text.skipToContent text.skipToNavigation

De range expander verbinden met een draadloos netwerk wanneer SSID Broadcast uitgeschakeld is

Als de draadloze-netwerknaam of SSID Broadcast uitgeschakeld is, kunt u de autoconfiguratiefunctie van de range expander niet gebruiken. U kan evenwel nog steeds een draadloze verbinding tot stand brengen door de draadloze instellingen van de range expander aan te passen aan de instellingen van het access point (toegangspunt) of de router waarmee u wilt verbinden.

 

 

 

 

Het controleren van de firmwareversie op de draadloze router of het toegangspunt

 

De Linksys range expander kan enkel verbinden met routers of toegangspunten met specifieke firmwareversies. Als de draadloze router of het toegangspunt niet aan deze vereiste voldoet, zal de expander geen verbinding tot stand kunnen brengen.

 

 

Hieronder vindt u de minimaal vereiste firmware-versies:

 

 •  
   
  WRT54G (alle versies) : firmware minstens versie 2.02.2
WRT54GS (alle versies) : firmware minstens versie 2.07.1 WAP54G (alle versies) : firmware minstens versie 2.07

Voor instructies over het controleren van de firmware versie op een draadloze Linksysrouter of -toegangspunt, klik hier.

  Als uw draadloze router niet over de geschikte firmware beschikt, moet u deze updaten. Voor instructies, klikt u hier. Als uw toegangspunt niet over de geschikte firmware beschikt, moet u deze updaten. Voor instructies, klikt u hier.

   

   

   

  Het controleren van de draadloze instellingen op de router of het toegangspunt

   

   

   

  De range expander en de draadloze router of toegangspunt moeten dezelfde draadloze instellingen hebben om een verbinding tot stand te kunnen brengen.

   Om de huidige draadloze instellingen van uw draadloze router te kennen, klikt u hier. Om de huidige draadloze instellingen van uw toegangspunt te kennen, klikt u hier.

   OPMERKING: Als u een niet-Linksys router of toegangspunt gebruikt, contacteer dan de fabrikant om de draadloze instellingen te krijgen.  

    

   Het configureren van de Linksys draadloze range expander

   Stap 1:
   Open de online configuratiepagina van de range expander. Voor instructies, klikt u hier. OPMERKING: Als u een Mac gebruikt voor het openen van de online configuratiepagina van de router, klikt u hier.

   Stap 2:
   Voer wanneer de online configuratiepagina van de range expander geopend is, de huidige draadloze instellingen van uw draadloze router of toegangspunt in: SSID (de naam van het draadloze netwerk), Channel (kanaal), en Wireless Security (draadloze beveiliging). OPMERKING: Verzeker u ervan dat het bereik van het IP-adres van uw range expander binnen het bereik van het IP-adres van uw router ligt. Bijvoorbeeld, als het IP-bereik van uw router 192.168.1.x is, moet het IP-adres van de range expander binnen het bereik van 192.168.1.x liggen.
   Image

   Image Stap 3:

   Klik op .

   OPMERKING: Als de draadloze beveiliging aan staat, volgt u de stappen hieronder.

    

    

    


   Geactiveerde draadloze beveiliging:

    

    

    

   Stap 1:
   Bij draadloze beveiliging selecteert u Enable (inschakelen) en vervolgens klikt u op Edit Security Settings (beveiligingsinstellingen wijzigen).

    

    

   Stap 2:
   Onder Security Mode (beveiliginsmodus), selecteert u dezelfde draadloze beveiliging, WEP of WPA, als die van uw router of toegangspunt.

   Als WEP-encryptie is ingeschakeld op de router of het toegangspunt, selecteert u dezelfde sleutel, 64 bits of 128 bits, als deze van uw router.

   Image

    

    

   Indien WPA is ingeschakeld op de router of het toegangspuntwordt, selecteert u WPA en geeft u dezelfde sleutel in als deze van de router.

   Image


   Stap 3:

   Klik op .

   Stap 4:

   Klik ten slotte op  op het configuratiescherm.

   Was dit artikel nuttig?

   Aanvullende vragen?

   Opnieuw zoeken