Hoe een onderbreking plannen met de functie Ouderlijk toezicht

Met de functie Parental Controls (Ouderlijk toezicht) kunt u een schema maken om de internettoegang voor een apparaat op een bepaalde tijd en dag te blokkeren. U kunt ook meerdere schema's voor een apparaat maken. Er zijn geen beperkingen. Volg hiervoor de onderstaande instructies:
Instructies:

1. Log in op de Linksys-app.

2. Tik op Parental Controls (Ouderlijk toezicht) op het dashboard of tik op het menupictogram in de rechterbovenhoek en tik vervolgens op Parental Controls (Ouderlijk toezicht).

 
iOSAndroid™
sf243547-001_en_v7.pngsf243547-002_en_v7.png
 
iOSAndroid
sf243547-003_en_v7.pngsf243547-004_en_v7.png

3. Tik op Control a Device (Een apparaat beheren) als u Parental Controls (Ouderlijk toezicht) niet heeft ingesteld.

sf243547-005_en_v7.png

Als u al Parental Controls (Ouderlijk toezicht) op één of meer apparaten heeft, tikt u op Add a device (Een apparaat toevoegen).

sf243547-006_en_v7.png

4. Selecteer een apparaat.

sf243547-007_en_v7.png

5. Tik op Schedule a Pause (Een onderbreking plannen).

sf243547-008_en_v7.png

6. Selecteer de dagen, met een begintijd (Pause at)((Pauze om)) en eindtijd (Resume at) ((Hervat om)), waarop u de internettoegang wilt blokkeren, en tik vervolgens op Save (Opslaan). Zorg ervoor dat de routertijd onderaan correct is; anders tikt u op Edit (Bewerken) om de juiste tijd in te stellen. Wanneer u hierom wordt gevraagd, kunt u een andere tijd instellen of de huidige routertijd behouden.


sf243547-009_en_v7.png

7. Controleer uw schema. Als u wijzigingen wilt aanbrengen, tikt u op het schema dat u wilt bewerken.

sf243547-010_en_v7.png

8. Tik op de terug pijl. U ziet nu een oranje balk die de geplande pauze aangeeft. Internet pauzeert bijvoorbeeld om 20.00 uur.
 
sf243547-011_en_v7.png

9. Het apparaat en de tijd van de pauze verschijnen in de lijst Parental Controls (Ouderlijk toezicht).

sf243547-012_en_v7.png

Het verschijnt ook op het Android-dashboard. In dit gedeelte worden de eerste paar clients met instellingen voor Parental Controls (Ouderlijk toezicht) weergegeven.


sf243547-013_en_v7.png
Een schema bewerken

1. Tik op een bestaand apparaat in de lijst Parental Controls (Ouderlijk toezicht).


sf243547-014_en_v7.png

2. Tik op Schedule a Pause (Een onderbreking plannen).

sf243547-015_en_v7.png

3. Selecteer de geplande tijd die u wilt bewerken (als er meer dan één schema verschijnt), breng uw wijzigingen aan en tik vervolgens op Save (Opslaan).

sf243547-016_en_v7.png

U kunt ook op Add internet schedule (Internetschema toevoegen) tikken om nog een schema voor dezelfde client aan te maken. Zodra u zich in de bewerkingsmodus bevindt, heeft u de mogelijkheid om een vorig schema te selecteren, het bestaande schema te bewerken of een schema te verwijderen. Zorg ervoor dat u op Save (Opslaan) tikt om de wijzigingen toe te passen.

sf243547-017_en_v7.png


Meer informatie:

Hoe u de internettoegang kunt pauzeren met de functie Ouderlijk toezicht

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken