USB Storage installatie gids voor Linksys routers

De meeste Linksys routers komen met USB Storage capaciteiten.  Met dit, kunt u gemakkelijk uw foto's, muziek, documenten en zelfs een printer delen binnen het netwerk.

Dit artikel beschrijft hoe u uw USB-opslagapparaat kunt installeren en kunt delen met behulp van uw draadloze router.  Hieronder zijn de Linksys routers met USB Storage capaciteiten:

 
  • Linksys Smart Wi-Fi Routers (WRT3200ACM, WRT1900ACS, WRT1900AC, WRT1200AC, EA9500, EA9400, EA9200, EA8500, EA7500, EA7400, EA7300, EA6900, EA6700, EA6500, EA6400, EA6350, EA6300, EA6200, EA4500, EA3500, E4200 v2)
  • Linksys Wi-Fi Routers (E4200 v1, E2500 v3, E3200, E3000, E2100L, E1550)
OPMERKING:  Voor specifieke instructies over hoe u de USB port of storage link van uw Linksys router kunt gebruiken im uw USB printer aan te sluiten, klik op de onderstaande links:

Een USB-printer verbinden via Linksys USB Control Center software (Windows®)
Een USB printer via de Linksys USB Control Center software aansluiten op een Mac® computer​
Een USB-printer met uw Linksys Wi-Fi of Smart Wi-Fi router verbinden via Linksys Connect​

Basisvereisten voordat u begint:

BELANGRIJK:  Om fouten te voorkomen, controleer eerst de compatibiliteit van de router met het USB-opslagapparaat.  Klik op onderstaande links om de lijst met geteste apparaten te controleren met de USB Storage-capable routers.

 
Routers
WRT1900AC en WRT1900ACS
EA8500
EA6700 en EA6500 v2
EA6500
EA6400
EA6300
EA4500 v3
EA4500
EA3500
E3200
E3000 en E2100L

OPMERKING:  Controleer de firmware releases voor geactualiseerde bestand systeem support van uw router.
 
SNELLE TIP:  Er is geen installatie nodig omdat USB-opslagstations plug-and-play apparaten zijn.  Het moet automatisch worden gedetecteerd zodra deze op de USB-poort van de router wordt aangesloten.
 
  • Uw Linksys-router moet al zijn geconfigureerd en goed werken.
  • Uw USB-opslagapparaat moet direct op de USB-poort van de router zijn aangesloten.
Er zijn drie (3) dingen die u moet om in staat te zijn om de inhoud van uw USB opslag apparaten te delen:
 
  1. De opslaginstellingen openen
  2. Shares aanmaken
  3. Mapping een Network Drive
BELANGRIJK:  Klik altijd op de Safely Remove Disk (Disk veilig verwijderen) knop voordat u uw USB-opslagapparaat uitgeschakeld terwijl de router AAN staat.  Dit voorkomt verlies van gegevens en mogelijke schade.

De opslaginstellingen openen

Op voorwaarde dat u voldoet aan de bovenstaande eisen, kunt u nu beginnen met het installeren van uw gedeelde USB-opslagapparaat met behulp van de webgebaseerde opstartpagina van de Linksys router.

OPMERKING:  Voer de volgende procedure uit met behulp van een computer die is aangesloten op één (1) van de Ethernet poorten op de router.  Als u een draadloze computer gebruikt, sluit deze tijdelijk aan op uw router met behulp van een Ethernet-kabel en verwijder de kabel daarna nadat de installatie is voltooid.

Klik op een link hieronder die van toepassing is op uw Linksys router:
   
Stap 1:
Sluit uw USB-opslagapparaat aan op de USB-poort aan de achterkant van uw Linksys router.

OPMERKING:  Als het USB-opslagapparaat een externe voedingsbron nodig heeft, controleer dan of die voedingsbron is ingeschakeld.

Stap 2:
Open uw Linksys cloud account.  Voor instructies klik hier.

Stap 3:
In de interface van de Linksys Smart Wi-Fi Router, onder Smart Wi-Fi Tools klik op USB Storage in het linkerpaneel.
 
User-added image

OPMERKING:  Voor de meest recente Linksys Smart Wi-Fi Routers, External Storage wordt weergeven i.p.v. USB Storage.
 
User-added image
 
U moet nu uw USB/Extern opslag drive in de Status tab zien.
 


User-added image
 
Stap 1:
Sluit uw USB-opslagapparaat aan op de USB-poort aan de achterkant van uw Linksys router.

OPMERKING:  Als het USB-opslagapparaat een externe voedingsbron nodig heeft, controleer dan of die voedingsbron is ingeschakeld.

