text.skipToContent text.skipToNavigation

Het oplossen van NAT-type problemen met spelcomputers via een Linksys router

Network Address Translation (NAT) is de mogelijkheid van een router om een openbaar IP-adres te vertalen naar een privé IP-adres en omgekeerd.  Het voegt beveiliging toe aan het netwerk door de privé IP-adressen verborgen te houden voor de buitenwereld.  Een bekend probleem met Linksys-routers is NAT-type 3 of alles wat te maken heeft met het laten vallen van internetverbindingen tijdens de speeltijd.

Op spelcomputers zoals de Xbox 360®, PlayStation®3 en de Wii™ doen zich vaak NAT-gerelateerde problemen voor, met een slechte spelervaring als gevolg.  Deze problemen kunnen worden opgelost door de instellingen van de router, die mogelijk aan de NAT-problemen bijdragen, te controleren.
 
Soms moet u vanwege de ingebouwde firewall van de router poorten openen.  U kunt dit doen door Port Forwarding (Poortdoorschakeling) of Port Triggering (Poorttriggers) uit te voeren.  Nadat de poorten met succes zijn geopend, verandert het NAT-type in Open of Moderate.  Zo werkt de spelcomputer met succes online.

Als het gaat om het openen van de poorten, moet u de IP-instellingen op de spelcomputer instellen op statisch om de installatie te voltooien.  Deze procedure wordt verder uitgelegd aan de hand van de onderstaande stappen.
 
OPMERKING:  Voordat u de router instellingen controleert, moet u eerst controleren of uw spelcomputer een Open NAT heeft wanneer deze rechtstreeks met de modem is verbonden zonder de Linksys router.

In spelcomputers, zijn er drie (3) soorten NAT om uw verbinding te beschrijven aan andere spelers via het internet:
 
  • Open NAT - dit betekent dat uw spelcomputer de mogelijkheid heeft om verbinding te maken met games van iedereen, hostgames en andere gebruikers in staat zullen zijn om het spel dat u host te vinden en er verbinding mee te maken. 
  • Moderate NAT - Dit betekent dat uw connectiviteit met andere spelers niet beperkt of open is.  U kunt verbinding maken met andere spelers, maar sommige functies zijn beperkt. 
  • Strict NAT - Dit betekent dat u een beperkte connectiviteit heeft met andere spelers en spelers die Strict of Moderate NAT hebben, zullen niet in staat zijn om deel te nemen aan uw spelsessie.
Als u een Strict of moderate NAT ervaart, volgen hier een paar dingen om u te helpen bij het openen van de NAT van uw router:
 
 
 
BELANGRIJK:  Als uw DSL-modem van NAT is voorzien, dit kan ertoe leiden dat uw spelcomputer een Strict NAT-type heeft, omdat uw Linksys router ook beschikt over de ingebouwde NAT-functionaliteit.  Het wordt ten zeerste aanbevolen dat DSL-modems worden ingesteld op een brugmodus.
 
Waarom werkt dit:  ​De meeste DSL-modems hebben hetzelfde subnet en hetzelfde IP-adres (192.168.x.x) als dat van uw Linksys router.  Als u dit in de brugmodus instelt, wordt het internet-IP-adres weergegeven als een openbaar adres (76.68.x.x), waardoor conflicten met dubbele NAT-problemen op het netwerk worden voorkomen.
 
Dit kan worden bevestigd door het internet-IP-adres op de Linksys router te verifiëren terwijl deze op de modem is aangesloten. 
 
Volg onderstaande stappen om de NAT-mogelijkheden van de modem vast te stellen:
 
Stap 1:
Open de webgebaseerde opstartpagina van de router.  Open een webbrowser, bijvoorbeeld (Internet Explorer, Mozilla Firefox of Safari) en voer "192.168.1.1" in de adresbalk en druk vervolgens op [Enter].
 

OPMERKING:  Het standaard IP-adres van Linksys routers is 192.168.1.1.  Meer informatie over het openen van de webgebaseerde opstartpagina van de router klik hier.
 
Stap 2:
U wordt vervolgens gevraagd om uw inloggegevens in te vullen.  Laat het veld met de User name (Gebruikersnaam) leeg en voer in het veld Password (Wachtwoord) “admin” in en klik vervolgens op OK
 
 
OPMERKING:  Als het standaardwachtwoord niet werkt, heeft u mogelijk het wachtwoord gewijzigd toen u de installatie-cd uitvoerde de eerste keer dat u uw router instelde.  Als u het wachtwoord van de router bent vergeten, moet u de router opnieuw instellen.  Houd de Resetknop 10 seconden ingedrukt met behulp van een pen of paperclip en haal vervolgens de router uit het stopcontact gedurende 30 seconden.  Sluit hem vervolgens weer aan en wacht tot het aan / uit-lampje stabiel is.
 
SNELLE TIP:  Schakel het selectievakje Remember my password (Mijn wachtwoord onthouden) in om te voorkomen dat u telkens als u zich aanmeldt, wordt gevraagd om uw wachtwoord.
           
Stap 3:
Klik op het tabblad Status.
 
 
           Stap 4:
Schuif omlaag en zoek het venster Configuration Type (Configuratietype).  Controleer of u een privé of openbaar IP-adres heeft.  Als u een privé-IP-adres krijgt, moet u uw modem instellen op de Bridge (Brug) modus.
 
