text.skipToContent text.skipToNavigation

Compatibiliteitsproblemen met Windows 7 oplossen

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u compatibiliteitsproblemen met Windows 7 kan oplossen.

Compatibiliteit van programma’s is een bekend probleem met Windows Vista, maar dit is verbeterd met Windows 7. Als u een programma heeft dat niet goed werkt door een incompatibiliteitsprobleem, kunt u dat toch gebruiken met behulp van de functie Program Compatibility (Programmacompatibiliteit) van Windows 7.

OPMERKING: Als u Linksysprogramma's zoals camera- of adaptersoftware gebruikt, zorg er dan voor dat u de laatste versie downloadt van de Linksys Home Support website. Controleer ook de minimumvereisten van uw Linksys apparaat om te werken met Windows 7. Raadpleeg de handleiding van uw product of download het gegevensblad van de Linksys Home Support website voor meer informatie betreffende de compatibiliteit van uw apparaat met Windows 7.

Volg onderstaande stappen om deze functie te gebruiken in Windows 7.

Stap 1:
Klik op de Startknop en vervolgens op Control Panel (Configuratiescherm).

Stap 2:
Klik op Find and fix problems (Vinden en oplossen van problemen ) onder System and Security (Systeem en Beveiliging) in het configuratiescherm.

Stap 3:
Klik op Run program made for previous version of Windows (Programma's uitvoeren die zijn gemaakt voor vorige versies van Windows) onder Programs (Programma's).

Stap 4:
Klik op Next (Volgende) in het scherm Program Compatibility (Programmacompatibiliteit) en het systeem zal beginnen zoeken naar de verschillende programma's.

Stap 5:
Selecteer het programma en klik op Next (Volgende).

OPMERKING: Als het programma niet in de lijst staat, selecteer dan Not Listed (niet vermeld) en zoek het handmatig. In dit voorbeeld wordt nagegaan of het programma FileZilla compatibel is met Windows 7.

Stap 6:
Klik op Try recommended settings (Probeer aanbevolen instellingen).

OPMERKING: Het systeem zal automatisch zoeken naar oudere versies van het programma.

Stap 7:
Klik op en vervolgens op Next (Volgende). U zou het programma nu moeten kunnen gebruiken.

Stap 8:
Klik op Yes, save the settings for this program (Ja, sla deze instellingen voor dit programma op) en sluit dan het scherm Program Compatibility (Programmacompatibiliteit).

OPMERKING: De programmacompatibiliteitsinstellingen zijn enkel van toepassing op de programma's die u heeft opgegeven. U moet de functie opnieuw uitvoeren als u andere programma's heeft geïnstalleerd die incompatibel zijn met Windows 7.


Gerelateerde artikels:

Drivers of firmware downloaden van de Linksys supportsite
Linksys-adapters compatibel met Windows 7

Was dit artikel nuttig?

Aanvullende vragen?

Opnieuw zoeken

CONTACT MET DE KLANTENSERVICE