Stap 2:
Open de Linksys Connect Software.

OPMERKING:  Om Linksys Connect op een Windows® computer te openen, ga naar Start > All Programs > Linksys Connect (Start > Alle programma's > Linksys Connect).  Om Linksys Connect op een Mac® computer te openen, navigeer in Go (Ga) naar de map Applications (Toepassingen), en start vervolgens Linksys Connect.  Meer meer instructies klik
 hier.

Stap 3:
Zodra u op het hoofdscherm van Linksys Connect bent, ga naar Router settings > Advanced settings (Router instellingen > Geavanceerde instellingen) om de webgebaseerde opstartpagina te openen.  Voor meer hulp klik hier.

Stap 4:
Op de webgebaseerde opstartpagina van uw router klik op de Storage tab.  Dit brengt u automatisch naar de Disk sub-tab.
 
 
U ziet nu uw USB-opslagapparaat in de tabel, zoals weergegeven in de onderstaande schermafdruk.
 
 
OPMERKING:  Als uw USB-opslagapparaat niet in de tabel staat, klik dan op de knop Refresh (Vernieuwen).

Shares aanmaken

Klik op een link hieronder die van toepassing is op uw Linksys router:
 
Linksys Smart Wi-Fi Router
Linksys Wi-Fi Router

Linksys Smart Wi-Fi Router

Voor meer informatie over het configureren van de shares op een USB Storage met behup van de Linksys cloud account, klik hier.

Linksys Wi-Fi Router
 
Stap 1:
Op de webgebaseerde opstartpagina van de router, klik op de Create Share (Shares aanmaken) knop.

 
 
SNELLE TIP:  Als u op de Create Share (Shares aanmaken) klikt, wordt u naar een nieuwe pagina gebracht.

Stap 2:
In het veld Display Name (Schermnaam), voer in een unieke naam.

 
 
OPMERKING:  De Display Name (Schermnaam) mag geen tussenruimten bevatten.  In dit voorbeeld wordt "Everyone" gebruikt als de mapnaam.  Voor twee (2) of meer worden gebruik een laag liggend streepje om ze te scheiden (bijv My_Shared_Disk).

Stap 3:
Als u de hele inhoud van uw USB-opslagapparaat wilt delen, klikt u op het selectievakje naast de optie Share entire Partition (Hele partitie delen).  Wilt u de inhoud niet delen, dan laat u dit selectievakje uitgeschakeld.

 
 
OPMERKING:  Door Share entire Partition (Hele partitie delen) in te schakelen worden alle mappen en bestanden op het USB-opslagapparaat gedeeld.

Stap 4:
Als u een nieuwe map wilt maken op het USB-opslagapparaat wilt maken, geeft u een naam op voor de New Folder (Nieuwe map) in het daarvoor bestemde veld en klikt u op de knop Create (Aanmaken).

 
 
Stap 5:
In de tabel Folder (Map) selecteert u de map die u wilt delen door te klikken op het selectievakje onder de kolom Select (Selecteren).

 
 
OPMERKING:  U kunt een submap in een map selecteren door te klikken op de knop Enter into Folder (Map openen).  U kunt terugkeren naar de bovenliggende map door te klikken op de knop Return to Upper Folder (Terug naar bovenliggende map).

Stap 6:
U kunt opgeven welke groepen toegang hebben tot het gedeelde USB-station door een groep te selecteren in de kolom Available Groups (Beschikbare groepen).  Nadat u een groep heeft geselecteerd, kunt u met de knoppen >> en << groepen toevoegen aan en verwijderen uit de kolom Groups with Access (Groepen met toegang).  Klik wanneer u klaar bent op Save Settings (Instellingen opslaan).
 
 
OPMERKING:  Alleen groepen in de kolom Groups with Access (Groepen met toegang) hebben toegang tot uw gedeelde USB-apparaat.
 
Als u heeft geklikt op Save Settings (Instellingen opslaan), keert u terug naar de pagina Disk Management (Schijfbeheer) onder het subtabblad Disk (Schijf).  De eerder opgegeven gedeelde map moet nu worden weergegeven in de tabel onder het gedeelte Shared Folder (Gedeelde map).  Dit betekent dat uw map nu klaar is om te worden gedeeld.
 
U moet de volgende procedure uitvoeren om op een computer in uw netwerk toegang te krijgen tot uw gedeelde USB-opslagapparaat:

Mapping een Network Drive

Mapping a Network Drive (Een netwerkstation mappen) maakt een verbinding tot stand met een drive die fysiek niet op uw computer is aangesloten, zodat u toegang heeft tot de inhoud ervan.  De drive wordt weergegeven zodra Network Drive-mapping is uitgevoerd op een specifieke computer.  Deze functie is momenteel alleen beschikbaar in Windows en Mac-besturingssystemen.


