text.skipToContent text.skipToNavigation

Geavanceerde routeringsfunctie configureren op een router / gateway

Het scherm Advanced Routing (Geavanceerde routing) wordt gebruikt om de geavanceerde routingfuncties van de router/gateway te configureren.  Deze functie is alleen van toepassing op geavanceerde netwerktopologieën.  Normaal internetgebruik vereist niet dat deze functie wordt gewijzigd.

Geavanceerde routing configureren

Stap 1:
Open de webgebaseerde opstartpagina van de router.  Klik hier voor instructies.  Voor ADSL Gateway klik hier.

OPMERKING:   Klik hier als u een Mac gebruikt om de webgebaseerde opstartpagina van de router te openen.  Klik hier voor Mac voor toegang tot de webgebaseerde opstartpagina van de gateway.

Stap 2:
Klik op Advanced Routing (Geavanceerde routing).
 

Stap 3:
Zoek naar NAT naast de Operating Mode (Bedrijfsmodus).  Als de gateway de host is van de internetverbinding van uw netwerk, houdt u de standaardinstelling, Enable (Inschakelen) aan.   In andere gevallen selecteert u Disable (Uitschakelen).


OPMERKING:  De NAT-tabel kan vol raken, omdat peer-to-peer-toepassingen veel verbindingen tot stand brengen en NAT-tabellen overspoelen.  Torrent of online gaming is de belangrijkste oorzaak voor NAT-tabellen met overstromingen of verzadigende uploadbandbreedte en wurgende downloads, wat de netwerkprestaties aanzienlijk vermindert.

Stap 4:
In Dynamic Routing (Dynamische routing) sectie, stel RIP naar Enable (Inschakelen).  Anders behoudt u de standaardinstelling, Disable (Uitschakelen).  Selecteer vervolgens de juiste protocolversie, RIP v1 of RIP v2.  Dit moet overeenkomen met de versie die wordt ondersteund door andere routers op uw LAN.

OPMERKING:  RIP (Routing Information Protocol) zorgt ervoor dat de gateway zich automatisch aanpast aan fysieke wijzigingen in de lay-out- en routeringstabellen van het netwerk met andere router (s).

 

Stap 5:
Ga naar Static Routing (Statische routing) en klik op Select Set Number (Setnummer selecteren) om de statische route in te stellen.  U kunt maximaal 20 statische routes instellen.


Stap 6:
Voer het Destination IP Address (Doel-IP-adres), Subnet Mask (Subnetmasker), de Gateway en de Hop Count (Aantal sprongen) in.

 

Stap 7:
Klik op Show Routing Table (Routingtabel weergeven) als u de reeds ingestelde statische routes wilt weergeven.

 

Stap 8:
Klik op Refresh (Vernieuwen) om de gegevens te vernieuwen.  Klik op Close (Sluiten) om het scherm af te sluiten.

 

Stap 9:
Klik op  (Instellingen opslaan).

Was dit artikel nuttig?

Aanvullende vragen?

Opnieuw zoeken