text.skipToContent text.skipToNavigation

Overzicht van de wifi-instellingen functie op de Linksys app voor Velop

User-added image

Dit artikel biedt een overzicht van de functie Wi-Fi Settings (Wifi-instellingen) in de Linksys-app voor Velp.

OPMERKING:  De instellingen kunnen worden geconfigureerd door op het pictogram Menu te tikken en Wi-Fi Settings (Wifi-instellingen te selecteren.


User-added image
Overzicht

 
InstellingBeschrijving

Wi-Fi Name & Wi-Fi Password
(Wifi naam & Wifi Wachtwoord)

Geeft uw Wifi-inloggegevens weer.  Tik op het veld om wijzigingen aan te brengen.

Advanced Wi-Fi Settings
(Geavanceerde Wifi-instellingen)

User-added image

Security Type (Beveiligingstype)

Tik hier om wijzigingen aan te brengen in uw beveiligingsinstellingen.  Opties zijn WPA/ WPA2 Mixed Personal, WPA2 Personal of Open.  Het standaard beveiligingstype (WPA2™ Personal) wordt aanbevolen.


Wi-Fi Mode

Mixed mode is de enige optie die wordt ondersteund.


Channel Finder 

Velop selecteert automatisch het beste kanaal om congestie en interferentie met andere Wifi-signalen via deze functie op te lossen.


Wifi-signalen worden uitgezonden op meerdere kanalen.  De Channel Finder onderzoekt elke node in uw Velop-systeem om het kanaal met de minste hoeveelheid verkeer te vinden.

User-added image

OPMERKING:  Alle apparaten worden tijdens de scan tijdelijk losgekoppeld.

Als er betere kanalen worden gevonden, brengt de Channel Finder de wijzigingen voor u aan.


User-added image

Als u echter al de beste kanalen gebruikt, wordt het volgende bericht weergegeven:

User-added image

Als uw wifi-kanalen zijn geoptimaliseerd, kunt u op Technical details (Technische details) tikken om de nieuwe kanalen te bekijken.

Bijvoorbeeld, op het Office-node ging de 2,4 GHz-radio van kanaal 2 naar kanaal 11 en de 5 GHz-radio veranderde niet.  Het bepaalt automatisch welke kanalen moeten worden gewijzigd op basis van de Received Signal Strength Indicator (RSSI) van uw omgeving.


User-added image

Als uw wifi-kanalen niet zijn geoptimaliseerd, worden in plaats daarvan kanaaldetails weergegeven zoals hieronder:

User-added image
 

Connect a Device with WPS
(Verbind een apparaat met WPS)

Met Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) kunt u eenvoudig WPS-ondersteunde apparaten verbinden met uw Wifi zonder handmatig beveiligingsinstellingen te configureren.  Om toegang te krijgen tot deze functie, ga naar Wi-Fi Settings > Connect a Device With WPS (Wi-Fi-instellingen > Verbind een apparaat) met WPS en zet de schakelaar UIT of AAN om het uit of in te schakelen.

Tik op Connect (Verbinden) om een apparaat toe te voegen.  U heeft 2 minuten om op de WPS-knop op uw apparaat te drukken om deze met uw wifi te verbinden.  Als u verbinding wilt maken met een pincode of als uw apparaat om een WPS-pincode van een router vraagt, tikt u op Use a pin (Een pincode gebruiken).  WPS wordt geconfigureerd via de Linksys-app.  Er is geen externe knop op de node zelf.


User-added image
 

Was dit artikel nuttig?

Aanvullende vragen?

Opnieuw zoeken