: Alleen klanten die 5 GHz radioband ondersteunen kunnen verbinding maken met de Wireless Bridge.

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken