text.skipToContent text.skipToNavigation

Een Linksys router met een Statisch IP Account op een klassieke webgebaseerde opstartpagina installeren

Een Statisch IP-adres is een vastgestelde IP-adres die is geconfigureerd in de instellingen van een computer of router.  Sommige Internet Service Providers (ISP) vragen dat u een Statisch IP-adres invoert in de TCP/IP-instellingen op uw computer of router zodat u verbinding kunt maken met het internet. 

OPMERKING:  Als u gebruik maakt van de nieuwste Linksys Smart Wi-Fi Routers, klik hier voor instructies over het instellen van een Statisch IP met behulp van de Linksys cloud account.


Voordat u begint met het instellen van een Statisch IP op uw router zorg ervoor dat het volgende doet:

 
 1. Verkrijg de onderstaande informatie van uw ISP:
 • Internet IP-adres
 • Subnet Mask
 • Default Gateway
 • Domain Name Server (DNS)​
 1. Zorg ervoor dat u een actieve Internet verbinding heeft zodra u de computer direct op de modem aansluit met behulp van een Ethernetkabel.  Controleer of u online kunt met behulp de Statisch IP-adres op uw computer.  Zo niet, neem contact op met uw ISP.
User-added image
 1. Als u bent overgeschakeld naar ISPs en u gebruikt nu een Statisch IP-verbinding, moet u uw router eerst resetten.  Om dit te doen, houdt de reset-knop ingedrukt voor 10 seconden met behulp van een pen of een paper clip haal de stekker van de router uit de stopcontact voor 30 seconden en steek de stekker weer terug en wacht voor de Power LED to be stabiel.
Om een Static IP op een Linksys router in te stellen, moet u vier (4) dingen doen:
 
 1. Apparaten aan elkaar verbinden
 2. De LED's van de router controleren
 3. De computer instellen om automatisch een IP-adres te verkrijgen
 4. Een Statisch IP-adres op een Linksys router instellen
Apparaten aan elkaar verbinden

Na het controleren of u een internetverbinding heeft, sluit de modem op de internetpoort van de router en uw computer op één (1) van de genummerde Ethernetpoorten.

 

OPMERKING:  De afbeeldingen kunnen variëren, afhankelijk van het model van uw router en het type computer en modem dat u gebruikt.

De LED's van de router controleren


Nadat u uw apparaten op de router hebt aangesloten, controleert u of ze goed werken door de LED's op het voorpaneel van de router te controleren.  Voor instructies over hoe u dit kunt doen, klik hier.

De computer instellen om automatisch een IP-adres te verkrijgen

Uw computer moet worden ingesteld om een IP-adres te verkrijgen zodat het met de router kan communiceren.  Voor meer informatie klik hier.

Een Statisch IP-adres op een Linksys router instellen

Stap 1:
Open de klassieke webgebaseerde opstartpagina van de router.  Open een web browser (Internet Explorer®, Mozilla Firefox®, of Safari®) en voer “192.168.1.1” in de adresbalk en druk [Enter].

Stap 2: 
U wordt gevraagd om uw inloggegevens in te voeren.  Laat de User name (Gebruikersnaam) blanco en voer “admin” in het veld Password (Wachtwoord) en klik op OK.

 
User-added image

Stap 3:
Op de Setup (Installatie) pagina, selecteer Static IP voor de Internet Connection Type (Internet verbinfdings type) en voer in Internet IP AddressSubnet MaskDefault Gateway en DNS die u heeft ontvangen van uw ISP.

 

Stap 4:
Klik op  (Instellingen opslaan).

Als u gebruik maakt van een Linksys Wi-Fi Router, kunt u handmatig Linksys Connect na het instellen van de router met een Statisch IP configureren.  Voor instructies klik hier.

Was dit artikel nuttig?

Aanvullende vragen?

Opnieuw zoeken