OPMERKING:  Openbare IP-adressen zijn de unieke IP-adressen die door ISP-providers worden toegekend.  Een voorbeeld hiervan is 76.68.x.x.  Privé-IP-adressen bevinden zich in hetzelfde subnet: 255.255.255.0.  Een voorbeeld hiervan is 192.168.3.100.
 
 
SNELLE TIP:  Als u de modem op de Bridge (Brug) modus instelt, wordt de NAT-functie uitgeschakeld.  Neem contact op met uw Internet Service Provider (ISP) of met de fabrikant van de modem voor meer informatie over het instellen van uw modem op de brugmodus.
 
Als Demilitarized Zone (DMZ) op uw computer is ingeschakeld en het IP-adres van de computer is ingesteld op openbaar, betekent dit dat uw modem al op brugmodus in ingesteld.  U kunt dan doorgaan met het controleren van de IP-configuratie van uw spelcomputer.
 
OPMERKING:  Mogelijk moet u uw Linksys router opnieuw instellen nadat u uw modem op brugmodus heeft ingesteld.  Voor instructies over het instellen van uw Linksys router met de DSL-internetservice, klikt u hier.
 
Als u een openbaar IP-adres krijgt, heeft uw modem geen NAT-functie en kunt u doorgaan met de volgende procedure.
 
 
 
Als de spelcomputer een statisch IP-adres heeft:

Stap 1: 
Zorg dat het IP-adres van de spelcomputer overeenkomt met het IP-segment van het netwerk.  Als u de IP-instellingen wilt controleren, kunt u contact opnemen met de fabrikant van de spelcomputer.
 
Stap 2:
Zorg dat het doorsturen van poorten op de router is ingeschakeld, zodat gegevens kunnen worden overgedragen.  Voor instructies voor het doorsturen van poorten klikt u hier.

OPMERKING:  U kunt ook proberen een door DHCP toegewezen IP-adres te gebruiken.
 
Als de spelcomputer is voorzien van een DHCP-assigned IP address (Door DHCP toegewezen IP-adres):
 
Zorg dat de spelcomputer een IP-adres krijgt dat overeenkomt met het IP-segment van het netwerk.  Als u de IP-instellingen wilt controleren, neemt u voor ondersteuning contact op met de fabrikant van de spelcomputer.
 
 
Bij het instellen van een open NAT-netwerk is het instellen van Porttriggers of Port Forwarding een vereiste stap.  Hiermee kan uw router poorten openen die worden gebruikt voor online gamen.
 
OPMERKING:  Als u DMZ heeft ingeschakeld op uw computer, kunt u poorten die specifiek zijn bedoeld voor uw spelrouter nog steeds doorsturen of activeren.
 
  • Met Port Triggering kan een inkomende toepassingspoort worden geopend wanneer een client op het lokale netwerk een uitgaande verbinding maakt met een vooraf ingestelde poort of ingesteld poortbereik.  Port triggering zijn ideaal om meer dan een (1) spelcomputer met een router te verbinden.  Instructies voor het instellen van een Xbox 360® achter een Linksys router met gebruik van port triggering vindt u hier 
OPMERKING:  Aanbevolen wordt om niet met twee (2) Xbox 360® -units op hetzelfde netwerk dat met dezelfde gameserver is verbonden te spelen, omdat de modem slechts een enkel WAN IP-adres genereert.  U kunt echter een ander WAN-IP-adres van uw ISP beveiligen om de twee (2) Xbox 360® aan te sluiten.
 
  • Met Port Forwarding kan een inkomende toepassingspoort worden geopend wanneer een server op het lokale netwerk een uitgaande verbinding maakt op een vooraf ingestelde poort of een vooraf ingesteld poortbereik.  Dit is ideaal voor gameservers.  Voor meer informatie over Port Forwarding op een Linksys router kan worden ingeschakeld, klikt u hier.  Om Port Forwarding op een Linksys Smart Wi-Fi router te configureren, klik hier.
 
Universal Plug and Play of UPnP is meestal standaard op de Linksys router ingesteld.  Om deze instelling te controleren, volgt u de onderstaande stappen:
 
Stap 1:
Ga naar de webgebaseerde opstartpagina van de router en klik vervolgens op het tabblad Administration (Beheer).
 
 
Stap 2:
Schuif omlaag en controleer of de UPnP is ingesteld op Enable (Inschakelen).  Klik vervolgens op Save Settings (Instellingen opslaan).
 
 
 
Xbox®-spelcomputers vereisen een minimale MTU-instelling van 1365.  De optie MTU van Linksys routers is standaard ingesteld op Auto (Automatisch).  Het kan zijn dat deze instelling moet worden gewijzigd om te voldoen aan de minimale MTU vereiste van de Xbox®.  Voor meer informatie over de MTU-instelling van Linksys routers, klikt u hier.
 
 
Als de bovenstaande stappen niet werken, kunt u proberen de firmware van de Linksys router te upgraden.  Met een firmware-upgrade worden de problemen als gevolg waarvan uw spelcomputer op Strict NAT is ingesteld mogelijk worden opgelost.  Voor gedetailleerde instructies voor het upgraden van de firmware van de Linksys router klikt u hier.


Gerelateerde artikelen:

Plaatsen van een Xbox 360® achter een Linksys router
Het instellen van Port Triggering op uw Linksys Router (VIDEO)

Was dit artikel nuttig?

Aanvullende vragen?

Opnieuw zoeken