text.skipToContent text.skipToNavigation

Overzicht van de Velop Administration functie

User-added image

Gebruik het Network Administration (Netwerkbeheer) scherm om het beheerderswachtwoord van de Velop en de hint te wijzigen, automatische firmware-updates in te schakelen en verschillende ID's (modelnummer, serienummer en IP-gegevens) voor alle nodes te controleren.


User-added image

User-added image

 
ItemBeschrijving

List of nodes
(Lijst met nodes)

Een lijst met nodes wordt weergegeven met de locatienaam die u tijdens de installatie heeft geselecteerd.  Als u afzonderlijke informatie over elke node wilt bekijken of de naam wilt wijzigen, tikt u op een node.
 
  • Serienummer, modelnummer, firmwareversie en IP-adres worden weergegeven per node.
  • Secundaire nodes geven alleen een LAN-IP-adres weer, terwijl een primaire node zowel WAN- als LAN-IP-adressen weergeeft.
  • Als u naar beneden scrolt, toont het secundaire node met welk primaire node het verbonden is.

Primaire Node

De primaire node is de eerste node in de lijst.  Dit is de node dat is verbonden met uw volledige Velop-netwerk.
 
  • Tik op de primaire node om het serienummer, modelnummer en firmwareversie te bekijken.
  • Een primaire node geeft zowel WAN- als LAN-IP-adressen weer.
User-added image
 

Secundaire Node

Alle andere nodes worden beschouwd als secundaire nodes.  Een secundaire node geeft dezelfde informatie weer als de primaire node, behalve het WAN IP-adres.

Onderaan wordt weergegeven met welke primaire node uw secundaire node is verbonden.


User-added image
 

Wachtwoord en hint van Velop wijzigen

Tik hier om de beheerderswachtwoord en hint van uw Velop te wijzigen.

User-added image 
 
  • Het beheerderswachtwoord wordt gedeeld door alle nodes in uw Velop-netwerk.
  • Dit beheerderswachtwoord is handig in het geval dat de cloud niet beschikbaar is.  U kunt nog altijd inloggen op uw Velop-netwerk terwijl de app het lokale beheerderswachtwoord gebruikt.
OPMERKING:  Tijdens het instellen is automatisch een beveiligd wachtwoord aangemaakt.  Het wordt aanbevolen dat u uw beheerderswachtwoord wijzigt.  In het geval dat u om een herstelsleutel wordt gevraagd, bevindt deze zich op het productlabel aan de onderkant van uw node of achterkant (afhankelijk van het model).
 

Automatic Firmware Update
 

Standaard is automatische firmware-update ingeschakeld.

Time Zone
(Tijdzone)

Geeft de huidige tijdzone weer die is ingesteld op Velop.  Tik hier om de tijdzone indien nodig te wijzigen.
 

Diagnostic Information
(Diagnostische gegevens
)
 

Standaard ingeschakeld en draagt bij aan toekomstige verbeteringen.

Handmatig een specifiek probleem melden

Als u feedback over een specifiek probleem wilt geven, kunt u dit melden.

OPMERKING:  De feedback is slechts eenrichtingsrapport.


User-added image
 

IP Details

Dit gedeelte geeft een samenvatting van uw Velop IP-adresgegevens.  Het volgende is read only-informatie.  Als u wijzigingen wilt aanbrengen, gaat u naar Advanced Settings > Internet Settings of Local Network Settings (Geavanceerde instellingen > Internetinstellingen of Lokale netwerkinstellingen).
 
  • Geeft uw type internetverbinding weer
  • Geeft uw WAN IP-adres weer (Release and renew (Vrijgeven en vernieuwen) optie)
  • Geeft een lijst met uw nodes en hun IP-adressen weer
User-added image
 

Restart Velop

Tik om het volledige Velop-netwerk opnieuw te starten.

User-added image
 

Was dit artikel nuttig?

Aanvullende vragen?

Opnieuw zoeken