text.skipToContent text.skipToNavigation

Uw switch koppelen aan een andere switch

Via het koppelen van switches kunt u op gemakkelijke wijze meer poorten toevoegen aan een bestaand netwerk. Dit is handig voor het verbinden van twee of meer groepen computers die zich op grote afstand van elkaar bevinden. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u uw switch kunt koppelen aan een andere switch.

i. Switches koppelen met de SE1500, SE2500, SE2800
ii. Switches koppelen met de EZXS55W, EZXS88W, EZXS16W

Switches koppelen met de SE1500, SE2500 of SE2800

Stap 1:
Zorg ervoor dat u alle apparaten die u op de switch aansluit, uitschakelt.

Stap 2:
Sluit een ethernetkabel aan op een van de genummerde poorten op de secundaire switch en sluit het andere uiteinde aan op een computer.

 


OPMERKING: herhaal stap 2 om meer computers aan te sluiten. In dit voorbeeld gebruiken we de SE1500 als secundaire switch.

Stap 3:
Sluit een andere ethernetkabel aan op een van de poorten aan de achterkant van de secundaire switch en sluit vervolgens het andere uiteinde van de kabel aan op een van de poorten aan de achterkant van de hoofdswitch.


Stap 4:
Sluit de meegeleverde netstroomadapter aan op de secundaire switch en schakel de apparaten in.

Stap 5:
Controleer de lampjes aan de voorkant van de switch. De LED's komen overeen met de poort aan de achterkant van de switch.

OPMERKING: een knipperende LED duidt een correct werkende verbinding aan.

Switches koppelen met de EZXS55W, EZXS88W of EZXS16W

Stap 1:
Sluit de meegeleverde netstroomadapter aan op de switch en schakel de apparaten in die hierop zijn aangesloten.

EZXS55W

Stap 2:
Sluit een standaard ethernetkabel aan op de Uplink-poort van de hoofdswitch. Sluit het andere uiteinde van de ethernetkabel aan op de ethernetpoort op de tweede switch.

OPMERKING: in dit voorbeeld hebben we ethernetpoort nummer 1 op de tweede switch gebruikt.


EZXS55W

OPMERKING: sommige switches hebben slimme poorten. Hiervoor hoeft u de Uplink-poort niet te gebruiken. Als uw switch slimme poorten heeft, sluit u de ethernetkabel aan op een ethernetpoort op de hoofdswitch.

Sommige Uplink-poorten worden gedeeld met de gewone poort ernaast. Dit betekent dat u de poort naast de Uplink-poort moet gebruiken wanneer de Uplink-poort bezet is.

Stap 3:
Controleer de LED's op de switch. LED's die overeenkomen met de poort waarop de computer is aangesloten, moeten branden.

OPMERKING: het uiterlijk van het voorpaneel van de switch is afhankelijk van het modelnummer.

EZXS55W


Was dit artikel nuttig?

Aanvullende vragen?

Opnieuw zoeken