text.skipToContent text.skipToNavigation

Powerline Fast Ethernet adapters resetten (Opnieuw instellen)

U moet de Linksys Powerline-adapter resetten als u de fabrieksinstellingen van het apparaat wilt herstellen.

In de volgende situaties kan het nodig zijn om de adapter te resetten:

i. U krijgt geen toegang tot de webgebaseerde instellingenpagina omdat u het wachtwoord bent vergeten of kwijt bent.
ii. Nadat u een firmware-upgrade hebt uitgevoerd, krijgt u nog steeds geen toegang tot internet.
iii. De computer kan geen geldig IP-adres verkrijgen van de router.
iv. Het voedingslampje knippert.

BELANGRIJK: Als u de fabrieksinstellingen van het Powerline-apparaat herstelt, worden alle vorige instellingen verwijderd. Ook wordt de internetverbinding van de apparaten die zijn aangesloten op uw tweede Powerline-apparaat verbroken als u een reset uitvoert.

Er zijn drie (3) manieren waarop u uw Powerline-adapters kunt resetten:

OPMERKING: Zorg dat uw apparaat is ingeschakeld voordat u de reset uitvoert.

Hardwarematige reset
Linksys Powerline AV-hulpprogramma
Via de webgebaseerde instellingenpagina (alleen PLW400)

OPMERKING: Maak voordat u de PLW400 reset een back-up van de configuratie, zodat u na het resetten de instellingen direct kunt herstellen, zonder het hele configuratieproces te hoeven doorlopen. Voer daarvoor de volgende stappen uit:

Stap1:
Open de webgebaseerde instellingenpagina van de range extender. Klik hier voor instructies.

Stap2:
Klik in het subtabblad Management (Beheer) op de knop Backup Configurations (Back-up maken van configuraties) en daarna op Save Settings (Instellingen opslaan).

OPMERKING: Alleen de Linksys PLW400 heeft de functie Reset via de webgebaseerde instellingenpagina.

Hardwarematige reset

Stap 1:
Houd de resetknop gedurende 10 seconden ingedrukt met behulp van een puntig voorwerp.

OPMERKING: De locatie van de resetknop kan variëren naargelang het model van het apparaat. In dit voorbeeld gebruiken we de Linksys PLW400. De resetknop bevindt zich op het linkerpaneel van het apparaat.

Stap 2:
Controleer de LED's van uw Powerline-adapter; deze zouden moeten knipperen.

OPMERKING: Om de internetverbinding van uw computers of apparaten te herstellen houdt u de knop HomePlug Simple Connect (HomePlug voor eenvoudig verbinding maken)  van uw Powerline-apparaten ten minste één (1) seconde ingedrukt. De Powerline-LED's beginnen te knipperen en branden na een paar seconden constant.

Linksys Powerline AV-hulpprogramma

Stap 1:
Klik op het icoon LInksys Powerline AV Utility  .

Stap 2:
Klik op het tabblad Administrator (Beheerder).

Stap 3:
Klik op Restore (Herstellen).

Stap 4:
Een melding dat resetten van uw Powerline Fast-ethernetadapters enkele minuten in beslag zal nemen, verschijnt op het scherm. Klik op Yes (Ja) om verder te gaan.

Als u de internetverbinding van uw computers of apparaten wilt herstellen, houdt u de knop HomePlug Simple Connect (HomePlug voor eenvoudig verbinding maken)  van uw Powerline-apparaten ten minste één (1) seconde ingedrukt. De Powerline-LED's beginnen te knipperen en branden na een paar seconden constant.

Via de webgebaseerde instellingenpagina (alleen PLW400)

Stap 1:
Open de webgebaseerde instellingenpagina van de Powerline-adapter. Klik hier voor instructies.

Stap 2:
Klik op het tabblad Administration (Administratie) > subtabblad Factory Defaults (Fabrieksinstellingen) en vervolgens op de knop Restore Factory Defaults (Fabrieksinstelingen terugzetten).

De fabrieksinstellingen van uw Powerline-adapter zijn nu hersteld.

Als u de configuratie-instellingen wilt herstellen, klikt u op de knop Restore Configurations (Configuraties herstellen) in het subtabblad Management (Beheer) en vervolgens op Save Settings (Instellingen opslaan).


Verwant artikel:

Installeren van Powerline Fast-ethernetadapters

Was dit artikel nuttig?

Aanvullende vragen?

Opnieuw zoeken