BELANGRIJK:  Voordat u begint met het mappen van uw netwerkstation, moet u:
  • Zorg ervoor dat u al uw IP-adres van uw router heeft geïdentificeerd voordat u de mapping heeft gemaakt (het IP-adres van de USB-opslag en die van de router zijn hetzelfde).  Het standaard IP-adres van de Linksys routers is 192.168.1.1.  Voor meer informatie over het identificeren van het IP-adres van uw router, klik hier.
  • Als u bent aangesloten op een Network Attached Storage (NAS), moet u het IP-adres weten.  Standaard is het IP-adres van een Linksys Network Attached Storage ingesteld op 192.168.1.77.
OPMERKING:  Een Windows XP computer is hier als voorbeeld gebruikt.  Voor instructies over het mappen van een drive op de meest recente besturingssystemen klik hier.

Stap 1:
Ga naar Start > My Computer.

Stap 2:
Klik op Tools (Hulpprogramma) en selecteer Map Network Drive... (Netwerkstation mapping...).

 

Stap 3:
Specificeer een beschikbare Drive letter (A tot Z) voor uw gedeelde USB-opslagapparaat in het scherm Map Network Drive (Netwerkstation mapping) en voer de route van het station in het veld Folder (Map).

 

OPMERKING:  In dit voorbeeld is, "\\192.168.1.11\Everyone" gebruikt waar 192.168.1.11 staat voor het IP-adres van de router en Everyone is de Display Name (Schermnaam) gespecificeerd in Stap 2 onder Creating Share (Shares aanmaken).

SNELLE TIP:  Als uw Linksys router en computer dezelfde Workgroup naam hebben, kunt u ook de Browse (Bladeren) knop gebruiken om te zoeken naar uw gedeelde USB-opslagapparaat en deze selecteren.

Stap 4:
Als u klaar bent om verder te gaan klikt u op de knop Finish (Voltooien).

OPMERKING:  Als u wilt dat uw gedeelde USB-opslagapparaat na het herstarten of opnieuw opstarten van uw computer beschikbaar is, dient u te zorgen dat het selectievakje voor Reconnect at logon (Opnieuw verbinden bij aanmelden) is ingeschakeld.  Deze optie is standaard ingeschakeld.  U kunt ook een powercycle uitvoeren op de router door het netsnoer van de router los te koppelen voor 10 seconden en vervolgens weer aansluiten.

Stap 5:
Als u wordt gevraagd een gebruikersnaam en een wachtwoord in te voeren om toegang te krijgen tot uw Network Drive (Netwerkstation).  Kunt u inloggen als admin of guest.  Eenmaal klaar klik op OK.

OPMERKING:  Beheeraccounts hebben lees- en schrijftoegang, terwijl gastaccounts alleen toegankelijk zijn voor lezen.  Klik hier om meer te leren over de inloggegevens in elke groep.
 

Stap 6:
U heeft nu toegang tot uw gedeelde opslagapparaat en kunt dit gebruiken als elk ander station op uw computer.  Herhaal de bovenstaande stappen op andere computers die u toegang wilt geven tot uw USB-opslagapparaat.
 

OPMERKING:  Voor meer instructies over hoe u een Network Drive of een netwerk oplsagapparaat kunt mappen voor Windows Vista®, 7, en Mac OS X®, klik hier.  U kunt ook hier klikken voor meer informatie over hoe u een drive op uw Linksys Smart Wi-Fi Router kunt mappen.

OPMERKING:  Als u de inhoud van uw USB-opslagapparaat op een later tijdstip wilt openen, gaat u naar Start > My Computer (Deze computer) en dubbelklikt u op uw USB-opslagapparaat in het gedeelte Network Drives (Netwerkstations).

Als uw computer geen verbinding maakt met een netwerkmap, probeer dan verbinding te maken met een andere computer die toegang heeft tot uw netwerkstation.

Als u problemen ondervindt waarbij u uw router opnieuw moet opstarten om opnieuw te kunnen aansluiten, wordt een firmware-upgrade aanbevolen.  Voor meer informatie klik hier als u gebruik maakt van Linksys Connect of hier voor handmatige upgrade instructies.  Als u gebruik maakt van een Linksys Smart Wi-Fi Router klik hier.


Gerelateerde artikelen:

De FTP-server functie configureren via Linksys cloud account
Tips voor het aansluiten en configureren van uw netwerkprinter

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken