Overzicht van het Linksys WRT32X Dashboard

 Toegang tot de Linksys WRT32X AC3200 Dual-Band Wi-Fi Gaming Router met Killer Prioritization Engine -webinterface laat u toe om uw router instellingen te wijzigen of te configureren.  De webinterface van de router beschikt over een Dashboard waarmee u de status van uw netwerkverkeer- en Wi-Fi-netwerk, het aantal van uw aangesloten apparaten kunt zien en eventuele Port Forwarding configureert op de router.

Dit artikel zal u voorzien van een overzicht van het Dashboard van uw Linksys WRT32X.  Om te weten te komen hoe u toegang krijgt tot het Dashboard klik hier.
 
User-added image
 
Dashboard AfbeeldingBeschrijving en afbeelding


Log out

De Log out knop bevindt zich op de bovenste meest rechtse hoek.
 
User-added image


Restart Router

De Restart Router knop bevindt zich op de bovenste rechtse hoek.
 
User-added image


Network Traffic

De sectie Network Traffic toont het lokale netwerkverkeer in MBits / s, kBits / s, Mb / s of Gb / s. (Prefix wordt dynamisch veranderd als de waarde meer dan 1000 is.)  Het geeft ook de status van uw internetverbinding weer.

User-added image
 


Speed Test

De snelheidstest geeft de resultaten van de laatste snelheid van de router weer.  Een snelheidstest wordt automatisch uitgevoerd als u voor de eerste keer naar het Dashboard gaat.  Klik op Run Speed Test om een huidige snelheidstest uit te voeren.
 
User-added image

Voor meer informatie over de Speed Test functie van de Linksys WRT32X klik hier.

OPMERKING:  Als uw tijdstempel niet wordt geactualiseerd, ga dan naar Router Administration (Router administratie) en controleer of de juiste Timezone (Tijdzone) is geselecteerd.
 Devices

(Apparaten)


In de sectie Devices (Apparaten) wordt het totale aantal aangesloten draadloze of bedrade apparaten weergegeven.  Het geeft ook uw verbonden Killer Enabled Devices weer, indien aanwezig, evenals de totale hoeveelheid apparaten die Prioritization geconfigureerd zijn.
 
User-added image

Om uw aangesloten apparaten te bekijken, ga naar Devices (Apparaten) in het linker paneel van de webinterface.  Voor meer informatie klik hier.  Om Prioritization (Prioritering) voor uw apparaten te configureren, ga naar Prioritization (Prioritering).  Voor instructies klik hier.
 


Wi-Fi Network

De sectie Wi-Fi Network (Wi-Fi netwerk) geeft uw Wi-Fi naam (Gecombineerd of uniek).  Het geeft ook uw Guest network name (Naam van het gastnetwerk) weer (indien ingeschakeld).
 
User-added image

User-added image
Met Guest network (Gastnetwerk ingeschakeld)

Om uw Wi-Fi Netwerk te configureren ga naar Wi-Fi Settings (Wi-Fi instellingen).  Voor instructies klik hier.  Voor meer informatie over het instellen van de Guest Access (Gastent toegang) klik hier.

OPMERKING:  Standaard is Guest Access (Gastentoegang) UIT geschakeld.
 


Port Forwarding

De sectie Port Forwarding toont een overzicht van uw port forwarding-instellingen (indien geconfigureerd).

Klik op Add/Edit Rules (Regel toevoegen/bijwerken) om port forwarding te configureren of ga naar Advanced Settings > Port Forwarding (Geavanceerde instellingen > Port Forwarding).  Voor meer informatie klik hier.
 
User-added image


Network Storage

Wanneer een USB-drive is aangesloten, wordt Network Storage (Netwerk opslaan) op het dashboard weergegeven.
 
User-added image

Voor informatie over het instellen van de Network Storage (Netwerk opslag) functie van uw router klik hier.
 

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken