Port Range Forwarding configureren met behulp van de Linksys app

De Port Range Forwarding (Doorsturen poortbereik) functie biedt u de mogelijkheid om publieke diensten op uw netwerk in te stellen, zoals web servers, FTP servers, email servers of andere gespecialiseerde internettoepassingen.  Het configureren van de Port Range Forwarding (Doorsturen poortbereik) functie op uw router is eenvoudig gemaakt met behulp van de Linksys app.  U kunt zelfs port range forwarding van uw router op afstand instellen.

Dit artikel zal u begeleiden bij het instellen van
Port Range Forwarding (Doorsturen poortbereik) met behulp van de app.  Voordat u begint zorg ervoor dat u het volgende controleert:

 
  • Noteer de poorten die u wilt doorsturen.  Raadpleeg de documentatie van uw product of neem contact op met de fabrikant voor details.
  • Noteer het IP-adres van de client waar u Port Range Forwarding (Doorsturen poortbereik) voor moet configureren.  Statische IP-adressen moet worden toegewezen aan de aangewezen computers of servers voordat u de functie Port Range Forwarding (Doorsturen poortbereik) gebruikt.
OPMERKING:  Stappen en afbeeldingen kunnen variëren, afhankelijk van het besturingssysteem van uw mobiele apparaat en de versie van uw Linksys-app.
 
Stap 1:
Verbind uw mobiele apparaat met de WiFi van uw router en open vervolgens de Linksys-app.

Stap 2:
Voor iOS, tik op Manage Your Wi-Fi (Uw WiFi beheren).  

 
image.png
 
Stap 3:
U wordt gevraagd om in te loggen met uw Linksys cloud account.  Voer de benodigde gegevens in en tik op Log in (Aanmelden).

OPMERKING:  U kunt er ook voor kiezen om in te loggen met het Router Password (Router wachtwoord).

 
image.png
 
Stap 4:
Tik op het Dashboard op het pictogram Menu in de linkerbovenhoek.
 

iOS
 

Android
 

image.png
 

image.png
 
 
Stap 5:
Tik op Advanced Settings > Port Settings (Geavanceerde instellingen > Poortinstellingen).

 

iOS
 

Android
 

image.png
 

image.png
 
 
Stap 6:
Tik op Port Range Forwarding (Doorsturen poortbereik).

 
image.png
 
Stap 7:
Tik op Add a rule (Regel toevoegen).
 
image.png
 
Stap 8:
Vul in de gegevens voor de Rule Name, Start Port, End Port, Device IP Address (Naam van regel, Begin poort, Eind poort, IP-adres van apparaat).  Selecteer vervolgens uw optie voor Protocol
 
User-added image

OPMERKING:  U kunt ook tikken op Select a device (Selecteer een apparaat) om een client, die al op uw netwerk is, te selecteren.
 
Stap 9:
Tik op Save (Opslaan).
 
image.png

SNELLE TIP:  U kunt op de schuifknop tikken om de Rule (Regel) die u heeft geconfigureerd te activeren of deactiveren.
 
U heeft nu met succes de Port Range Forwarding (Doorsturen poortbereik) functie op uw router geconfigureerd.


Gerelateerde artikel:

Single Port Forwarding configureren met behulp van de Linksys-app

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken