text.skipToContent text.skipToNavigation

Handmatig verbinding maken met een draadloos netwerk met behulp van een Windows-computer

Handmatig verbinding maken met een draadloos netwerk is wanneer u een nieuwe verbinding of netwerk opzet.  Dit is een andere manier om verbinding te maken met een draadloos netwerk, behalve om door de beschikbare netwerken in het gebied te bladeren en gewoon op Connect (Verbinden) te klikken.

Selecteer het besturingssysteem van uw computer voor instructies.


Windows 8/8.1
Windows 7/Vista
Windows XP

Windows 8/8.1

Stap 1:
Druk op de Windows  toets + D op uw toetsenbord om Desktop (Bureaublad) weer te geven.

Stap 2:
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Network   (Netwerk) rechtsonder op het bureaublad en klik op Open Network and Sharing Center (Netwerkcentrum openen).


Stap 3:
Klik op Set up a new connection or network (Een nieuwe verbinding of netwerk instellen).

 

Stap 4:
Selecteer Manually connect to a wireless network (Handmatig verbinden met een draadloos netwerk) en klik vervolgens op de  (Volgende) knop.
 
 
Stap 5:
Vul de details van het draadloze netwerk waarmee u verbinding wilt maken in en klik op Next (Volgende).


Stap 6:
Klik op Close (Afsluiten).

 
U zou nu verbinding moeten kunnen maken met het draadloze netwerk.
 
Stap 1:
Klik op het pictogram Network   op de taakbalk en selecteer Network and Sharing Center (Netwerkcentrum).
 
 
Stap 2:
Klik op Manage wireless networks (Draadloze netwerken beheren).

 

 
Stap 3:
Wanneer het scherm Manage Wireless Networks (Draadloze netwerken beheren) verschijnt, klik op Add (Toevoegen).
 

Stap 4:
Klik op Manually create a network profile (Handmatig een netwerkprofiel aanmaken).


Stap 5:
Voer de Network name (Netwerknaam) in en selecteer een Security type (Beveiligingstype) en vul de Security Key/Passphrase (Beveiligingssleutel/wachtzin) in de open velden in.  Zorg ervoor dat het vakje Start this connection automatically (Deze verbinding automatisch starten) aangevinkt is.  Wanneer u klaar bent, klikt u op Next (Volgende).
 

Stap 6:
Klik op Connect to… (Verbinden met...).
 
 
U zou nu verbonden moeten zijn met uw draadloze netwerk.

OPMERKING:  Als u alleen de optie Change connection settings (Verbindingsinstellingen wijzigen) heeft, kan dit te wijten zijn aan onjuiste draadloze instellingen of compatibiliteitsproblemen.  Ga door met de volgende stappen om de verbindingsinstellingen bij te werken.

Stap 7:
Klik op Change connection settings (Verbindingsinstellingen wijzigen).
 

Stap 8:
In het scherm Wireless Network Properties (Draadloze netwerkeigenschappen), controleert u de beveiligingsinstellingen.  U kunt op de pijlen klikken naast Security type (Beveiligingstype) en Encryption type (Coderingstype) om alle beschikbare opties te bekijken en de juiste instellingen te kiezen.  Wanneer u klaar bent, klikt u op Ok.
 

Stap 9:
U wordt teruggeleid naar het scherm Manually connect to a wireless network (Handmatig verbinden met een draadloos netwerk).  Klik op Close (Sluiten).
 

SNELLE TIP:  Als u onderstaand bericht te zien krijgt, dient u het netwerk dat u heeft toegevoegd te verwijderen en kunt u proberen automatisch verbinding te maken.  Om te weten hoe u inactieve of oude draadloze netwerken kunt verwijderen, klik hier.  Om te weten hoe u automatisch verbinding kunt maken, klik hier.
 

U zou nu verbinding moeten kunnen maken met het draadloze netwerk.

Windows XP
 
Stap 1: 
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Draadloos op de taakbalk en selecteer View Available Wireless Networks (Beschikbare draadloze netwerken bekijken).
 
 
Stap 2:
Klik op Change advanced settings (Geavanceerde instellingen wijzigen).
 
 
 
Stap 3:
Klik op het tabblad Wireless Networks (Draadloze netwerken) en klik op Add… (Toevoegen...).
 

OPMERKING:  Als het tabblad Wireless Networks (Draadloze netwerken) niet beschikbaar is in dit scherm, betekent dat dat de computer gebruik maakt van het hulpprogramma van zijn adapter en dat de Wireless Zero Configuration (WZC) niet is ingeschakeld.  Om te weten hoe u de WZC inschakelt, klik hier.

Stap 4:
In het scherm Wireless network properties (Draadloze netwerkeigenschappen) zouden de functies Network Authentication (Netwerkverificatie) en Data encryption (Gegevenscodering) op Open en WEP ingesteld moeten staan.  Vink het vakje The Key is provided for me automatically (De sleutel wordt mij automatisch verstrekt) uit en vul de WEP-sleutel in.  Wanneer u klaar bent, klikt u op OK.  
 
 
Als u nog steeds problemen heeft na het uitvoeren van bovenstaande stappen, controleer dan of de draadloze verbinding en de SSID broadcast op uw router of access point zijn ingeschakeld.

Was dit artikel nuttig?

Aanvullende vragen?

Opnieuw zoeken