De Linksys WRT32X installeren

De Linksys WRT32X AC3200 Dual-Band Wi-Fi Gaming Router met Killer Prioritization Engine gebruikt de Killer ™ Prioritization Engine om de beste routeringsoplossing voor thuis te bieden voor serieuze online gaming. Het is gebouwd met hardware van het hoogste niveau voor de snelste bekabelde en draadloze snelheden voor uw netwerk.

Dit artikel beschrijft hoe u de Linksys WRT32X installeert met behulp van een computer, tablet of smartphone.

Voordat u begint:

 
  • Zorg ervoor dat de internetverbinding van uw internet service provider (ISP) werkt.
  • Als u uw bestaande router vervangt, zorg er dan voor dat u deze loskoppelt en verplaatst.
  • Zorg ervoor dat u de nieuwe Linksys standaard Wi-Fi instellingen heeft.  De standaard Wi-Fi naam (SSID) en Wi-Fi wachtwoord van de router bevinden zich aan de onderkant van de router.
  • Als u een DSL-verbinding heeft, kunt u uw gebruikersnaam en wachtwoord voor DSL gebruiken.
Stap 1:
Identificeren en bereid uw apparatuur voor installatie. 
 
  • Modem only:  Heeft u een aparte modem en zelfstandige router, koppel los en verwijder uw oude router.  Powercycle uw modem.
  • Modem-Router:  Heeft u een modem-router (all-in-one), laat deze aangesloten.
Stap 2:
Sluit de antennes aan op uw router terwijl deze is UIT geschakeld.

Stap 3:
Sluit een Ethernet-kabel aan op de internetpoort van de router.  Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel aan op de modem.  Schakel de router IN en wacht tot het lampje solide is.  Klik hier voor meer informatie over het gedrag van het lampje op router.

Stap 4:
Als u een mobiel apparaat gebruikt, maakt u verbinding met de standaard Wi-Fi van de router (LinksysXXXXX, waarbij XXXXX staan voor de laatste vijf cijfers van het serienummer van de router).  Voer het standaard Wi-Fi-wachtwoord in dat zich op het label onder de router bevindt.

OPMERKING:  Als u een computer gebruikt die hardwired is, sluit u een Ethernet-kabel aan op een genummerde poort op de router en sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de computer.

Stap 5:
Open een browser en voer in “http://myrouter.local” of
"192.168.1.1" in de adresbalk en druk op Enter.

U zou nu het welkomstscherm van de Installatie wizard moeten zien.
 
User-added image

Stap 6:
Klik of tik op Next (Volgende) om de Installatie wizard te starten.
 
User-added image

OPMERKING:  Klik of tik op skip setup (Installatie overslaan) om handmatig de router te configureren.  Voor instructies klik hier.

Stap 7:
Lees de Terms and Conditions (Algemene Voorwaarden) en scroll naar beneden om op Agree (Akkoord) te klikken of te tikken.
 
User-added image

Stap 8:
Scroll naar beneden om op Next (Volgende) te klikken of te tikken.

Stap 9:
De wizard verifieert uw internetverbinding.
 
User-added image
 
Als er een DSL-verbinding is gedetecteerd, wordt u gevraagd om uw DSL-inloggevens.
 
User-added image

Voer in uw DSL inloggegevens en klik of tik op Next (Volgende).

OPMERKING:  Als de wizard te allen tijde geen verbinding detecteert en de probleemoplossingstap niet opgelost is, klikt of tikt u op I’d rather continue without an internet connection (Ik zou liever doorgaan zonder internetverbinding) wanneer deze optie is voorzien om de wizard zonder een internetverbinding te voltooien.  Na de installatie kunt u inloggen op de router en uw internetverbinding handmatig configureren.  Voor instructies klik hier.

Stap 10:
De wizard zal controleren of er updates beschikbaar zijn voor de router.  Klik of tik op Next (Volgende).
 
User-added image

Stap 11:
Creëer uw Wi-Fi Name (Wi-Fi Naam) en Password (Wachtwoord).
 
User-added image
 
OPMERKING:  Standaard heeft uw 2,4 GHz en 5 GHz dezelfde Wi-Fi naam en wachtwoord.  Als u elke instelling wilt aanpassen, klikt of tikt u op Give my Wi-Fi bands different names (Andere namen aan mijn Wi-Fi-bands geven).
 
Stap 12:
Creëer uw een Admin Password (Beheerderswachtwoord) voor uw router en een Admin Password Hint (optionele hint voor het beheerderswachtwoord).  Klik of tik op Next (Volgende).
 
User-added image

Stap 13:
Sluit aan op de nieuwe Wi-Fi naam op uw computer of mobiele apparaat en klik of tik vervolgens op Next (Volgende).
 
User-added image

User-added image

OPMERKING:  Als u een computer gebruikt die aan de router is aangesloten, klikt of tikt u op Next (Volgende).  Als u een draadloos apparaat gebruikt, wordt de Next (Volgende) knop beschikbaar zodra uw computer is verbonden met de nieuwe Wi-Fi-naam.
 
Stap 14:
Voer in uw Email Address (E-mail-adres) om uw router te registreren.  Klik of tik op Next (Volgende).
 
User-added image

OPMERKING:  U kunt ook klikken of tikken op Continue without registering (Doorgaan zonder te registreren) om uw product later te registeren.

Stap 15:
Klik of tik op Done (Gereed) om het scherm te sluiten.
 
User-added image

U heeft nu uw Linksys WRT32X router geïnstalleerd.  Voor meer informatie over het installeren van uw Guest Access (Gastentoegang) klik hier.


Gerelateerde video's:


Wat is de Killer Prioritization Engine van de Linksys WRT32X (VIDEO)
De Wi-Fi-instellingen van de Linksys WRT32X wijzigen (VIDEO)
De beheerderswachtwoord van de Linksys WRT32X wijzigen (VIDEO)

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken