De WiFi-instellingen van uw router wijzigen met behulp van de Linksys-app

Het beveiligen van uw WiFi is cruciaal, en de Linksys-app vereenvoudigt het wijzigen van uw instellingen voor extra gemak.

Wanneer u uw WiFi-instellingen wijzigt, zullen uw apparaten kort de verbinding met de router verbreken. Zodra de wijzigingen zijn aangebracht, moet u uw apparaten opnieuw verbinden met de bijgewerkte instellingen.

De onderstaande stappen en afbeeldingen kunnen enigszins afwijken, afhankelijk van het besturingssysteem van uw mobiele apparaat.


1. Verbind uw mobiele apparaat met de WiFi van uw router en open vervolgens de Linksys-app.

2. Voor iOS, tik op Manage Your Wi-Fi (Uw WiFi beheren). Voor Android, tap Log in (Inloggen).

 
iOSAndroid
sf203471-001_en_v8sf203471-002_en_v8
3. U krijgt een prompt om u aan te melden met uw Linksys cloud-account. Voer gewoon de vereiste inloggegevens in en tik op Log in (Inloggen).

Als alternatief heeft u de mogelijkheid om in te loggen met Router Password (Router wachtwoord) op iOS of Use Admin Password (Gebruik beheerderswachtwoord) op Android.
 
iOSAndroid
sf203471-003_en_v8sf203471-004_en_v8
4. Tik op het menupictogram in de linkerbovenhoek van het dashboard.
 
iOSAndroid
sf203471-005_en_v8sf203471-006_en_v8
 
5. Tik op Wi-Fi Settings (WiFi instellingen).
 
iOSAndroid
sf203471-007_en_v8sf203471-008_en_v8
6. Tik op het veld die u wilt wijzigen en tik vervolgens op Save (Opslaan) als u gereed bent. Wacht totdat de instellingen succesvol zijn opgeslagen en indien nodig sluit alle draadloze apparaten aan.

De opties verschillen per model.

 
image.png

De sectie Advanced Wi-Fi Settings (Geavanceerde WiFi-instellingen) op elke netwerk band stelt u in de mogelijkheid om andere instellingen te configureren, zoals Security Type, Wi-Fi Mode, Channel width, Channel en Broadcast SSID (Beveiligings type, WiFi Mode, Kanaal breedte, Kanaal en Broadcast SSID). Elke keer als u wijzigen aanbrengt, zorg ervoor dat u op Save (Opslaan) tikt om de instellingen door te voeren. Zoniet, druk dan op Cancel (Annuleren) om de wijzigingen te beëindigen. 

Sommige apparaten ondersteunen DFS niet. Ze zullen uw 2,4 GHz-radio moeten gebruiken in plaats van de 5 GHz-radio. Zorg ervoor dat uw apparaten DFS ondersteunen en over de nieuwste updates beschikken.

 
image.png

Voor Wi-Fi® 6E Linksys-routers ziet u Multiple selection (Meerdere selectie) als de enige optie voor Security Type (Beveiligingstype). U kunt wijzigingen aanbrengen via de LinksysSmartWiFi.com-pagina voor het oplossen van problemen.

image.png

U zou nu met succes de Wi-Fi-instellingen van uw router moeten hebben gewijzigd met behulp van de Linksys-app.


Meer informatie:

Overzicht van de functie Wi-Fi-instellingen op de Linksys-app voor mesh-systeem

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken