text.skipToContent text.skipToNavigation

Een Xbox 360® instellen achter een Linksys-router

De Xbox 360® is slechts een van de vele spelconsoles die momenteel op de markt beschikbaar zijn.  Het kan draadloos of bedraad verbinding maken met de router.

Dit artikel zal u helpen bij het instellen van een Xbox 360 met behulp van een Ethernetkabel achter een Linksys-router en bij het configureren van Open NAT voor uw Xbox 360 om verbinding te maken met internet. Volg hiervoor de onderstaande stappen:

Instellen van de Xbox 360 achter uw Linksys Router

 
Stap 1:
Schakel de Xbox 360 UIT en verbind een Ethernetkabel met één van de genummerde poorten op de achterkant van de router.  Steek vervolgens het andere uiteinde van de kabel in de Ethernetpoort van de Xbox 360.

 

OPMERKING:  Als u een tweede Xbox 360-eenheid heeft, sluit u deze op de router aan door een kabel tussen de apparaten te laten lopen op dezelfde manier als waarop de eerste eenheid was ingesteld.

SNELLE TIP:  Het gelijktijdig spelen met twee (2) Xbox 360-eenheden op hetzelfde netwerk kan een langzame en onstabiele verbinding veroorzaken vanwege de bandbreedte die het spelen van online videogames vereist.  Bovendien is het gelijktijdig spelen van twee (2) Xbox 360-eenheden op hetzelfde netwerk verbonden met dezelfde server (d.w.z. hetzelfde online spel) niet toegestaan, omdat de modem slechts één (1) IP-adres zal genereren.

Stap 2:
Zet de Xbox 360 aan en configureer de IP address Settings (IP-adres instellingen).   Klik hier voor meer informatie over het configureren van de IP-adresinstellingen op uw Xbox 360.

OPMERKING:  De Domain Name Server (DNS) is het IP-adres van de server van uw Internet Service Provider (ISP), die de namen van de websites omzet in IP-adressen.

 
IP Settings (IP-instellingen):  Manual (Handmatig)
IP address (IP-adres):  192.168.1.30
Subnet Mask:  255.255.255.0
Gateway:  192.168.1.1
DNSManual (Handmatig)
Primary DNS (Primaire DNS):  DNS van uw Internet Service Provider (ISP)
Secondary DNS (Secundaire DNS):  DNS van uw Internet Service Provider (ISP)

OPMERKING:  Als u meer dan één Xbox 360-eenheid heeft, configureert u het IP-adres door een (1) toe te voegen aan het laatste deel voor elke eenheid.  Aan een Xbox 360-eenheid wordt bijvoorbeeld een IP-adres toegewezen van 192.168.1.30.  Daarom moet aan de tweede Xbox 360-eenheid het IP-adres 192.168.1.31 worden toegewezen, enzovoort.  De andere waarden moeten worden gekopieerd zoals ze zijn.

Om een Open NAT verbinding op de Linksys router voor uw Xbox 360 te configureren voor een naadloze verbinding met internet, moet u de volgende stappen uitvoeren:
 
OPMERKING:  Voor u verder gaat, houd u er rekening mee dat Linksys de configurate van uw Xbox 360 NIET ondersteunt.  De onderstaande instructies geven alleen aan hoe u de router moet configureren om uw Xbox 360 spelcomputer te verbinden met het internet.  Zorg er ook voor dat uw internetverbinding actief en stabiel is.

De NAT mogelijkheden van uw modem controleren

Een Open NAT-verbinding is een vereiste voor uw Xbox 360 om een naadloze netwerkverbinding met internet of andere Xbox 360-spelconsoles in uw netwerk te hebben.  Dit kan worden bevestigd door eerst de NAT-mogelijkheden van uw internetmodem te verifiëren.

Volg deze stappen om het Internet IP-adres van uw router te controleren:

 
Stap 1:
Open de webgebaseerde opstartpagina door een webbrowser zoals Internet Explorer® of Safari® te openen.  In de adresbalk voert u vervolgens het lokale IP-adres van uw router in en drukt u op [Enter].  Wanneer het loginscherm verschijnt, voert u de User name (Gebruikersnaam) en het Password (Wachtwoord) in.

OPMERKING:  Het standaard lokale IP-adres van Linksys routers is 192.168.1.1.  Voor gedetailleerde instructies over hoe u het IP-adres van uw router kunt achterhalen, klik hier.

Stap 2:
Klik op het tabblad Status.
 
 
OPMERKING:  Als het Internet IP-adres op uw router private (privé) is, terwijl het verbonden is met de modem, dan heeft de modem NAT mogelijkheden.  Dit kan de verbinding van de Xbox 360 met het internet blokkeren.  U dient contact op te nemen met uw Internet Service Provider (ISP) zodat zij de NAT mogelijkheden op uw modem kunnen inschakelen.  Als het IP-adres van uw router public (openbaar) is, wil dat zeggen dat de modem geen NAT mogelijkheden heeft
 
 
OPMERKING:  192.168.*.* is een voorbeeld van een privé IP-adres, waar de * staat voor een waarde tussen 0 en 255.
 
 
De MTU-grootte aanpassen
 
Stap 1:
Open de webgebaseerde opstartpagina en op het tabblad Basic Setup (Basisinstellingen) onder Internet Setup (Internetinstellingen), stelt u de MTU-grootte in op 1365.
 
 
OPMERKING:  De aanbevolen MTU-grootte voor de Xbox 360 is 1365.

Stap 2:
Klik op  (Instellingen opslaan).
 
Port Range Forwarding inschakelen voor de standaard Xbox 360 poorten

SNELLE TIP:  Voor specifieke online spellen, dient u eerst na te gaan wat de vereiste poorten zijn voor port forwarding (poorten doorsturen).  Dit is omdat verschillende spellen, verschillende poorten vereisen voor het doorsturen van poorten.  Voor de volledige lijst met poorten die doorgestuurd moeten worden voor de Xbox 360, neem contact op met de fabrikant van uw apparaat.

Voor het inschakelen van Port Range Forwarding op uw Linksys router voor de Xbox 360 poorten, volg onderstaande stappen:
 
Stap 1:
Op de webgebaseerde opstartpagina klikt u op Applications & Gaming > Port Range Forwarding (Toepassingen & spellen > Poorten doorsturen). 
 

Stap 2:
Onder de Application Name (Toepassingsnaam), voert u "XBOX1" in of iedere andere naam die u wilt geven aan de poorten die worden doorgestuurd, en voert u de vereiste poorten die doorgestuurd moeten worden in onder Start ~ End Port (Begin ~ Einde poort).  Kies ook het juiste Protocol en voer het IP-adres van uw Xbox 360 in.
 
OPMERKING:  In dit voorbeeld worden de vereiste poorten voor Xbox Live gebruikt:
 
Start ~ End Port: 80 tot 88;    Protocol:  Both (Beiden) (TCP en UDP)
Start ~ End Port: 3074 tot 3074;    Protocol:  Both (Beiden) (TCP en UDP)

 

OPMERKING:  Het is niet toegestaan dezelfde poorten door te sturen op twee (2) Xbox 360 eenheid.  Als u twee (2) Xbox 360 wilt verbinden, dient u contact op te nemen met uw ISP om een ander WAN IP-adres te verkrijgen.

Stap 3:
Vink het vakje Enabled (Ingeschakeld) achter het IP-adres aan en klik op  (Instellingen opslaan).

 
OPMERKING:  Na het opslaan, wilt u wellicht controleren of u de instellingen juist heeft opgeslagen.  Om dit te doen, klikt u op het subtabblad Port Range Forwarding onder Applications & Gaming (Toepassingen & Spellen).  Als de instellingen niet zijn opgeslagen, voer dan een firmware upgrade uit.  Hiermee wordt de firmware op uw router geactualiseerd, waardoor problemen en fouten worden opgelost.  Voor instructies over het actualiseren van de firmware van uw router naar de laatste versie, klik hier.  Na het actualiseren, voert u de configuratiestappen voor uw Xbox 360 nogmaals uit.
 
U zou nu met succes uw Xbox 360 achter uw Linksys router hebben ingesteld.

OPMERKING:  Als u uw Xbox 360 al heeft ingesteld en het draadloos wilt verbinden, dient u te beschikken over de beveiligingsinstellingen van uw Linksys router.  Voor informatie, klik hier.  Als u verbinding wilt maken met een Linksys Wireless-N Router via Linksys Connect, klik hier.
 
 
Gerelateerde artikelen:

Was dit artikel nuttig?

Aanvullende vragen?

Opnieuw zoeken