Het oplossen van langzame Wi-Fi en snelheid testresultaat na de eerste installatie in Linksys WRT32X

Tijdens de eerste installatie, draait de Linksys WRT32X AC3200 Dual-Band Wi-Fi Gaming Router met Killer Prioritization Engine discreet een snelheidstest om te bepalen hoeveel snelheid moet worden toegewezen aan uw prioritaire apparaten.  Als het resultaat aanzienlijk verschilt met uw vermeende internet snelheid, krijgt u misschien niet de beste prestaties uit uw Linksys WRT32X.

OPMERKING:  Als u de snelheidstest vanuit het dashboard uitvoert, worden alleen resultaten weergegeven.  Het zal niet de noodzakelijke wijzigingen in de Prioriterings-motor maken.  De snelheidstest MOET worden gedaan op de Prioritisatie pagina om Priority Baseline readings (Prioritization basislijn metingen) te veranderen.

Om dit op te lossen volg de onderstaande stappen.

Stap 1:
Open de web interface van uw router.  Klik hier voor instructies.
 
Stap 2:
Op de web interface, klik op Prioritization (Prioritering).
 
User-added image
 
Stap 3:
Klik op de snelheid waarde om Fine tune your speed (Fine-tunen van uw snelheid) te openen. In het onderstaande voorbeeld is de snelheidswaarde 988kbps.
 
User-added image
 
User-added image

Stap 4:
Klik eerst op Run Speed Test.  Als het resultaat lager is dan uw internet snelheid, klik dan op Use manually entered speed (Gebruik handmatig ingevoerde snelheid).
 
User-added image
 
Stap 5:
Voer de waarden van uw iInternet Service Provider (ISP) in Mbits/s in voor Download en upload.  Klik vervolgens op Save (Opslaan).
 
OPMERKING:  Als u onzeker bent over uw internetsnelheidswaarden, kunt u contact opnemen met uw internetprovider.  Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat deze nummers nauwkeurig zijn om optimaal gebruik te maken van de functie voor prioritering van het apparaat.
 
User-added image

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken