text.skipToContent text.skipToNavigation

De naam van het draadloos netwerk en wachtwoord controleren

Controleren of verifiëren van draadloze instellingen op een Linksys router is van belang bij het aansluiten van draadloze apparaten op uw draadloos netwerk.  Dit is de beste route om te nemen als u niet zeker bent van de draadloze instellingen van uw router.

OPMERKING:  Het wachtwoord van het draadloos netwerk verschilt van het beheerderswachtwoord van de router.  Het netwerkwachtwoord wordt gebruikt wanneer computers en andere apparaten op een draadloos netwerk worden aangesloten.  Het beheerderswachtwoord van de router wordt gebruikt voor het inloggen op de webgebaseerde opstartpagina van de router.  Als u opzoek bent naar het beheerderswachtwoord van de router, klikt u hier.  Als u een Linksys cloud account gebruikt, klikt u hier.

Er zijn drie (3) belangrijke draadloze instellingen op uw Linksys Router waar u rekening mee moet houden voordat u verbinding maakt met uw draadloos netwerk: 

 
  • De naam van het draadloos netwerk (SSID)
  • Draadloze beveiligingsmodus
  • De beveiligingssleutel (Wachtwoord/wachtzin)
 Er zijn vier (4) manieren om de draadloze instellingen van de Linksys Router te controleren met behulp van:

Webgebaseerde opstartpagina
Linksys Connect
Linksys Smart Wi-Fi
Computer besturingssysteem (OS)

Webgebaseerde opstartpagina

Stap 1: 
Open de webgebaseerde opstartpagina van de router.  Als u gebruik maakt van een Windows® klikt u hier.  Voor een Mac® klik hier.

Stap 2: 
In de Setup (Opstart) pagina, klik op Wireless (Draadloos).

OPMERKING:  De uitstraling van de webgebaseerde opstartpagina kan variëren afhankelijk van het model van uw Linksys router.
 

Stap 3:
Stel de Configuration View (Configuratiescherm) in op Manual (Handmatig) om de instellingen van uw draadloos netwerk te bekijken en wijzigingen aan te brengen indien nodig.  Als u een oudere router heeft en het scherm op de webgebaseerde opstartpagina ziet er anders uit, klik dan hier.
 
BELANGRIJK:  Neem kennis van de Network Name (SSID)(Netwerknaam (SSID)).
 

OPMEaRKING:  De SSID Broadcast moet worden ingesteld op Enabled (Ingeschakeld), om draadloze apparaten op het draadloos netwerk van uw Linksys router te detecteren.

Voor oudere routers kan het zijn dat u een pagina krijgt die er zo uitziet: 

 

SNELLE TIP:   Als u Disabled (Uitgeschakeld) selecteert in de Wireless Network Mode (WLAN-modus), wordt de draadloze functie van de router uitgeschakeld.
 
Stap 4:
Klik Wireless Security (Draadloze beveiliging) en neem kennis van de Security Mode (Beveiligingsmodus) en de Passphrase (Wachtzin).

 

WPA2/WPA Mixed Mode
 
 
WPA/WPA2 Personal 
 
 
OPMERKING:  In oudere versies van Linksys routers kan Passphrase (Wachtzin) verschijnen als Pre-Shared Key of WPA Shared Key.
 

BELANGRIJK:  De draadloze instellingen van uw router zijn hoofdlettergevoelig.  Zorg ervoor dat u ze correct noteert.

WEP Beveiligingsmodus

De TX Key (TX Sleutel) geeft aan welke van de vier (4) sleutels uw draadloos wachtwoord is.

OPMERKING:  In dit voorbeeld staat de Network key or password (Netwerksleutel of wachtwoord) in Key 1, aangezien TX Key '1' aangeeft.

 

SNELLE TIP:  Voor een hoger niveau van beveiliging is het aanbevolen om WPA Personal, WPA2 Personal of WPA2/WPA Mixed Mode over WEP te gebruiken.
 
Linksys Connect

Stap 1:
Open Linksys Connect op de computer die werd gebruikt voor het installeren van de Linksys Wi-Fi Router. 

OPMERKING:  Om Linksys Connect op Windows te openen, ga naar Start > All Programs > Linksys Connect (Start > Alle programma’s > Linksys Connect).  Om Linksys Connect op een Mac® computer te openen, navigeer naar de map Applications (Toepassingen) in Go (Start), en open Linksys Connect.  Als u meer hulp nodig heeft, klikt u hier.
 
Stap 2:
Selecteer Routers setting (Routerinstellingen) op het hoofdscherm van Linksys Connect.

 
 
 
Stap 3:
De naam van de router en het wachtwoord zijn te vinden onder de sectie Personalize (Personaliseren).
 
SNELLE TIP:  De naam van uw router en het wachtwoord zijn ook de draadloze instellingen van uw router.  U zult deze instellingen gebruiken wanneer u extra computers of apparaten in uw netwerk aansluit.
 
 
OPMERKING:  Wi-Fi Protected Access® (WPA) en WPA2 zijn de enige coderingstypes die worden ondersteund door Linksys Connect omdat ze zorgen voor de hoogste veiligheid met de maximumsnelheid binnen het netwerk voor Smart Wi-Fi-apparaten.

Stap 1:
Open een web browser zoals Safari®, Mozilla Firefox®, Google Chrome™ of Internet Explorer® en typ het standaard IP-adres van de router '192.168.1.1' of 'linksyssmartwifi.com' in op de adresbalk.

OPMERKING:  Voor meer informatie over het openen van uw Linksys cloud account, klikt u hier.

Stap 2:
Typ Email address (e-mail-adres) en Password (Wachtwoord) van uw Linksys cloud account in en klik vervolgens op Log in (Inloggen).  Als u nog geen Linksys cloud account heeft aangemaakt, klikt u hier.

 

Stap 3:
Onder Router Settings (Routerinstellingen) op het linker navigatievenster klik op Wireless (Draadloos).
 

De draadloze instellingen van uw Linksys Smart Wi-Fi Router moeten nu worden weergegeven.  U kunt deze instellingen actualiseren of wijzigen door te klikken op de link Edit (Bewerken) voor de 2,4-GHz of 5 GHz netwerk.
 
SNELLE TIP:  Uw Network instellen naar Disabled (Uitgeschakeld) zal de draadloze mogelijkheden van de router uitschakelen.
 

 
Computerbesturingssysteem (OS) 

Windows® 8 / 8.1
Windows® 7 / Vista®
Mac®


OPMERKING:  Als de stappen voor het controleren van de draadloze instellingen op basis van het computerbesturingssysteem (OS) niet werken, probeer het dan met behulp van de hierboven genoemde procedures.
 

Stap 1:
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Wireless Network Connection (Draadloos netwerkverbinding)  rechtsonder van het uw scherm, naast de klok en klik op Open netwerk and Sharing Center.

SNELLE TIP:  U kunt ook gaan naar Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center (Configuratiescherm > Netwerk en internet > Netwerkcentrum).
 
 
Stap 2:
Op de pagina Network and Sharing Center (Netwerkcentrum).  Klik op Change adapter settings (Adapterinstellingen wijzigen).
 
 
 
Stap 3:
Klik met de rechtermuisknop op uw draadloze aansluiting en klik op Status.

 

Stap 4:
Klik op Wireless Properties (Draadloze eigenschappen).
 

Stap 5:
Klik op het tabblad Security (Beveiliging), selecteer dan het vakje naast Show characters (Toon tekens) om de Network security key (Sleutel van de netwerkveiligheid) te laten zien.  
 
 

Stap 1: 
Klik op het pictogram Wireless Network Connection (Draadloze netwerkverbinding) rechtsonder van het scherm, naast de klok.
 
 
Stap 2:
Klik met de rechtermuisknop op de naam van het netwerk en klik vervolgens op Properties (Eigenschappen).

 
 
Stap 3:
Klik op het tabblad Security (Beveiliging), selecteer dan het vakje naast Show characters (Toon tekens) om de Network security key (Sleutel van de netwerkveiligheid) te laten zien.

