De Linksys Smart Wi-Fi router configureren met de OpenVPN Server functie

Wat is OpenVPN en waar wordt het voor gebruikt?
 
OpenVPN is een functie van de Linksys Smart Wi-Fi Routers (WRT3200ACM, WRT1900AC, WRT1900ACS en WRT1200AC) waarmee de klanten toegang krijgen tot hun thuisnetwerk met gebruik van OpenVPN-client.  Het voegt een eenvoudige server toe en een gemakkelijke client installatie ervaring voor een thuis router met Virtual Private Network (VPN) oplossing en een extra beveiliging, zonder veel technische instelling.
 
Om deze functie te gebruiken zorg ervoor dat u het volgende heeft:

 
 • Zorg ervoor dat u de clientsoftware OpenVPN downloaden en installeren op uw apparaat.  Klik hier om de software te downloaden op uw Windows®- of Mac®-computer, Android™ of iOS®-apparaat.
 • Zorg ervoor dat uw router de nieuwste firmware heeft die ondersteuning biedt voor OpenVPN.
BELANGRIJK:  De OpenVPN Server functie is uitgeschakeld als uw router is ingesteld in Bridge Mode.
 
Stap 1:
U moet eerst lokaal inloggen lokaal met behulp van http://192.168.1.1 en klik op Local Access (Lokale toegang).  Typ in het beheerders wachtwoord van uw router in.
 
Stap 2:
Klik op OpenVPN Server op het Linksys Smart Wi-Fi Tools navigatiemenu.
 
User-added  image
 
Stap 3:
Zet OpenVPN Server naar ON (Aan).
 
User- added image
 
Stap 4:
Onder de sectie Configure OpenVPN Settings (Configureer OpenVPN instellingen) klik op Edit (Bewerken).
 
User-added image
 
SNELLE TIP:  Vink het selectievakje Allow remote access to this page (Externe toegang tot deze pagina) aan, als u dit hulpprogramma wilt gebruiken als u extern bent aangesloten met behulp van de cloud met gebruik van www.linksyssmartwifi.com.
 
User-added image
 
Stap 5:
Onder de sectie Server Address (Server adres), selecteer IP Address X.X.X.X (IP-adres X.X.X.X) of Existing DNS name (Bestaande DNS naam).

 
 • IP Address x.x.x.x - Dit is het WAN IP-adres van de router en dit zou reeds al ingevuld moeten zijn als uw router online is.  U kunt de Port, Protocol, en IP Address Range (Poort, protocol en IP-adres) subnet veranderen indien dit nodig is.  
OPMERKING:  Het OpenVPN instellingen subnet moet anders zijn dan het subnet van de router, om conflicten te vermijden wanneer u toegang zoekt met uw VPN-client.
 
 
User-added image
 
 • Existing DNS name (Bestaande DNS-naam) – Als u een volledig gekwalificeerde DNS-server naam heeft, voer deze in.  Vervolgens, verander de Port, Protocol, en IP Address Range subnet (Poort, protocol en IP-adres extender) indien dit nodig is.
 
User-added  image
 
SNELLE TIP:  Uw DNS server naam kan een maximaal 255 tekens hebben en moet een geldige hostnaam zijn, zoals gedefinieerd in RFC 952 en RFC 1123, paragraaf 2.1:
 
 • Elk afzonderlijk label binnen de hostnaam (gescheiden door '.') moet tussen 1 en 63 karakters zijn
 • Geldige tekens zijn: [a-z], [A-Z], [0-9], '-'
 • Eerste teken moet zijn een letter of een nummer
 • Het laatste teken kan niet een '-'
Stap 6:
Klik op Save (Opslaan).
 
User-added image
 
Stap 7:
Onder de sectie Manage OpenVPN Users (Beheer OpenVPN gebruikers) en klik op Edit (Bewerken) en vervolgens op + Add User (+ Gebruiker toevoegen).
 
User- added image
 
Stap 8:
Maak de profielen aan door de Username (Gebruikersnaam) en Password (Wachtwoord) voor elke gebruiker in te typen.  Dit zijn de inloggegevens die nodig zijn voor de toegang tot uw netwerk via de OpenVPN applicatie.
 
BELANGRIJK:  Dit is nodig als u aan andere mensen toegang gaat verlenen aan uw thuisnetwerk of netwerk achter de router met behulp van de OpenVPN functie.  Als u als de beheerder de OpenVPN-functie gebruiken moet, moet u een gebruikersnaam en wachtwoord voor u zelf aanmaken.  De gebruikersnaam en wachtwoord moet zijn:

 
 • 8-64 tekens
 • Gebruikersnaam en wachtwoorden kunnen alfanumeriek, onderstrepingsteken (_), streepje (-), punt (.) of op symbool (@) zijn  
 
User-added image
 
BELANGRIJK:  U kunt maximaal 25 profielen voor uw netwerk aanmaken; u kunt alleen maximaal vijf (5) verbindingen met de router maken.  Wanneer het maximumaantal is bereikt, ziet u een bericht Max number of users reached (Maximum aantal gebruikers bereikt).
 
User-added image
 
SNELLE TIP:  Als u een gebruiker wenst te verwijderen van verbinding maken met uw netwerk, klikt u op de X knop naast het profiel van de gebruiker.
 
Stap 9:
Klik op Save (Opslaan).
 
User-added image
 
Stap 10:
Onder de sectie Configure OpenVPN Settings (Configureer OpenVPN instellingen) klik op OVPN Profile (OVPN-profiel) om het profiel te downloaden.
 
User-added image
 
U heeft nu met succes uw Linksys router voor OpenVPN geconfigureerd.  U kunt nu het OVPN Profiel (.ovpn file) samen met de gebruikersnaam en het wachtwoord sturen naar elke gebruiker die u wenst toegang te verlenen tot uw thuisnetwerk achter de router.

 
User-added image
 
 
Gerelateerde artikelen:
 
Linksys WRT1900AC en WRT1200AC OpenVPN – Veelgestelde vragen
OpenVPN configureren op uw iOS- apparaat voor uw Linksys Smart Wi-Fi Router
OpenVPN configureren op uw Android™-apparaat voor uw Linksys Smart Wi-Fi Router

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken