Overzicht van de functie Wi-Fi-instellingen op de Linksys-app voor mesh-systeem

Dit artikel geeft een overzicht van de functie Wi-Fi Settings (Wi-Fi-instellingen) in de Linksys-app voor Linksys Intelligent Mesh.

Om de instellingen te configureren, tikt u op het menupictogram en selecteert u Wi-Fi Settings (WiFi-instellingen).


image.png
Overzicht
 
InstellingBeschrijving
Wi-Fi Name and Wi-Fi Password
(WiFi naam en WiFi Wachtwoord)

 

Geeft uw WiFi-inloggegevens weer. Tik op elk veld om wijzigingen aan te brengen. Tik op het pictogram Share (Delen) om uw WiFi-inloggegevens te delen via sms, e-mail of kopiëren naar een klembord.
Advanced Wi-Fi Settings
(Geavanceerde WiFi-instellingen)

 

image.png

Security Type (Beveiligingstype)

Tik hier om wijzigingen aan te brengen in uw beveiligingsinstellingen. Opties zijn WPA/ WPA2 Mixed Personal (WPA2/WPA-gemengd Personal), WPA2 Personal of Open. Het standaard beveiligingstype (WPA2™ Personal) wordt aanbevolen.


Wi-Fi Mode

Mixed (Gemengd)-mode is de enige optie die wordt ondersteund.


Channel Finder 

Het selecteert automatisch het beste kanaal om congestie en interferentie met andere WiFi-signalen op te lossen via deze functie.

WiFi-signalen worden op meerdere kanalen uitgezonden. De Channel Finder onderzoekt elk node in uw mesh-systeem om het kanaal met de minste hoeveelheid verkeer te vinden.


image.png

Alle apparaten worden tijdens de scan tijdelijk losgekoppeld.

Als er betere kanalen worden gevonden, brengt de Channel Finder de wijzigingen voor u aan.


image.png

Als u echter al de beste kanalen gebruikt, wordt het volgende bericht weergegeven:

image.png

Als uw WiFi-kanalen zijn geoptimaliseerd, kunt u op Technical details (Technische details) tikken om de nieuwe kanalen te bekijken.

Bijvoorbeeld, op het Office-node ging de 2,4 GHz-radio van kanaal 2 naar kanaal 11 en de 5 GHz-radio veranderde niet.  Het bepaalt automatisch welke kanalen moeten worden gewijzigd op basis van de Received Signal Strength Indicator (RSSI) van uw omgeving.


image.png

Als uw WiFi-kanalen niet zijn geoptimaliseerd, worden in plaats daarvan kanaaldetails weergegeven zoals hieronder:

User-added image

 
Connect a Device with WPS
(Verbind een apparaat met WPS)

 

Met Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) kunt u eenvoudig WPS-ondersteunde apparaten verbinden met uw WiFi zonder handmatig beveiligingsinstellingen te configureren. Om toegang te krijgen tot deze functie, ga naar Wi-Fi Settings > Connect a Device With WPS (Wi-Fi-instellingen > Een apparaat verbinden met WPS) met WPS en zet de schakelaar UIT of AAN om het uit of in te schakelen.

Tik op Connect (Verbinden) om een apparaat toe te voegen. U heeft 2 minuten om op de WPS-knop op uw apparaat te drukken om deze met uw WiFi te verbinden. Als u verbinding wilt maken met een pincode of als uw apparaat om een WPS-pincode van een router vraagt, tikt u op Use a pin (Pincode gebruiken). 


image.png

Met de nieuwste firmware van Linksys WHW03 is WPS standaard uitgeschakeld. Om deze functie te gebruiken, moet u deze eerst inschakelen.

Er is geen externe knop op de Linksys WHW03. De WPS-functie wordt geconfigureerd via de Linksys-app.

 

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken