text.skipToContent text.skipToNavigation

De Media Hub in het netwerk met een WGA600N configureren.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe gebruikers de Media Hub in het netwerk met een WGA600N configureren. Er zijn twee manieren om de WGA600N te configureren. U kunt de installatie-cd gebruiken voor een eenvoudige installatie of als geavanceerd gebruiker het IP-adres van de WGA600N in de DHCP-tabel van uw router opzoeken.

OPMERKING: voordat u begint, moet u de volgende WLAN-instellingen van uw access point of uw draadloze router opzoeken: de SSID, versleuteling en wachtzin.


Installatie-cd gebruiken.

Stap 1:
Schakel uw Media Hub in het netwerk uit.


Stap 2:
 

Sluit de WGA600N met een Ethernetkabel aan op uw bestaande router of uw pc. (In dit voorbeeld is de WGA600N rechtstreeks op een router aangesloten).


Stap 3:

Plaats de installatie-cd en klik op Next (Volgende) tot u bij het volgende venster bent en klik op Skip (Overslaan).

Image
Stap 4:
Selecteer bij Available Wireless Networks (Beschikbare draadloze netwerken) uw SSID en voer uw WLAN-beveiligingsinstellingen in. Klik als de SSID niet wordt weergegeven op Advanced Setup (Geavanceerde installatie).


Stap 5:

Bij Network Settings (Netwerkinstellingen) kunt u de selectie op DHCP laten of voor geavanceerde gebruikers een IP-adres opgeven. Een vast IP-adres wordt aanbevolen.

Image
Stap 6:
Voer bij Wireless Network Name (Naam draadloos netwerk) de SSID in.


ImageStap 7:
Voer bij Wireless Security (WLAN-beveiliging) uw versleuteling en wachtzin in.

ImageImageStap 8:
Klik nadat u de wizard hebt voltooid op Voltooien.


Stap 9:

Ontkoppel de WGA600N van de router en sluit de WGA600N met de Ethernetkabel aan op de Media Hub in het netwerk.


Stap 10:

Schakel de Media Hub in het netwerk in en wacht tot de Media Hub is opgestart.


Stap 11:

De Media Hub in het netwerk is nu draadloos verbonden. Als u wilt controleren of de Media Hub draadloos is verbonden met de WGA600N, kunt u naar de Media Hub gaan met behulp van de beschrijvende naam die u eerder hebt geconfigureerd. U kunt ook het IP-adres van de Media Hub in de DHCP-tabel van de router opzoeken als de Media Hub op DHCP is ingesteld. Als u een NMH4xx hebt, kunt u door het LCD-scherm bladeren en het IP-adres onder Status > Net controleren.


Geavanceerde installatie gebruiken.


Stap 1:
Sluit de WGA600N rechtstreeks aan op de router en zoek het IP-adres op in de DHCP-tabel van de router.


Stap 2:

Meld u met het IP-adres aan bij de instellingspagina van de WGA600N en gebruik admin als gebruikersnaam en wachtwoord, of als u het standaardwachtwoord hebt gewijzigd gebruik dan uw eigen wachtwoord.

ImageStap 3:
Klik op de instellingspagina op Basic (Basis) > Wireless (Draadloos) en selecteer de Wireless Network Mode (WLAN-modus) als Wireless Bridge (Draadloze brug). Voer bij Wireless Network Name (Naam draadloos netwerk) de SSID in, selecteer uw versleutelingstype en voer uw wachtzin in.

ImageStap 4:
Klik op de knop Save Settings (Instellingen opslaan).

OPMERKING: op dit punt kunt u ook een vast IP-adres op het subtabblad Network Settings (Netwerkinstellingen) toewijzen, of deze stap overslaan.


Stap 5:

Ontkoppel de voeding en de Ethernetkabel van de WGA600N nadat u de WLAN-instellingen hebt geconfigureerd en sluit deze op de Media Hub aan.

Stap 6:
Schakel de WGA600N in, wacht ongeveer een minuut nadat de LED Wireless (Draadloos) is gaan branden en ping de WGA600N om de verbinding te bevestigen.


Stap 7:
Schakel de Media Hub in. De Media Hub heeft een eigen IP-adres naast die van de WGA600N; beide bevinden zich in hetzelfde IP-bereik.


Stap 8:

De Media Hub in het netwerk is nu draadloos verbonden.Was dit artikel nuttig?

Aanvullende vragen?

Opnieuw zoeken