text.skipToContent text.skipToNavigation

Het IP-adres van de camera configureren

Door een camera te configureren om een ​​IP-adres te verkrijgen, kan deze een IP-adres automatisch van een DHCP-server ontvangen.  Het toewijzen van een statisch IP-adres aan de camera is erg handig, vooral als u het op afstand wilt openen. Dit kan ook IP-adresconflicten in uw netwerk voorkomen.  Dit artikel zal u helpen bij het configureren van het IP-adres voor uw camera.

Stap 1:
Open een webbrowser zoals Internet Explorer en voer vervolgens het IP-adres van de camera in de adresbalk in.
 
OPMERKING:  Klik hier om het IP-adres van uw camera te kennen.
 
User-added image

Stap 2:
Voer de User name (Gebruikersnaam) en het Password (Wachtwoord) van uw camera in en klik vervolgens op OK.
 
User-added image

OPMERKING:  De standaard User name (Gebruikersnaam) en het Password (Wachtwoord) is admin.  Als u echter tijdens de eerste installatie de gebruikersnaam en het wachtwoord heeft gewijzigd, moet u deze in plaats daarvan gebruiken.

Stap 3: 
Klik op het tabblad Setup (Installeren).
 
User-added image

Stap 4:
Klik op Basic aan de linkerkant van de pagina.
 
User-added image

Stap 5:
Selecteer het Configuration Type (Configuratietype).
 
  • Obtain Address Automatically (DHCP) (Automatisch adres verkrijgen (DHCP)) - krijgt automatisch een IP-adres van de camera
  •  Fixed IP Address (Vast IP-adres) - specifiek IP-adres, subnetmasker, gateway, primaire DNS en secundaire DNS worden op de camera ingesteld.
 
User-added image

Zorg ervoor dat het IP-adres dat u aan de camera wilt toewijzen dezelfde eerste drie (3) getallenreeksen heeft als de standaardgateway.  De standaardgateway is het IP-adres van de router.  Klik hier voor instructies over het verkrijgen van het IP-adres van de standaard gateway.  De primaire DNS en secundaire DNS moeten hetzelfde zijn voor uw netwerk.  Klik hier voor instructies voor het verkrijgen van de DNS voor uw netwerk.


Gerelateerde artikel:
 
De apparaten verbonden met de router controleren via de DHCP Client Table

Was dit artikel nuttig?

Aanvullende vragen?

Opnieuw zoeken