 
Mac®

Het draadloos wachtwoord ophalen met behulp van Keychain Access. 

OPMERKING:  De schermen kunnen afwijken afhankelijk van het besturingssysteem dat wordt gebruikt.

Stap 1:
Klik op Go > Utilities (Start > Hulpprogramma 's), dubbelklik op Keychain Access.

 

Stap 2:
Onder Keychains voer een van de volgende handelingen uit:

Voor gebruikers van MAC OS X v10.5.x - Klik op in de lijst op All Items (Alle onderwerpen) en zoek uw netwerk.

OPMERKING:  Als het netwerk niet wordt vermeld onder All Items (Alle onderwerpen), klik op Passwords (Wachtwoorden) en zoek uw netwerk uit de lijst.

Voor gebruikers van MAC OS X v10.6.x of hoger - Klik op de login en het lokaliseer uw netwerk uit de lijst.

OPMERKING:  Als het netwerk niet wordt vermeld onder Login, klik op System (Systeem) en zoek uw netwerk uit de lijst.

Stap 3:
Dubbelklik op Network Name (SSID) (Netwerknaam (SSID)) onder Name (Naam).

 

Stap 4:
In tab Attributes (Attributen), selecteer het vakje naast Show password (Wachtwoord weergeven).
 

Stap 5:
Wanneer u wordt gevraagd, typt u het wachtwoord van de beheerder van de Mac of de Keychain wachtwoord in het dialoogvenster en klik vervolgens op Allow (Toestaan) of OK.
 

Stap 6:
Noteer het wachtwoord weergegeven in het veld Show password (Wachtwoord weergeven) om te gebruiken bij het aansluiten op het draadloos netwerk.
 

De draadloze authenticatie ophalen met behulp van Utility (Hulpprogramma). 

OPMERKING:  De schermen kunnen afwijken afhankelijk van het besturingssysteem dat wordt gebruikt.

Stap 1:
Klik op het pictogram Wi-Fi of AirPort® in de Menu Bar.

Stap 2:
Klik op Open Network Preferences (Open netwerkvoorkeuren).


Stap 3:
Klik op Wi-Fi of AirPort® in de lijst van netwerkverbindingen.

Stap 4:
Zorg ervoor dat de juiste Network Name (Netwerknaam) wordt weergegeven en klik vervolgens op Advanced (Geavanceerd).

 

Stap 5:
Onder Wi-Fi of AirPort®, zorg ervoor dat de Network Name (Netwerknaam) en Security type (Beveiligingstype) in de lijst van Preferred Networks (Voorkeursnetwerken) wordt weergeven.
 
 
 
Nadat de draadloze instellingen zijn opgeschreven, bent u nu klaar om uw draadloze apparaten aan te sluiten op het netwerk.  Voor instructies, klikt u op de links voor het draadloze apparaat dat u wilt aansluiten:

Computers
iPhone®
iPad®
iPod®
Android™
Gaming Consoles
 
Als u de draadloze instellingen van uw router wilt wijzigen met behulp van de webgebaseerde opstartpagina, klik dan hier.  Als u ze wil aanpassen met behulp van Linksys Connect, klik hier.  Als u meer wilt weten over het wijzigen van de draadloze instellingen van uw Linksys Smart Wi-Fi Router, klikt u hier.


Gerelateerde artikelen:

Het gastnetwerk uitschakelen van uw Linksys Wi-Fi Router en gateway met behulp van Linksys Connect
De Wi-Fi instellingen wijzigen met behulp van de Linksys cloud account
Wijzigen van de naam van het draadloos netwerk (SSID) op een Linksys Router
Draadloze computers verbinden met uw netwerk
Oplossen van problemen die zijn opgetreden bij het draadloos verbinden met de Linksys Wi-Fi-Routers
De basisinstellingen van de Linksys Smart Wi-Fi router controleren of wijzigen met behulp van de lokale toegangsinterface

Was dit artikel nuttig?

Aanvullende vragen?

Opnieuw zoeken